A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

težvengia

gramatinės formos
žvengti → težvengia – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,liep. nuos.
└težvengia – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,liep. nuos.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
žvengiu žvengiau žvengdavau žvengsiu
Tu žvengi žvengei žvengdavai žvengsi
Jis/ji žvengia žvengė žvengdavo žvengs
Mes žvengiame, žvengiam žvengėm, žvengėme žvengdavom, žvengdavome žvengsim, žvengsime
Jūs žvengiat, žvengiate žvengėte, žvengėt žvengdavot, žvengdavote žvengsit, žvengsite
Jie/jos žvengia žvengė žvengdavo žvengs
Tariamoji nuosaka
žvengčiau
Tu žvengtumei, žvengtum
Jis/ji žvengtų
Mes žvengtumėme, žvengtume, žvengtumėm
Jūs žvengtumėt, žvengtumėte
Jie/jos žvengtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu žvenki, žvenk
Jis/ji težvengia, težvengie
Mes žvenkime, žvenkim
Jūs žvenkite, žvenkit
Jie/jos težvengia, težvengie