A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

įžvangėtų

gramatinės formos
įžvangėti → įžvangėtų – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,tar. nuos.
└įžvangėtų – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,tar. nuos.
įžvangėtas → įžvangėtų – dalyvis, vyr. g.,K.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
└įžvangėtų – dalyvis, mot. g.,K.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
įžvangu įžvangėjau įžvangėdavau įžvangėsiu
Tu įžvangi įžvangėjai įžvangėdavai įžvangėsi
Jis/ji įžvanga įžvangėjo įžvangėdavo įžvangės
Mes įžvangame, įžvangam įžvangėjome, įžvangėjom įžvangėdavom, įžvangėdavome įžvangėsime, įžvangėsim
Jūs įžvangat, įžvangate įžvangėjote, įžvangėjot įžvangėdavot, įžvangėdavote įžvangėsite, įžvangėsit
Jie/jos įžvanga įžvangėjo įžvangėdavo įžvangės
Tariamoji nuosaka
įžvangėčiau
Tu įžvangėtumei, įžvangėtum
Jis/ji įžvangėtų
Mes įžvangėtumėme, įžvangėtumėm, įžvangėtume
Jūs įžvangėtumėt, įžvangėtumėte
Jie/jos įžvangėtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu įžvangėki, įžvangėk
Jis/ji teįžvangie, teįžvanga
Mes įžvangėkime, įžvangėkim
Jūs įžvangėkit, įžvangėkite
Jie/jos teįžvangie, teįžvanga
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. įžvangėtas (vyr. g.) įžvangėti (vyr. g.) įžvangėta įžvangėtos
K. įžvangėto (vyr. g.) įžvangėtų (vyr. g.) įžvangėtos įžvangėtų
N. įžvangėtam (vyr. g.) įžvangėtiems (vyr. g.) įžvangėtai įžvangėtoms
G. įžvangėtą (vyr. g.) įžvangėtus (vyr. g.) įžvangėtą įžvangėtas
Įn. įžvangėtu (vyr. g.) įžvangėtais (vyr. g.) įžvangėta įžvangėtomis
Vt. įžvangėtame (vyr. g.) įžvangėtuose (vyr. g.) įžvangėtoje įžvangėtose
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. įžvangėtasis (vyr. g.) įžvangėtieji (vyr. g.) įžvangėtoji įžvangėtosios
K. įžvangėtojo (vyr. g.) įžvangėtųjų (vyr. g.) įžvangėtosios įžvangėtųjų
N. įžvangėtajam (vyr. g.) įžvangėtiesiems (vyr. g.) įžvangėtajai įžvangėtosioms
G. įžvangėtąjį (vyr. g.) įžvangėtuosius (vyr. g.) įžvangėtąją įžvangėtąsias
Įn. įžvangėtuoju (vyr. g.) įžvangėtaisiais (vyr. g.) įžvangėtąja įžvangėtosiomis
Vt. įžvangėtajame (vyr. g.) įžvangėtuosiuose (vyr. g.) įžvangėtojoje įžvangėtosiose