A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

sūri

gramatinės formos
sūris → sūri – daiktavardis, vyr. g.,š.,vns. sūrus → sūri – būdvardis, mot. g.,V.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
└sūri – būdvardis, mot. g.,š.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
Vienaskaita Daugiskaita
V. sūris, sūrus, sūri, sūru, sūrusis, sūrioji, sūresnis, sūresnė, sūriau, sūresnysis, sūresnioji, sūriausias, sūriausia, sūriausia, sūriausiasis, sūriausioji, sūriai, sūrūs, sūrios, sūrieji, sūriosios, sūresni, sūresnės, sūresnieji, sūresniosios, sūriausi, sūriausios, sūriausieji, sūriausiosios,
K. sūrio, sūraus, sūrios, sūriojo, sūriosios, sūresnio, sūresnės, sūresniojo, sūresniosios, sūriausio, sūriausios, sūriausiojo, sūriausiosios, sūrių, sūrių, sūrių, sūriųjų, sūriųjų, sūresnių, sūresnių, sūresniųjų, sūresniųjų, sūriausių, sūriausių, sūriausiųjų, sūriausiųjų,
K. sūriui, sūriam, sūriai, sūriajam, sūriajai, sūresniam, sūresnei, sūresniajam, sūresniajai, sūriausiam, sūriausiai, sūriausiajam, sūriausiajai, sūriams, sūriem, sūriems, sūrioms, sūriom, sūriesiems, sūriesiem, sūriosioms, sūriosiom, sūresniems, sūresnėms, sūresniesiems, sūresniosioms, sūriausiems, sūriausioms, sūriausiesiems, sūriausiosioms,
G. sūrį, sūrų, sūrią, sūrųjį, sūriąją, sūresnį, sūresnę, sūresnįjį, sūresniąją, sūriausią, sūriausią, sūriausiąjį, sūriausiąją, sūrius, sūrius, sūrias, sūriuosius, sūriąsias, sūresnius, sūresnes, sūresniuosius, sūresniąsias, sūriausius, sūriausias, sūriausiuosius, sūriausiąsias,
Įn. sūriu, sūriu, sūria, sūriuoju, sūriąja, sūresniu, sūresne, sūresniuoju, sūresniąja, sūriausiu, sūriausia, sūriausiuoju, sūriausiąja, sūriais, sūriais, sūriomis, sūriom, sūriaisiais, sūriosiomis, sūriosiom, sūresniais, sūresnėmis, sūresniaisiais, sūresniosiomis, sūriausiais, sūriausiomis, sūriausiaisiais, sūriausiosiomis,
Vt. sūryje, sūriame, sūriam, sūrioje, sūrioj, sūriajame, sūriajam, sūriojoj, sūriojoje, sūresniame, sūresnėje, sūresniajame, sūresniojoje, sūriausiame, sūriausioje, sūriausiajame, sūriausiojoje, sūriuose, sūriuose, sūriuos, sūriose, sūriuosiuos, sūriuosiuose, sūriosiose, sūresniuose, sūresnėse, sūresniuosiuose, sūresniosiose, sūriausiuose, sūriausiose, sūriausiuosiuose, sūriausiosiose,
Š. sūri, sūrus, sūri, sūrusis, sūrioji, sūriai, sūrūs, sūrios, sūrieji, sūriosios,
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūrus sūrūs sūri sūrios
K. sūraus sūrių sūrios sūrių
N. sūriam sūriem, sūriems, sūriai sūrioms, sūriom,
G. sūrų sūrius sūrią sūrias
Įn. sūriu sūriais sūria sūriomis, sūriom,
Vt. sūriame, sūriam, sūriuose, sūriuos, sūrioje, sūrioj, sūriose
Š. sūrus sūrūs sūri sūrios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūrusis sūrieji sūrioji sūriosios
K. sūriojo sūriųjų sūriosios sūriųjų
N. sūriajam sūriesiems, sūriesiem, sūriajai sūriosioms, sūriosiom,
G. sūrųjį sūriuosius sūriąją sūriąsias
Įn. sūriuoju sūriaisiais sūriąja sūriosiomis, sūriosiom,
Vt. sūriajame, sūriajam, sūriuosiuos, sūriuosiuose, sūriojoj, sūriojoje, sūriosiose
Š. sūrusis sūrieji sūrioji sūriosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūresnis sūresni sūresnė sūresnės
K. sūresnio sūresnių sūresnės sūresnių
N. sūresniam sūresniems sūresnei sūresnėms
G. sūresnį sūresnius sūresnę sūresnes
Įn. sūresniu sūresniais sūresne sūresnėmis
Vt. sūresniame sūresniuose sūresnėje sūresnėse
Š. sūrus sūrūs sūri sūrios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūresnysis sūresnieji sūresnioji sūresniosios
K. sūresniojo sūresniųjų sūresniosios sūresniųjų
N. sūresniajam sūresniesiems sūresniajai sūresniosioms
G. sūresnįjį sūresniuosius sūresniąją sūresniąsias
Įn. sūresniuoju sūresniaisiais sūresniąja sūresniosiomis
Vt. sūresniajame sūresniuosiuose sūresniojoje sūresniosiose
Š. sūrus sūrūs sūri sūrios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūriausias sūriausi sūriausia sūriausios
K. sūriausio sūriausių sūriausios sūriausių
N. sūriausiam sūriausiems sūriausiai sūriausioms
G. sūriausią sūriausius sūriausią sūriausias
Įn. sūriausiu sūriausiais sūriausia sūriausiomis
Vt. sūriausiame sūriausiuose sūriausioje sūriausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūriausiasis sūriausieji sūriausioji sūriausiosios
K. sūriausiojo sūriausiųjų sūriausiosios sūriausiųjų
N. sūriausiajam sūriausiesiems sūriausiajai sūriausiosioms
G. sūriausiąjį sūriausiuosius sūriausiąją sūriausiąsias
Įn. sūriausiuoju sūriausiaisiais sūriausiąja sūriausiosiomis
Vt. sūriausiajame sūriausiuosiuose sūriausiojoje sūriausiosiose
Š. - - - -