A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

ėstumėtės

gramatinės formos
ėstis → ėstumėtės – veiksmažodis, 2 asm.,dgs.,tar. nuos.,sangr. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
ėduosi, ėduos ėdžiaus, ėdžiausi ėsdavaus, ėsdavausi ėsiuos, ėsiuosi
Tu ėdiesi, ėdies ėdeis, ėdeisi ėsdavais, ėsdavaisi ėsies, ėsiesi
Jis/ji ėdas, ėdasi ėdės, ėdėsi ėsdavos, ėsdavosi ėsis
Mes ėdamės ėdėmės ėsdavomės ėsimės
Jūs ėdatės ėdėtės ėsdavotės ėsitės
Jie/jos ėdas, ėdasi ėdės, ėdėsi ėsdavosi, ėsdavos ėsis
Tariamoji nuosaka
ėsčiausi, ėsčiaus
Tu ėstumeis, ėstumeisi
Jis/ji ėstųsi, ėstųs
Mes ėstumėmės, ėstumės
Jūs ėstumėtės
Jie/jos ėstųsi, ėstųs
Liepiamoji nuosaka
-
Tu ėskis
Jis/ji tesiėda, tesiėdie
Mes ėskimės
Jūs ėskitės
Jie/jos tesiėda, tesiėdie