A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

rabždintumės

gramatinės formos
rabždintis → rabždintumės – veiksmažodis, 1 asm.,dgs.,tar. nuos.,trump.,sangr. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
rabždinuosi, rabždinuos rabždinausi, rabždinaus rabždindavausi, rabždindavaus rabždinsiuos, rabždinsiuosi
Tu rabždiniesi, rabždinies rabždinais, rabždinaisi rabždindavaisi, rabždindavais rabždinsiesi, rabždinsies
Jis/ji rabždinas, rabždinasi rabždinosi, rabždinos rabždindavosi, rabždindavos rabždinsis
Mes rabždinamės rabždinomės rabždindavomės rabždinsimės
Jūs rabždinatės rabždinotės rabždindavotės rabždinsitės
Jie/jos rabždinas, rabždinasi rabždinos, rabždinosi rabždindavosi, rabždindavos rabždinsis
Tariamoji nuosaka
rabždinčiausi, rabždinčiaus
Tu rabždintumeisi, rabždintumeis
Jis/ji rabždintųsi, rabždintųs
Mes rabždintumėmės, rabždintumės
Jūs rabždintumėtės
Jie/jos rabždintųsi, rabždintųs
Liepiamoji nuosaka
-
Tu rabždinkis
Jis/ji tesirabždina, tesirabždinie
Mes rabždinkimės
Jūs rabždinkitės
Jie/jos tesirabždinie, tesirabždina