A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

ėmėsi

gramatinės formos
imtis → ėmėsi – veiksmažodis, jis,būt. k. l.,ties. nuos.,sangr. f.
└ėmėsi – veiksmažodis, jie,būt. k. l.,ties. nuos.,sangr. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
imuos, imuosi ėmiaus, ėmiausi imdavausi, imdavaus imsiuos, imsiuosi
Tu imiesi, imies ėmeis, ėmeisi imdavais, imdavaisi imsiesi, imsies
Jis/ji imas, imasi ėmėsi, ėmės imdavosi, imdavos imsis
Mes imamės ėmėmės imdavomės imsimės
Jūs imatės ėmėtės imdavotės imsitės
Jie/jos imas, imasi ėmės, ėmėsi imdavos, imdavosi imsis
Tariamoji nuosaka
imčiausi, imčiaus
Tu imtumeis, imtumeisi
Jis/ji imtųsi, imtųs
Mes imtumėmės, imtumės
Jūs imtumėtės
Jie/jos imtųsi, imtųs
Liepiamoji nuosaka
-
Tu imkis
Jis/ji tesiimie, tesiima
Mes imkimės
Jūs imkitės
Jie/jos tesiimie, tesiima