A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

žvilgsėtų

gramatinės formos
žvilgsėti → žvilgsėtų – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,tar. nuos.
└žvilgsėtų – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,tar. nuos.
žvilgsėtas → žvilgsėtų – dalyvis, vyr. g.,K.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
└žvilgsėtų – dalyvis, mot. g.,K.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
žvilgsiu žvilgsėjau žvilgsėdavau žvilgsėsiu
Tu žvilgsi žvilgsėjai žvilgsėdavai žvilgsėsi
Jis/ji žvilgsi žvilgsėjo žvilgsėdavo žvilgsės
Mes žvilgsim, žvilgsime žvilgsėjom, žvilgsėjome žvilgsėdavome, žvilgsėdavom žvilgsėsime, žvilgsėsim
Jūs žvilgsite, žvilgsit žvilgsėjot, žvilgsėjote žvilgsėdavote, žvilgsėdavot žvilgsėsit, žvilgsėsite
Jie/jos žvilgsi žvilgsėjo žvilgsėdavo žvilgsės
Tariamoji nuosaka
žvilgsėčiau
Tu žvilgsėtumei, žvilgsėtum
Jis/ji žvilgsėtų
Mes žvilgsėtumėm, žvilgsėtume, žvilgsėtumėme
Jūs žvilgsėtumėt, žvilgsėtumėte
Jie/jos žvilgsėtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu žvilgsėki, žvilgsėk
Jis/ji težvilgsi, težvilgsie
Mes žvilgsėkim, žvilgsėkime
Jūs žvilgsėkite, žvilgsėkit
Jie/jos težvilgsie, težvilgsi
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. žvilgsėtas (vyr. g.) žvilgsėti (vyr. g.) žvilgsėta (mot. g.) žvilgsėtos (mot. g.)
K. žvilgsėto (vyr. g.) žvilgsėtų (vyr. g.) žvilgsėtos (mot. g.) žvilgsėtų (mot. g.)
N. žvilgsėtam (vyr. g.) žvilgsėtiems (vyr. g.) žvilgsėtai (mot. g.) žvilgsėtoms (mot. g.)
G. žvilgsėtą (vyr. g.) žvilgsėtus (vyr. g.) žvilgsėtą (mot. g.) žvilgsėtas (mot. g.)
Įn. žvilgsėtu (vyr. g.) žvilgsėtais (vyr. g.) žvilgsėta (mot. g.) žvilgsėtomis (mot. g.)
Vt. žvilgsėtame (vyr. g.) žvilgsėtuose (vyr. g.) žvilgsėtoje (mot. g.) žvilgsėtose (mot. g.)