A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

rūškanu

gramatinės formos
rūškanas → rūškanu – būdvardis, vyr. g.,Įn.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. rūškanas (vyr. g.) rūškani (vyr. g.) rūškana rūškanos
K. rūškano (vyr. g.) rūškanų (vyr. g.) rūškanos rūškanų
N. rūškanam (vyr. g.) rūškaniems (vyr. g.), rūškaniem (vyr. g.) rūškanai rūškanoms, rūškanom
G. rūškaną (vyr. g.) rūškanus (vyr. g.) rūškaną rūškanas
Įn. rūškanu (vyr. g.) rūškanais (vyr. g.) rūškana rūškanomis, rūškanom
Vt. rūškaname (vyr. g.), rūškanam (vyr. g.) rūškanuos (vyr. g.), rūškanuose (vyr. g.) rūškanoje, rūškanoj rūškanose
Š. rūškanas (vyr. g.) rūškani (vyr. g.) rūškana rūškanos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. rūškanasis (vyr. g.) rūškanieji (vyr. g.) rūškanoji rūškanosios
K. rūškanojo (vyr. g.) rūškanųjų (vyr. g.) rūškanosios rūškanųjų
N. rūškanajam (vyr. g.) rūškaniesiem (vyr. g.), rūškaniesiems (vyr. g.) rūškanajai rūškanosioms, rūškanosiom
G. rūškanąjį (vyr. g.) rūškanuosius (vyr. g.) rūškanąją rūškanąsias
Įn. rūškanuoju (vyr. g.) rūškanaisiais (vyr. g.) rūškanąja rūškanosiom, rūškanosiomis
Vt. rūškanajame (vyr. g.), rūškanajam (vyr. g.) rūškanuosiuos (vyr. g.), rūškanuosiuose (vyr. g.) rūškanojoje, rūškanojoj rūškanosiose
Š. rūškanasis (vyr. g.) rūškanieji (vyr. g.) rūškanoji rūškanosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. rūškanesnis (vyr. g.) rūškanesni (vyr. g.) rūškanesnė rūškanesnės
K. rūškanesnio (vyr. g.) rūškanesnių (vyr. g.) rūškanesnės rūškanesnių
N. rūškanesniam (vyr. g.) rūškanesniems (vyr. g.) rūškanesnei rūškanesnėms
G. rūškanesnį (vyr. g.) rūškanesnius (vyr. g.) rūškanesnę rūškanesnes
Įn. rūškanesniu (vyr. g.) rūškanesniais (vyr. g.) rūškanesne rūškanesnėmis
Vt. rūškanesniame (vyr. g.) rūškanesniuose (vyr. g.) rūškanesnėje rūškanesnėse
Š. rūškanas (vyr. g.) rūškani (vyr. g.) rūškana rūškanos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. rūškanesnysis (vyr. g.) rūškanesnieji (vyr. g.) rūškanesnioji rūškanesniosios
K. rūškanesniojo (vyr. g.) rūškanesniųjų (vyr. g.) rūškanesniosios rūškanesniųjų
N. rūškanesniajam (vyr. g.) rūškanesniesiems (vyr. g.) rūškanesniajai rūškanesniosioms
G. rūškanesnįjį (vyr. g.) rūškanesniuosius (vyr. g.) rūškanesniąją rūškanesniąsias
Įn. rūškanesniuoju (vyr. g.) rūškanesniaisiais (vyr. g.) rūškanesniąja rūškanesniosiomis
Vt. rūškanesniajame (vyr. g.) rūškanesniuosiuose (vyr. g.) rūškanesniojoje rūškanesniosiose
Š. rūškanas (vyr. g.) rūškani (vyr. g.) rūškana rūškanos
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. rūškaniausias (vyr. g.) rūškaniausi (vyr. g.) rūškaniausia rūškaniausios
K. rūškaniausio (vyr. g.) rūškaniausių (vyr. g.) rūškaniausios rūškaniausių
N. rūškaniausiam (vyr. g.) rūškaniausiems (vyr. g.) rūškaniausiai rūškaniausioms
G. rūškaniausią (vyr. g.) rūškaniausius (vyr. g.) rūškaniausią rūškaniausias
Įn. rūškaniausiu (vyr. g.) rūškaniausiais (vyr. g.) rūškaniausia rūškaniausiomis
Vt. rūškaniausiame (vyr. g.) rūškaniausiuose (vyr. g.) rūškaniausioje rūškaniausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. rūškaniausiasis (vyr. g.) rūškaniausieji (vyr. g.) rūškaniausioji rūškaniausiosios
K. rūškaniausiojo (vyr. g.) rūškaniausiųjų (vyr. g.) rūškaniausiosios rūškaniausiųjų
N. rūškaniausiajam (vyr. g.) rūškaniausiesiems (vyr. g.) rūškaniausiajai rūškaniausiosioms
G. rūškaniausiąjį (vyr. g.) rūškaniausiuosius (vyr. g.) rūškaniausiąją rūškaniausiąsias
Įn. rūškaniausiuoju (vyr. g.) rūškaniausiaisiais (vyr. g.) rūškaniausiąja rūškaniausiosiomis
Vt. rūškaniausiajame (vyr. g.) rūškaniausiuosiuose (vyr. g.) rūškaniausiojoje rūškaniausiosiose
Š. - - - -