A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

težvilginie

gramatinės formos
žvilginti → težvilginie – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,liep. nuos.,trump.
└težvilginie – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,liep. nuos.,trump.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
žvilginu žvilginau žvilgindavau žvilginsiu
Tu žvilgini žvilginai žvilgindavai žvilginsi
Jis/ji žvilgina žvilgino žvilgindavo žvilgins
Mes žvilginam, žvilginame žvilginom, žvilginome žvilgindavom, žvilgindavome žvilginsime, žvilginsim
Jūs žvilginate, žvilginat žvilginot, žvilginote žvilgindavot, žvilgindavote žvilginsite, žvilginsit
Jie/jos žvilgina žvilgino žvilgindavo žvilgins
Tariamoji nuosaka
žvilginčiau
Tu žvilgintumei, žvilgintum
Jis/ji žvilgintų
Mes žvilgintumėme, žvilgintumėm, žvilgintume
Jūs žvilgintumėt, žvilgintumėte
Jie/jos žvilgintų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu žvilginki, žvilgink
Jis/ji težvilginie, težvilgina
Mes žvilginkim, žvilginkime
Jūs žvilginkite, žvilginkit
Jie/jos težvilginie, težvilgina