A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

sūriai

gramatinės formos
sūris → sūriai – daiktavardis, vyr. g.,V.,dgs.
└sūriai – daiktavardis, vyr. g.,š.,dgs.
sūrus → sūriai – būdvardis, mot. g.,N.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
Vienaskaita Daugiskaita
V. sūris (vyr. g.), sūrus (vyr. g.), sūri, sūru, sūrusis (vyr. g.), sūrioji, sūresnis (vyr. g.), sūresnė, sūriau, sūresnysis (vyr. g.), sūresnioji, sūriausias (vyr. g.), sūriausia, sūriausia, sūriausiasis (vyr. g.), sūriausioji sūriai (vyr. g.), sūrūs (vyr. g.), sūrios, sūrieji (vyr. g.), sūriosios, sūresni (vyr. g.), sūresnės, sūresnieji (vyr. g.), sūresniosios, sūriausi (vyr. g.), sūriausios, sūriausieji (vyr. g.), sūriausiosios
K. sūrio (vyr. g.), sūraus (vyr. g.), sūrios, sūriojo (vyr. g.), sūriosios, sūresnio (vyr. g.), sūresnės, sūresniojo (vyr. g.), sūresniosios, sūriausio (vyr. g.), sūriausios, sūriausiojo (vyr. g.), sūriausiosios sūrių (vyr. g.), sūrių (vyr. g.), sūrių, sūriųjų (vyr. g.), sūriųjų, sūresnių (vyr. g.), sūresnių, sūresniųjų (vyr. g.), sūresniųjų, sūriausių (vyr. g.), sūriausių, sūriausiųjų (vyr. g.), sūriausiųjų
K. sūriui (vyr. g.), sūriam (vyr. g.), sūriai, sūriajam (vyr. g.), sūriajai, sūresniam (vyr. g.), sūresnei, sūresniajam (vyr. g.), sūresniajai, sūriausiam (vyr. g.), sūriausiai, sūriausiajam (vyr. g.), sūriausiajai sūriams (vyr. g.), sūriem (vyr. g.), sūriems (vyr. g.), sūrioms, sūriom, sūriesiems (vyr. g.), sūriesiem (vyr. g.), sūriosioms, sūriosiom, sūresniems (vyr. g.), sūresnėms, sūresniesiems (vyr. g.), sūresniosioms, sūriausiems (vyr. g.), sūriausioms, sūriausiesiems (vyr. g.), sūriausiosioms
G. sūrį (vyr. g.), sūrų (vyr. g.), sūrią, sūrųjį (vyr. g.), sūriąją, sūresnį (vyr. g.), sūresnę, sūresnįjį (vyr. g.), sūresniąją, sūriausią (vyr. g.), sūriausią, sūriausiąjį (vyr. g.), sūriausiąją sūrius (vyr. g.), sūrius (vyr. g.), sūrias, sūriuosius (vyr. g.), sūriąsias, sūresnius (vyr. g.), sūresnes, sūresniuosius (vyr. g.), sūresniąsias, sūriausius (vyr. g.), sūriausias, sūriausiuosius (vyr. g.), sūriausiąsias
Įn. sūriu (vyr. g.), sūriu (vyr. g.), sūria, sūriuoju (vyr. g.), sūriąja, sūresniu (vyr. g.), sūresne, sūresniuoju (vyr. g.), sūresniąja, sūriausiu (vyr. g.), sūriausia, sūriausiuoju (vyr. g.), sūriausiąja sūriais (vyr. g.), sūriais (vyr. g.), sūriomis, sūriom, sūriaisiais (vyr. g.), sūriosiomis, sūriosiom, sūresniais (vyr. g.), sūresnėmis, sūresniaisiais (vyr. g.), sūresniosiomis, sūriausiais (vyr. g.), sūriausiomis, sūriausiaisiais (vyr. g.), sūriausiosiomis
Vt. sūryje (vyr. g.), sūriame (vyr. g.), sūriam (vyr. g.), sūrioje, sūrioj, sūriajame (vyr. g.), sūriajam (vyr. g.), sūriojoj, sūriojoje, sūresniame (vyr. g.), sūresnėje, sūresniajame (vyr. g.), sūresniojoje, sūriausiame (vyr. g.), sūriausioje, sūriausiajame (vyr. g.), sūriausiojoje sūriuose (vyr. g.), sūriuose (vyr. g.), sūriuos (vyr. g.), sūriose, sūriuosiuos (vyr. g.), sūriuosiuose (vyr. g.), sūriosiose, sūresniuose (vyr. g.), sūresnėse, sūresniuosiuose (vyr. g.), sūresniosiose, sūriausiuose (vyr. g.), sūriausiose, sūriausiuosiuose (vyr. g.), sūriausiosiose
Š. sūri (vyr. g.), sūrus (vyr. g.), sūri, sūrusis (vyr. g.), sūrioji sūriai (vyr. g.), sūrūs (vyr. g.), sūrios, sūrieji (vyr. g.), sūriosios
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūrus (vyr. g.) sūrūs (vyr. g.) sūri sūrios
K. sūraus (vyr. g.) sūrių (vyr. g.) sūrios sūrių
N. sūriam (vyr. g.) sūriem (vyr. g.), sūriems (vyr. g.) sūriai sūrioms, sūriom
G. sūrų (vyr. g.) sūrius (vyr. g.) sūrią sūrias
Įn. sūriu (vyr. g.) sūriais (vyr. g.) sūria sūriomis, sūriom
Vt. sūriame (vyr. g.), sūriam (vyr. g.) sūriuose (vyr. g.), sūriuos (vyr. g.) sūrioje, sūrioj sūriose
Š. sūrus (vyr. g.) sūrūs (vyr. g.) sūri sūrios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūrusis (vyr. g.) sūrieji (vyr. g.) sūrioji sūriosios
K. sūriojo (vyr. g.) sūriųjų (vyr. g.) sūriosios sūriųjų
N. sūriajam (vyr. g.) sūriesiems (vyr. g.), sūriesiem (vyr. g.) sūriajai sūriosioms, sūriosiom
G. sūrųjį (vyr. g.) sūriuosius (vyr. g.) sūriąją sūriąsias
Įn. sūriuoju (vyr. g.) sūriaisiais (vyr. g.) sūriąja sūriosiomis, sūriosiom
Vt. sūriajame (vyr. g.), sūriajam (vyr. g.) sūriuosiuos (vyr. g.), sūriuosiuose (vyr. g.) sūriojoj, sūriojoje sūriosiose
Š. sūrusis (vyr. g.) sūrieji (vyr. g.) sūrioji sūriosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūresnis (vyr. g.) sūresni (vyr. g.) sūresnė sūresnės
K. sūresnio (vyr. g.) sūresnių (vyr. g.) sūresnės sūresnių
N. sūresniam (vyr. g.) sūresniems (vyr. g.) sūresnei sūresnėms
G. sūresnį (vyr. g.) sūresnius (vyr. g.) sūresnę sūresnes
Įn. sūresniu (vyr. g.) sūresniais (vyr. g.) sūresne sūresnėmis
Vt. sūresniame (vyr. g.) sūresniuose (vyr. g.) sūresnėje sūresnėse
Š. sūrus (vyr. g.) sūrūs (vyr. g.) sūri sūrios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūresnysis (vyr. g.) sūresnieji (vyr. g.) sūresnioji sūresniosios
K. sūresniojo (vyr. g.) sūresniųjų (vyr. g.) sūresniosios sūresniųjų
N. sūresniajam (vyr. g.) sūresniesiems (vyr. g.) sūresniajai sūresniosioms
G. sūresnįjį (vyr. g.) sūresniuosius (vyr. g.) sūresniąją sūresniąsias
Įn. sūresniuoju (vyr. g.) sūresniaisiais (vyr. g.) sūresniąja sūresniosiomis
Vt. sūresniajame (vyr. g.) sūresniuosiuose (vyr. g.) sūresniojoje sūresniosiose
Š. sūrus (vyr. g.) sūrūs (vyr. g.) sūri sūrios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūriausias (vyr. g.) sūriausi (vyr. g.) sūriausia sūriausios
K. sūriausio (vyr. g.) sūriausių (vyr. g.) sūriausios sūriausių
N. sūriausiam (vyr. g.) sūriausiems (vyr. g.) sūriausiai sūriausioms
G. sūriausią (vyr. g.) sūriausius (vyr. g.) sūriausią sūriausias
Įn. sūriausiu (vyr. g.) sūriausiais (vyr. g.) sūriausia sūriausiomis
Vt. sūriausiame (vyr. g.) sūriausiuose (vyr. g.) sūriausioje sūriausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūriausiasis (vyr. g.) sūriausieji (vyr. g.) sūriausioji sūriausiosios
K. sūriausiojo (vyr. g.) sūriausiųjų (vyr. g.) sūriausiosios sūriausiųjų
N. sūriausiajam (vyr. g.) sūriausiesiems (vyr. g.) sūriausiajai sūriausiosioms
G. sūriausiąjį (vyr. g.) sūriausiuosius (vyr. g.) sūriausiąją sūriausiąsias
Įn. sūriausiuoju (vyr. g.) sūriausiaisiais (vyr. g.) sūriausiąja sūriausiosiomis
Vt. sūriausiajame (vyr. g.) sūriausiuosiuose (vyr. g.) sūriausiojoje sūriausiosiose
Š. - - - -