A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

težvilgsie

gramatinės formos
žvilgsėti → težvilgsie – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,liep. nuos.,trump.
└težvilgsie – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,liep. nuos.,trump.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
žvilgsiu žvilgsėjau žvilgsėdavau žvilgsėsiu
Tu žvilgsi žvilgsėjai žvilgsėdavai žvilgsėsi
Jis/ji žvilgsi žvilgsėjo žvilgsėdavo žvilgsės
Mes žvilgsim, žvilgsime žvilgsėjom, žvilgsėjome žvilgsėdavome, žvilgsėdavom žvilgsėsime, žvilgsėsim
Jūs žvilgsite, žvilgsit žvilgsėjot, žvilgsėjote žvilgsėdavote, žvilgsėdavot žvilgsėsit, žvilgsėsite
Jie/jos žvilgsi žvilgsėjo žvilgsėdavo žvilgsės
Tariamoji nuosaka
žvilgsėčiau
Tu žvilgsėtumei, žvilgsėtum
Jis/ji žvilgsėtų
Mes žvilgsėtumėm, žvilgsėtume, žvilgsėtumėme
Jūs žvilgsėtumėt, žvilgsėtumėte
Jie/jos žvilgsėtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu žvilgsėki, žvilgsėk
Jis/ji težvilgsi, težvilgsie
Mes žvilgsėkim, žvilgsėkime
Jūs žvilgsėkite, žvilgsėkit
Jie/jos težvilgsie, težvilgsi