A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

sūrius

gramatinės formos
sūris → sūrius – daiktavardis, vyr. g.,G.,dgs. sūrus → sūrius – būdvardis, vyr. g.,G.,dgs.,nelyg. l.,neįv. f.
Vienaskaita Daugiskaita
V. sūris (vyr. g.), sūrus (vyr. g.), sūri (mot. g.), sūru, sūrusis (vyr. g.), sūrioji (mot. g.), sūresnis (vyr. g.), sūresnė (mot. g.), sūriau, sūresnysis (vyr. g.), sūresnioji (mot. g.), sūriausias (vyr. g.), sūriausia (mot. g.), sūriausia, sūriausiasis (vyr. g.), sūriausioji (mot. g.) sūriai (vyr. g.), sūrūs (vyr. g.), sūrios (mot. g.), sūrieji (vyr. g.), sūriosios (mot. g.), sūresni (vyr. g.), sūresnės (mot. g.), sūresnieji (vyr. g.), sūresniosios (mot. g.), sūriausi (vyr. g.), sūriausios (mot. g.), sūriausieji (vyr. g.), sūriausiosios (mot. g.)
K. sūrio (vyr. g.), sūraus (vyr. g.), sūrios (mot. g.), sūriojo (vyr. g.), sūriosios (mot. g.), sūresnio (vyr. g.), sūresnės (mot. g.), sūresniojo (vyr. g.), sūresniosios (mot. g.), sūriausio (vyr. g.), sūriausios (mot. g.), sūriausiojo (vyr. g.), sūriausiosios (mot. g.) sūrių (vyr. g.), sūrių (vyr. g.), sūrių (mot. g.), sūriųjų (vyr. g.), sūriųjų (mot. g.), sūresnių (vyr. g.), sūresnių (mot. g.), sūresniųjų (vyr. g.), sūresniųjų (mot. g.), sūriausių (vyr. g.), sūriausių (mot. g.), sūriausiųjų (vyr. g.), sūriausiųjų (mot. g.)
K. sūriui (vyr. g.), sūriam (vyr. g.), sūriai (mot. g.), sūriajam (vyr. g.), sūriajai (mot. g.), sūresniam (vyr. g.), sūresnei (mot. g.), sūresniajam (vyr. g.), sūresniajai (mot. g.), sūriausiam (vyr. g.), sūriausiai (mot. g.), sūriausiajam (vyr. g.), sūriausiajai (mot. g.) sūriams (vyr. g.), sūriem (vyr. g.), sūriems (vyr. g.), sūrioms (mot. g.), sūriom (mot. g.), sūriesiems (vyr. g.), sūriesiem (vyr. g.), sūriosioms (mot. g.), sūriosiom (mot. g.), sūresniems (vyr. g.), sūresnėms (mot. g.), sūresniesiems (vyr. g.), sūresniosioms (mot. g.), sūriausiems (vyr. g.), sūriausioms (mot. g.), sūriausiesiems (vyr. g.), sūriausiosioms (mot. g.)
G. sūrį (vyr. g.), sūrų (vyr. g.), sūrią (mot. g.), sūrųjį (vyr. g.), sūriąją (mot. g.), sūresnį (vyr. g.), sūresnę (mot. g.), sūresnįjį (vyr. g.), sūresniąją (mot. g.), sūriausią (vyr. g.), sūriausią (mot. g.), sūriausiąjį (vyr. g.), sūriausiąją (mot. g.) sūrius (vyr. g.), sūrius (vyr. g.), sūrias (mot. g.), sūriuosius (vyr. g.), sūriąsias (mot. g.), sūresnius (vyr. g.), sūresnes (mot. g.), sūresniuosius (vyr. g.), sūresniąsias (mot. g.), sūriausius (vyr. g.), sūriausias (mot. g.), sūriausiuosius (vyr. g.), sūriausiąsias (mot. g.)
Įn. sūriu (vyr. g.), sūriu (vyr. g.), sūria (mot. g.), sūriuoju (vyr. g.), sūriąja (mot. g.), sūresniu (vyr. g.), sūresne (mot. g.), sūresniuoju (vyr. g.), sūresniąja (mot. g.), sūriausiu (vyr. g.), sūriausia (mot. g.), sūriausiuoju (vyr. g.), sūriausiąja (mot. g.) sūriais (vyr. g.), sūriais (vyr. g.), sūriomis (mot. g.), sūriom (mot. g.), sūriaisiais (vyr. g.), sūriosiomis (mot. g.), sūriosiom (mot. g.), sūresniais (vyr. g.), sūresnėmis (mot. g.), sūresniaisiais (vyr. g.), sūresniosiomis (mot. g.), sūriausiais (vyr. g.), sūriausiomis (mot. g.), sūriausiaisiais (vyr. g.), sūriausiosiomis (mot. g.)
Vt. sūryje (vyr. g.), sūriame (vyr. g.), sūriam (vyr. g.), sūrioje (mot. g.), sūrioj (mot. g.), sūriajame (vyr. g.), sūriajam (vyr. g.), sūriojoj (mot. g.), sūriojoje (mot. g.), sūresniame (vyr. g.), sūresnėje (mot. g.), sūresniajame (vyr. g.), sūresniojoje (mot. g.), sūriausiame (vyr. g.), sūriausioje (mot. g.), sūriausiajame (vyr. g.), sūriausiojoje (mot. g.) sūriuose (vyr. g.), sūriuose (vyr. g.), sūriuos (vyr. g.), sūriose (mot. g.), sūriuosiuos (vyr. g.), sūriuosiuose (vyr. g.), sūriosiose (mot. g.), sūresniuose (vyr. g.), sūresnėse (mot. g.), sūresniuosiuose (vyr. g.), sūresniosiose (mot. g.), sūriausiuose (vyr. g.), sūriausiose (mot. g.), sūriausiuosiuose (vyr. g.), sūriausiosiose (mot. g.)
Š. sūri (vyr. g.), sūrus (vyr. g.), sūri (mot. g.), sūrusis (vyr. g.), sūrioji (mot. g.) sūriai (vyr. g.), sūrūs (vyr. g.), sūrios (mot. g.), sūrieji (vyr. g.), sūriosios (mot. g.)
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūrus (vyr. g.) sūrūs (vyr. g.) sūri (mot. g.) sūrios (mot. g.)
K. sūraus (vyr. g.) sūrių (vyr. g.) sūrios (mot. g.) sūrių (mot. g.)
N. sūriam (vyr. g.) sūriem (vyr. g.), sūriems (vyr. g.) sūriai (mot. g.) sūrioms (mot. g.), sūriom (mot. g.)
G. sūrų (vyr. g.) sūrius (vyr. g.) sūrią (mot. g.) sūrias (mot. g.)
Įn. sūriu (vyr. g.) sūriais (vyr. g.) sūria (mot. g.) sūriomis (mot. g.), sūriom (mot. g.)
Vt. sūriame (vyr. g.), sūriam (vyr. g.) sūriuose (vyr. g.), sūriuos (vyr. g.) sūrioje (mot. g.), sūrioj (mot. g.) sūriose (mot. g.)
Š. sūrus (vyr. g.) sūrūs (vyr. g.) sūri (mot. g.) sūrios (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūrusis (vyr. g.) sūrieji (vyr. g.) sūrioji (mot. g.) sūriosios (mot. g.)
K. sūriojo (vyr. g.) sūriųjų (vyr. g.) sūriosios (mot. g.) sūriųjų (mot. g.)
N. sūriajam (vyr. g.) sūriesiems (vyr. g.), sūriesiem (vyr. g.) sūriajai (mot. g.) sūriosioms (mot. g.), sūriosiom (mot. g.)
G. sūrųjį (vyr. g.) sūriuosius (vyr. g.) sūriąją (mot. g.) sūriąsias (mot. g.)
Įn. sūriuoju (vyr. g.) sūriaisiais (vyr. g.) sūriąja (mot. g.) sūriosiomis (mot. g.), sūriosiom (mot. g.)
Vt. sūriajame (vyr. g.), sūriajam (vyr. g.) sūriuosiuos (vyr. g.), sūriuosiuose (vyr. g.) sūriojoj (mot. g.), sūriojoje (mot. g.) sūriosiose (mot. g.)
Š. sūrusis (vyr. g.) sūrieji (vyr. g.) sūrioji (mot. g.) sūriosios (mot. g.)
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūresnis (vyr. g.) sūresni (vyr. g.) sūresnė (mot. g.) sūresnės (mot. g.)
K. sūresnio (vyr. g.) sūresnių (vyr. g.) sūresnės (mot. g.) sūresnių (mot. g.)
N. sūresniam (vyr. g.) sūresniems (vyr. g.) sūresnei (mot. g.) sūresnėms (mot. g.)
G. sūresnį (vyr. g.) sūresnius (vyr. g.) sūresnę (mot. g.) sūresnes (mot. g.)
Įn. sūresniu (vyr. g.) sūresniais (vyr. g.) sūresne (mot. g.) sūresnėmis (mot. g.)
Vt. sūresniame (vyr. g.) sūresniuose (vyr. g.) sūresnėje (mot. g.) sūresnėse (mot. g.)
Š. sūrus (vyr. g.) sūrūs (vyr. g.) sūri (mot. g.) sūrios (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūresnysis (vyr. g.) sūresnieji (vyr. g.) sūresnioji (mot. g.) sūresniosios (mot. g.)
K. sūresniojo (vyr. g.) sūresniųjų (vyr. g.) sūresniosios (mot. g.) sūresniųjų (mot. g.)
N. sūresniajam (vyr. g.) sūresniesiems (vyr. g.) sūresniajai (mot. g.) sūresniosioms (mot. g.)
G. sūresnįjį (vyr. g.) sūresniuosius (vyr. g.) sūresniąją (mot. g.) sūresniąsias (mot. g.)
Įn. sūresniuoju (vyr. g.) sūresniaisiais (vyr. g.) sūresniąja (mot. g.) sūresniosiomis (mot. g.)
Vt. sūresniajame (vyr. g.) sūresniuosiuose (vyr. g.) sūresniojoje (mot. g.) sūresniosiose (mot. g.)
Š. sūrus (vyr. g.) sūrūs (vyr. g.) sūri (mot. g.) sūrios (mot. g.)
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūriausias (vyr. g.) sūriausi (vyr. g.) sūriausia (mot. g.) sūriausios (mot. g.)
K. sūriausio (vyr. g.) sūriausių (vyr. g.) sūriausios (mot. g.) sūriausių (mot. g.)
N. sūriausiam (vyr. g.) sūriausiems (vyr. g.) sūriausiai (mot. g.) sūriausioms (mot. g.)
G. sūriausią (vyr. g.) sūriausius (vyr. g.) sūriausią (mot. g.) sūriausias (mot. g.)
Įn. sūriausiu (vyr. g.) sūriausiais (vyr. g.) sūriausia (mot. g.) sūriausiomis (mot. g.)
Vt. sūriausiame (vyr. g.) sūriausiuose (vyr. g.) sūriausioje (mot. g.) sūriausiose (mot. g.)
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. sūriausiasis (vyr. g.) sūriausieji (vyr. g.) sūriausioji (mot. g.) sūriausiosios (mot. g.)
K. sūriausiojo (vyr. g.) sūriausiųjų (vyr. g.) sūriausiosios (mot. g.) sūriausiųjų (mot. g.)
N. sūriausiajam (vyr. g.) sūriausiesiems (vyr. g.) sūriausiajai (mot. g.) sūriausiosioms (mot. g.)
G. sūriausiąjį (vyr. g.) sūriausiuosius (vyr. g.) sūriausiąją (mot. g.) sūriausiąsias (mot. g.)
Įn. sūriausiuoju (vyr. g.) sūriausiaisiais (vyr. g.) sūriausiąja (mot. g.) sūriausiosiomis (mot. g.)
Vt. sūriausiajame (vyr. g.) sūriausiuosiuose (vyr. g.) sūriausiojoje (mot. g.) sūriausiosiose (mot. g.)
Š. - - - -