A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

ąsosiuosi

gramatinės formos
ąsotis → ąsosiuosi – veiksmažodis, aš,bus. l.,ties. nuos.,sangr. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
ąsojuosi, ąsojuos ąsojaus, ąsojausi ąsodavausi, ąsodavaus ąsosiuos, ąsosiuosi
Tu ąsojiesi, ąsojies ąsojais, ąsojaisi ąsodavais, ąsodavaisi ąsosies, ąsosiesi
Jis/ji ąsojasi, ąsojas ąsojos, ąsojosi ąsodavos, ąsodavosi ąsosis
Mes ąsojamės ąsojomės ąsodavomės ąsosimės
Jūs ąsojatės ąsojotės ąsodavotės ąsositės
Jie/jos ąsojas, ąsojasi ąsojos, ąsojosi ąsodavosi, ąsodavos ąsosis
Tariamoji nuosaka
ąsočiaus, ąsočiausi
Tu ąsotumeis, ąsotumeisi
Jis/ji ąsotųs, ąsotųsi
Mes ąsotumės, ąsotumėmės
Jūs ąsotumėtės
Jie/jos ąsotųsi, ąsotųs
Liepiamoji nuosaka
-
Tu ąsokis
Jis/ji tesiąsojie, tesiąsoja
Mes ąsokimės
Jūs ąsokitės
Jie/jos tesiąsoja, tesiąsojie