A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

oresnėms

gramatinės formos
orus → oresnėms – būdvardis, mot. g.,N.,dgs.,aukšt. l.,neįv. f.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. orus orūs ori orios
K. oraus orių orios orių
N. oriam oriems, oriem, oriai orioms, oriom,
G. orų orius orią orias
Įn. oriu oriais oria oriomis, oriom,
Vt. oriam, oriame, oriuos, oriuose, orioje, orioj, oriose
Š. orus orūs ori orios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. orusis orieji orioji oriosios
K. oriojo oriųjų oriosios oriųjų
N. oriajam oriesiem, oriesiems, oriajai oriosioms, oriosiom,
G. orųjį oriuosius oriąją oriąsias
Įn. oriuoju oriaisiais oriąja oriosiom, oriosiomis,
Vt. oriajam, oriajame, oriuosiuose, oriuosiuos, oriojoje, oriojoj, oriosiose
Š. orusis orieji orioji oriosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. oresnis oresni oresnė oresnės
K. oresnio oresnių oresnės oresnių
N. oresniam oresniems oresnei oresnėms
G. oresnį oresnius oresnę oresnes
Įn. oresniu oresniais oresne oresnėmis
Vt. oresniame oresniuose oresnėje oresnėse
Š. orus orūs ori orios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. oresnysis oresnieji oresnioji oresniosios
K. oresniojo oresniųjų oresniosios oresniųjų
N. oresniajam oresniesiems oresniajai oresniosioms
G. oresnįjį oresniuosius oresniąją oresniąsias
Įn. oresniuoju oresniaisiais oresniąja oresniosiomis
Vt. oresniajame oresniuosiuose oresniojoje oresniosiose
Š. orus orūs ori orios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. oriausias oriausi oriausia oriausios
K. oriausio oriausių oriausios oriausių
N. oriausiam oriausiems oriausiai oriausioms
G. oriausią oriausius oriausią oriausias
Įn. oriausiu oriausiais oriausia oriausiomis
Vt. oriausiame oriausiuose oriausioje oriausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. oriausiasis oriausieji oriausioji oriausiosios
K. oriausiojo oriausiųjų oriausiosios oriausiųjų
N. oriausiajam oriausiesiems oriausiajai oriausiosioms
G. oriausiąjį oriausiuosius oriausiąją oriausiąsias
Įn. oriausiuoju oriausiaisiais oriausiąja oriausiosiomis
Vt. oriausiajame oriausiuosiuose oriausiojoje oriausiosiose
Š. - - - -