A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

rabždinsimės

gramatinės formos
rabždintis → rabždinsimės – veiksmažodis, mes,bus. l.,ties. nuos.,sangr. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
rabždinuosi, rabždinuos, rabždinausi, rabždinaus, rabždindavausi, rabždindavaus, rabždinsiuos, rabždinsiuosi,
Tu rabždiniesi, rabždinies, rabždinais, rabždinaisi, rabždindavaisi, rabždindavais, rabždinsiesi, rabždinsies,
Jis/ji rabždinas, rabždinasi, rabždinosi, rabždinos, rabždindavosi, rabždindavos, rabždinsis
Mes rabždinamės rabždinomės rabždindavomės rabždinsimės
Jūs rabždinatės rabždinotės rabždindavotės rabždinsitės
Jie/jos rabždinas, rabždinasi, rabždinos, rabždinosi, rabždindavosi, rabždindavos, rabždinsis
Tariamoji nuosaka
rabždinčiausi, rabždinčiaus,
Tu rabždintumeisi, rabždintumeis,
Jis/ji rabždintųsi, rabždintųs,
Mes rabždintumėmės, rabždintumės,
Jūs rabždintumėtės
Jie/jos rabždintųsi, rabždintųs,
Liepiamoji nuosaka
-
Tu rabždinkis
Jis/ji tesirabždina, tesirabždinie,
Mes rabždinkimės
Jūs rabždinkitės
Jie/jos tesirabždinie, tesirabždina,