A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

težvilgčioja

gramatinės formos
žvilgčioti → težvilgčioja – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,liep. nuos.
└težvilgčioja – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,liep. nuos.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
žvilgčioju žvilgčiojau žvilgčiodavau žvilgčiosiu
Tu žvilgčioji žvilgčiojai žvilgčiodavai žvilgčiosi
Jis/ji žvilgčioja žvilgčiojo žvilgčiodavo žvilgčios
Mes žvilgčiojam, žvilgčiojame žvilgčiojome, žvilgčiojom žvilgčiodavome, žvilgčiodavom žvilgčiosim, žvilgčiosime
Jūs žvilgčiojate, žvilgčiojat žvilgčiojot, žvilgčiojote žvilgčiodavot, žvilgčiodavote žvilgčiosite, žvilgčiosit
Jie/jos žvilgčioja žvilgčiojo žvilgčiodavo žvilgčios
Tariamoji nuosaka
žvilgčiočiau
Tu žvilgčiotum, žvilgčiotumei
Jis/ji žvilgčiotų
Mes žvilgčiotume, žvilgčiotumėme, žvilgčiotumėm
Jūs žvilgčiotumėt, žvilgčiotumėte
Jie/jos žvilgčiotų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu žvilgčioki, žvilgčiok
Jis/ji težvilgčioja, težvilgčiojie
Mes žvilgčiokim, žvilgčiokime
Jūs žvilgčiokite, žvilgčiokit
Jie/jos težvilgčiojie, težvilgčioja