A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

ožiškuose

gramatinės formos
ožiškas → ožiškuose – būdvardis, vyr. g.,Vt.,dgs.,nelyg. l.,neįv. f.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ožiškas (vyr. g.) ožiški (vyr. g.) ožiška (mot. g.) ožiškos (mot. g.)
K. ožiško (vyr. g.) ožiškų (vyr. g.) ožiškos (mot. g.) ožiškų (mot. g.)
N. ožiškam (vyr. g.) ožiškiems (vyr. g.), ožiškiem (vyr. g.) ožiškai (mot. g.) ožiškoms (mot. g.), ožiškom (mot. g.)
G. ožišką (vyr. g.) ožiškus (vyr. g.) ožišką (mot. g.) ožiškas (mot. g.)
Įn. ožišku (vyr. g.) ožiškais (vyr. g.) ožiška (mot. g.) ožiškom (mot. g.), ožiškomis (mot. g.)
Vt. ožiškam (vyr. g.), ožiškame (vyr. g.) ožiškuose (vyr. g.), ožiškuos (vyr. g.) ožiškoj (mot. g.), ožiškoje (mot. g.) ožiškose (mot. g.)
Š. ožiškas (vyr. g.) ožiški (vyr. g.) ožiška (mot. g.) ožiškos (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. - - - -
K. - - - -
N. - - - -
G. - - - -
Įn. - - - -
Vt. - - - -
Š. - - - -
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. - - - -
K. - - - -
N. - - - -
G. - - - -
Įn. - - - -
Vt. - - - -
Š. ožiškas (vyr. g.) ožiški (vyr. g.) ožiška (mot. g.) ožiškos (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. - - - -
K. - - - -
N. - - - -
G. - - - -
Įn. - - - -
Vt. - - - -
Š. ožiškas (vyr. g.) ožiški (vyr. g.) ožiška (mot. g.) ožiškos (mot. g.)
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. - - - -
K. - - - -
N. - - - -
G. - - - -
Įn. - - - -
Vt. - - - -
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. - - - -
K. - - - -
N. - - - -
G. - - - -
Įn. - - - -
Vt. - - - -
Š. - - - -