Žodžių formų žodynas

A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

Morfologija.lt - tai lietuvių kalbos žodžių formų žodynas (lietuvių kalbos gramatikos žodynas arba morfologinis žodynas).

Žodžių formų žodyne jau yra virš 60 tūkst. žodžių (lemų) ir virš 2,5 mln. žodžių formų.

Morfologija - (morfo- + gr. Iogos - mokslas): žodžių formų ir tomis formomis žymimų gramatinių reikšmių sistema; b) gramatikos šaka, kurios objektas - žodžio sandara ir formos; tyrinėjama žodžių sandara, kaityba, gramatinės reikšmės bei jų reiškimo būdai; skiriamos kalbos dalys ir gramatinės kategorijos.