A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

težvyla

gramatinės formos
žvilti → težvyla – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,liep. nuos.
└težvyla – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,liep. nuos.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
žvylu žvilau žvildavau žvilsiu
Tu žvyli žvilai žvildavai žvilsi
Jis/ji žvyla žvilo žvildavo žvils
Mes žvylame, žvylam žvilom, žvilome žvildavome, žvildavom žvilsim, žvilsime
Jūs žvylate, žvylat žvilote, žvilot žvildavote, žvildavot žvilsit, žvilsite
Jie/jos žvyla žvilo žvildavo žvils
Tariamoji nuosaka
žvilčiau
Tu žviltumei, žviltum
Jis/ji žviltų
Mes žviltumėm, žviltumėme, žviltume
Jūs žviltumėte, žviltumėt
Jie/jos žviltų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu žvilki, žvilk
Jis/ji težvylie, težvyla
Mes žvilkim, žvilkime
Jūs žvilkite, žvilkit
Jie/jos težvylie, težvyla