A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

tikėtesnėje

gramatinės formos
aklas → tikėtesnėje – būdvardis, mot. g.,Vt.,vns.,aukšt. l.,neįv. f. tikėtas → tikėtesnėje – būdvardis, mot. g.,Vt.,vns.,aukšt. l.,neįv. f.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) akla (mot. g.), tikėta (mot. g.), tikėta (mot. g.) tikėtos (mot. g.), aklos (mot. g.), tikėtos (mot. g.)
K. aklo (vyr. g.), tikėto (vyr. g.), tikėto (vyr. g.) tikėtų (vyr. g.), aklų (vyr. g.), tikėtų (vyr. g.) tikėtos (mot. g.), aklos (mot. g.), tikėtos (mot. g.) tikėtų (mot. g.), aklų (mot. g.), tikėtų (mot. g.)
N. tikėtam (vyr. g.), aklam (vyr. g.), tikėtam (vyr. g.) tikėtiems (vyr. g.), tikėtiem (vyr. g.), akliem (vyr. g.), akliems (vyr. g.), tikėtiems (vyr. g.), tikėtiem (vyr. g.) tikėtai (mot. g.), aklai (mot. g.), tikėtai (mot. g.) tikėtom (mot. g.), tikėtoms (mot. g.), akloms (mot. g.), aklom (mot. g.), tikėtom (mot. g.), tikėtoms (mot. g.)
G. tikėtą (vyr. g.), aklą (vyr. g.), tikėtą (vyr. g.) tikėtus (vyr. g.), aklus (vyr. g.), tikėtus (vyr. g.) tikėtą (mot. g.), aklą (mot. g.), tikėtą (mot. g.) tikėtas (mot. g.), aklas (mot. g.), tikėtas (mot. g.)
Įn. aklu (vyr. g.), tikėtu (vyr. g.), tikėtu (vyr. g.) tikėtais (vyr. g.), aklais (vyr. g.), tikėtais (vyr. g.) akla (mot. g.), tikėta (mot. g.), tikėta (mot. g.) aklomis (mot. g.), tikėtomis (mot. g.), tikėtom (mot. g.), aklom (mot. g.), tikėtomis (mot. g.), tikėtom (mot. g.)
Vt. tikėtame (vyr. g.), aklame (vyr. g.), aklam (vyr. g.), tikėtam (vyr. g.), tikėtame (vyr. g.), tikėtam (vyr. g.) akluose (vyr. g.), tikėtuos (vyr. g.), akluos (vyr. g.), tikėtuose (vyr. g.), tikėtuos (vyr. g.), tikėtuose (vyr. g.) tikėtoj (mot. g.), tikėtoje (mot. g.), akloje (mot. g.), akloj (mot. g.), tikėtoj (mot. g.), tikėtoje (mot. g.) tikėtose (mot. g.), aklose (mot. g.), tikėtose (mot. g.)
Š. tikėtas (vyr. g.), aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) tikėta (mot. g.), akla (mot. g.), tikėta (mot. g.) tikėtos (mot. g.), aklos (mot. g.), tikėtos (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aklasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.) aklieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.) tikėtoji (mot. g.), akloji (mot. g.), tikėtoji (mot. g.) tikėtosios (mot. g.), aklosios (mot. g.), tikėtosios (mot. g.)
K. tikėtojo (vyr. g.), aklojo (vyr. g.), tikėtojo (vyr. g.) tikėtųjų (vyr. g.), aklųjų (vyr. g.), tikėtųjų (vyr. g.) aklosios (mot. g.), tikėtosios (mot. g.), tikėtosios (mot. g.) tikėtųjų (mot. g.), aklųjų (mot. g.), tikėtųjų (mot. g.)
N. aklajam (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.) akliesiems (vyr. g.), tikėtiesiem (vyr. g.), akliesiem (vyr. g.), tikėtiesiems (vyr. g.), tikėtiesiem (vyr. g.), tikėtiesiems (vyr. g.) tikėtajai (mot. g.), aklajai (mot. g.), tikėtajai (mot. g.) aklosioms (mot. g.), aklosiom (mot. g.), tikėtosioms (mot. g.), tikėtosiom (mot. g.), tikėtosioms (mot. g.), tikėtosiom (mot. g.)
G. tikėtąjį (vyr. g.), akląjį (vyr. g.), tikėtąjį (vyr. g.) tikėtuosius (vyr. g.), akluosius (vyr. g.), tikėtuosius (vyr. g.) tikėtąją (mot. g.), akląją (mot. g.), tikėtąją (mot. g.) tikėtąsias (mot. g.), akląsias (mot. g.), tikėtąsias (mot. g.)
Įn. akluoju (vyr. g.), tikėtuoju (vyr. g.), tikėtuoju (vyr. g.) aklaisiais (vyr. g.), tikėtaisiais (vyr. g.), tikėtaisiais (vyr. g.) tikėtąja (mot. g.), akląja (mot. g.), tikėtąja (mot. g.) aklosiomis (mot. g.), tikėtosiom (mot. g.), aklosiom (mot. g.), tikėtosiomis (mot. g.), tikėtosiom (mot. g.), tikėtosiomis (mot. g.)
Vt. aklajam (vyr. g.), tikėtajame (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.), aklajame (vyr. g.), tikėtajame (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.) akluosiuose (vyr. g.), akluosiuos (vyr. g.), tikėtuosiuose (vyr. g.), tikėtuosiuos (vyr. g.), tikėtuosiuose (vyr. g.), tikėtuosiuos (vyr. g.) tikėtojoje (mot. g.), aklojoj (mot. g.), aklojoje (mot. g.), tikėtojoj (mot. g.), tikėtojoje (mot. g.), tikėtojoj (mot. g.) tikėtosiose (mot. g.), aklosiose (mot. g.), tikėtosiose (mot. g.)
Š. aklasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.) aklieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.) tikėtoji (mot. g.), akloji (mot. g.), tikėtoji (mot. g.) aklosios (mot. g.), tikėtosios (mot. g.), tikėtosios (mot. g.)
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėtesnis (vyr. g.), aklesnis (vyr. g.), tikėtesnis (vyr. g.) tikėtesni (vyr. g.), aklesni (vyr. g.), tikėtesni (vyr. g.) tikėtesnė (mot. g.), aklesnė (mot. g.), tikėtesnė (mot. g.) tikėtesnės (mot. g.), aklesnės (mot. g.), tikėtesnės (mot. g.)
K. tikėtesnio (vyr. g.), aklesnio (vyr. g.), tikėtesnio (vyr. g.) tikėtesnių (vyr. g.), aklesnių (vyr. g.), tikėtesnių (vyr. g.) tikėtesnės (mot. g.), aklesnės (mot. g.), tikėtesnės (mot. g.) aklesnių (mot. g.), tikėtesnių (mot. g.), tikėtesnių (mot. g.)
N. tikėtesniam (vyr. g.), aklesniam (vyr. g.), tikėtesniam (vyr. g.) aklesniems (vyr. g.), tikėtesniems (vyr. g.), tikėtesniems (vyr. g.) tikėtesnei (mot. g.), aklesnei (mot. g.), tikėtesnei (mot. g.) aklesnėms (mot. g.), tikėtesnėms (mot. g.), tikėtesnėms (mot. g.)
G. aklesnį (vyr. g.), tikėtesnį (vyr. g.), tikėtesnį (vyr. g.) tikėtesnius (vyr. g.), aklesnius (vyr. g.), tikėtesnius (vyr. g.) aklesnę (mot. g.), tikėtesnę (mot. g.), tikėtesnę (mot. g.) tikėtesnes (mot. g.), aklesnes (mot. g.), tikėtesnes (mot. g.)
Įn. aklesniu (vyr. g.), tikėtesniu (vyr. g.), tikėtesniu (vyr. g.) tikėtesniais (vyr. g.), aklesniais (vyr. g.), tikėtesniais (vyr. g.) aklesne (mot. g.), tikėtesne (mot. g.), tikėtesne (mot. g.) tikėtesnėmis (mot. g.), aklesnėmis (mot. g.), tikėtesnėmis (mot. g.)
Vt. tikėtesniame (vyr. g.), aklesniame (vyr. g.), tikėtesniame (vyr. g.) aklesniuose (vyr. g.), tikėtesniuose (vyr. g.), tikėtesniuose (vyr. g.) tikėtesnėje (mot. g.), aklesnėje (mot. g.), tikėtesnėje (mot. g.) tikėtesnėse (mot. g.), aklesnėse (mot. g.), tikėtesnėse (mot. g.)
Š. tikėtas (vyr. g.), aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) tikėta (mot. g.), akla (mot. g.), tikėta (mot. g.) tikėtos (mot. g.), aklos (mot. g.), tikėtos (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėtesnysis (vyr. g.), aklesnysis (vyr. g.), tikėtesnysis (vyr. g.) aklesnieji (vyr. g.), tikėtesnieji (vyr. g.), tikėtesnieji (vyr. g.) tikėtesnioji (mot. g.), aklesnioji (mot. g.), tikėtesnioji (mot. g.) tikėtesniosios (mot. g.), aklesniosios (mot. g.), tikėtesniosios (mot. g.)
K. tikėtesniojo (vyr. g.), aklesniojo (vyr. g.), tikėtesniojo (vyr. g.) tikėtesniųjų (vyr. g.), aklesniųjų (vyr. g.), tikėtesniųjų (vyr. g.) aklesniosios (mot. g.), tikėtesniosios (mot. g.), tikėtesniosios (mot. g.) tikėtesniųjų (mot. g.), aklesniųjų (mot. g.), tikėtesniųjų (mot. g.)
N. aklesniajam (vyr. g.), tikėtesniajam (vyr. g.), tikėtesniajam (vyr. g.) tikėtesniesiems (vyr. g.), aklesniesiems (vyr. g.), tikėtesniesiems (vyr. g.) aklesniajai (mot. g.), tikėtesniajai (mot. g.), tikėtesniajai (mot. g.) tikėtesniosioms (mot. g.), aklesniosioms (mot. g.), tikėtesniosioms (mot. g.)
G. tikėtesnįjį (vyr. g.), aklesnįjį (vyr. g.), tikėtesnįjį (vyr. g.) tikėtesniuosius (vyr. g.), aklesniuosius (vyr. g.), tikėtesniuosius (vyr. g.) tikėtesniąją (mot. g.), aklesniąją (mot. g.), tikėtesniąją (mot. g.) tikėtesniąsias (mot. g.), aklesniąsias (mot. g.), tikėtesniąsias (mot. g.)
Įn. aklesniuoju (vyr. g.), tikėtesniuoju (vyr. g.), tikėtesniuoju (vyr. g.) tikėtesniaisiais (vyr. g.), aklesniaisiais (vyr. g.), tikėtesniaisiais (vyr. g.) tikėtesniąja (mot. g.), aklesniąja (mot. g.), tikėtesniąja (mot. g.) tikėtesniosiomis (mot. g.), aklesniosiomis (mot. g.), tikėtesniosiomis (mot. g.)
Vt. tikėtesniajame (vyr. g.), aklesniajame (vyr. g.), tikėtesniajame (vyr. g.) tikėtesniuosiuose (vyr. g.), aklesniuosiuose (vyr. g.), tikėtesniuosiuose (vyr. g.) tikėtesniojoje (mot. g.), aklesniojoje (mot. g.), tikėtesniojoje (mot. g.) tikėtesniosiose (mot. g.), aklesniosiose (mot. g.), tikėtesniosiose (mot. g.)
Š. tikėtas (vyr. g.), aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) tikėta (mot. g.), akla (mot. g.), tikėta (mot. g.) tikėtos (mot. g.), aklos (mot. g.), tikėtos (mot. g.)
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėčiausias (vyr. g.), akliausias (vyr. g.), tikėčiausias (vyr. g.) tikėčiausi (vyr. g.), akliausi (vyr. g.), tikėčiausi (vyr. g.) tikėčiausia (mot. g.), akliausia (mot. g.), tikėčiausia (mot. g.) tikėčiausios (mot. g.), akliausios (mot. g.), tikėčiausios (mot. g.)
K. tikėčiausio (vyr. g.), akliausio (vyr. g.), tikėčiausio (vyr. g.) akliausių (vyr. g.), tikėčiausių (vyr. g.), tikėčiausių (vyr. g.) akliausios (mot. g.), tikėčiausios (mot. g.), tikėčiausios (mot. g.) akliausių (mot. g.), tikėčiausių (mot. g.), tikėčiausių (mot. g.)
N. akliausiam (vyr. g.), tikėčiausiam (vyr. g.), tikėčiausiam (vyr. g.) tikėčiausiems (vyr. g.), akliausiems (vyr. g.), tikėčiausiems (vyr. g.) akliausiai (mot. g.), tikėčiausiai (mot. g.), tikėčiausiai (mot. g.) tikėčiausioms (mot. g.), akliausioms (mot. g.), tikėčiausioms (mot. g.)
G. akliausią (vyr. g.), tikėčiausią (vyr. g.), tikėčiausią (vyr. g.) tikėčiausius (vyr. g.), akliausius (vyr. g.), tikėčiausius (vyr. g.) akliausią (mot. g.), tikėčiausią (mot. g.), tikėčiausią (mot. g.) tikėčiausias (mot. g.), akliausias (mot. g.), tikėčiausias (mot. g.)
Įn. tikėčiausiu (vyr. g.), akliausiu (vyr. g.), tikėčiausiu (vyr. g.) akliausiais (vyr. g.), tikėčiausiais (vyr. g.), tikėčiausiais (vyr. g.) tikėčiausia (mot. g.), akliausia (mot. g.), tikėčiausia (mot. g.) akliausiomis (mot. g.), tikėčiausiomis (mot. g.), tikėčiausiomis (mot. g.)
Vt. akliausiame (vyr. g.), tikėčiausiame (vyr. g.), tikėčiausiame (vyr. g.) tikėčiausiuose (vyr. g.), akliausiuose (vyr. g.), tikėčiausiuose (vyr. g.) tikėčiausioje (mot. g.), akliausioje (mot. g.), tikėčiausioje (mot. g.) tikėčiausiose (mot. g.), akliausiose (mot. g.), tikėčiausiose (mot. g.)
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėčiausiasis (vyr. g.), akliausiasis (vyr. g.), tikėčiausiasis (vyr. g.) tikėčiausieji (vyr. g.), akliausieji (vyr. g.), tikėčiausieji (vyr. g.) akliausioji (mot. g.), tikėčiausioji (mot. g.), tikėčiausioji (mot. g.) akliausiosios (mot. g.), tikėčiausiosios (mot. g.), tikėčiausiosios (mot. g.)
K. akliausiojo (vyr. g.), tikėčiausiojo (vyr. g.), tikėčiausiojo (vyr. g.) akliausiųjų (vyr. g.), tikėčiausiųjų (vyr. g.), tikėčiausiųjų (vyr. g.) akliausiosios (mot. g.), tikėčiausiosios (mot. g.), tikėčiausiosios (mot. g.) akliausiųjų (mot. g.), tikėčiausiųjų (mot. g.), tikėčiausiųjų (mot. g.)
N. tikėčiausiajam (vyr. g.), akliausiajam (vyr. g.), tikėčiausiajam (vyr. g.) tikėčiausiesiems (vyr. g.), akliausiesiems (vyr. g.), tikėčiausiesiems (vyr. g.) akliausiajai (mot. g.), tikėčiausiajai (mot. g.), tikėčiausiajai (mot. g.) tikėčiausiosioms (mot. g.), akliausiosioms (mot. g.), tikėčiausiosioms (mot. g.)
G. akliausiąjį (vyr. g.), tikėčiausiąjį (vyr. g.), tikėčiausiąjį (vyr. g.) tikėčiausiuosius (vyr. g.), akliausiuosius (vyr. g.), tikėčiausiuosius (vyr. g.) akliausiąją (mot. g.), tikėčiausiąją (mot. g.), tikėčiausiąją (mot. g.) akliausiąsias (mot. g.), tikėčiausiąsias (mot. g.), tikėčiausiąsias (mot. g.)
Įn. akliausiuoju (vyr. g.), tikėčiausiuoju (vyr. g.), tikėčiausiuoju (vyr. g.) tikėčiausiaisiais (vyr. g.), akliausiaisiais (vyr. g.), tikėčiausiaisiais (vyr. g.) tikėčiausiąja (mot. g.), akliausiąja (mot. g.), tikėčiausiąja (mot. g.) tikėčiausiosiomis (mot. g.), akliausiosiomis (mot. g.), tikėčiausiosiomis (mot. g.)
Vt. akliausiajame (vyr. g.), tikėčiausiajame (vyr. g.), tikėčiausiajame (vyr. g.) akliausiuosiuose (vyr. g.), tikėčiausiuosiuose (vyr. g.), tikėčiausiuosiuose (vyr. g.) akliausiojoje (mot. g.), tikėčiausiojoje (mot. g.), tikėčiausiojoje (mot. g.) tikėčiausiosiose (mot. g.), akliausiosiose (mot. g.), tikėčiausiosiose (mot. g.)
Š. - - - -
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) akla (mot. g.), tikėta (mot. g.), tikėta (mot. g.) tikėtos (mot. g.), aklos (mot. g.), tikėtos (mot. g.)
K. aklo (vyr. g.), tikėto (vyr. g.), tikėto (vyr. g.) tikėtų (vyr. g.), aklų (vyr. g.), tikėtų (vyr. g.) tikėtos (mot. g.), aklos (mot. g.), tikėtos (mot. g.) tikėtų (mot. g.), aklų (mot. g.), tikėtų (mot. g.)
N. tikėtam (vyr. g.), aklam (vyr. g.), tikėtam (vyr. g.) tikėtiems (vyr. g.), tikėtiem (vyr. g.), akliem (vyr. g.), akliems (vyr. g.), tikėtiems (vyr. g.), tikėtiem (vyr. g.) tikėtai (mot. g.), aklai (mot. g.), tikėtai (mot. g.) tikėtom (mot. g.), tikėtoms (mot. g.), akloms (mot. g.), aklom (mot. g.), tikėtom (mot. g.), tikėtoms (mot. g.)
G. tikėtą (vyr. g.), aklą (vyr. g.), tikėtą (vyr. g.) tikėtus (vyr. g.), aklus (vyr. g.), tikėtus (vyr. g.) tikėtą (mot. g.), aklą (mot. g.), tikėtą (mot. g.) tikėtas (mot. g.), aklas (mot. g.), tikėtas (mot. g.)
Įn. aklu (vyr. g.), tikėtu (vyr. g.), tikėtu (vyr. g.) tikėtais (vyr. g.), aklais (vyr. g.), tikėtais (vyr. g.) akla (mot. g.), tikėta (mot. g.), tikėta (mot. g.) aklomis (mot. g.), tikėtomis (mot. g.), tikėtom (mot. g.), aklom (mot. g.), tikėtomis (mot. g.), tikėtom (mot. g.)
Vt. tikėtame (vyr. g.), aklame (vyr. g.), aklam (vyr. g.), tikėtam (vyr. g.), tikėtame (vyr. g.), tikėtam (vyr. g.) akluose (vyr. g.), tikėtuos (vyr. g.), akluos (vyr. g.), tikėtuose (vyr. g.), tikėtuos (vyr. g.), tikėtuose (vyr. g.) tikėtoj (mot. g.), tikėtoje (mot. g.), akloje (mot. g.), akloj (mot. g.), tikėtoj (mot. g.), tikėtoje (mot. g.) tikėtose (mot. g.), aklose (mot. g.), tikėtose (mot. g.)
Š. tikėtas (vyr. g.), aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) tikėta (mot. g.), akla (mot. g.), tikėta (mot. g.) tikėtos (mot. g.), aklos (mot. g.), tikėtos (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aklasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.) aklieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.) tikėtoji (mot. g.), akloji (mot. g.), tikėtoji (mot. g.) tikėtosios (mot. g.), aklosios (mot. g.), tikėtosios (mot. g.)
K. tikėtojo (vyr. g.), aklojo (vyr. g.), tikėtojo (vyr. g.) tikėtųjų (vyr. g.), aklųjų (vyr. g.), tikėtųjų (vyr. g.) aklosios (mot. g.), tikėtosios (mot. g.), tikėtosios (mot. g.) tikėtųjų (mot. g.), aklųjų (mot. g.), tikėtųjų (mot. g.)
N. aklajam (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.) akliesiems (vyr. g.), tikėtiesiem (vyr. g.), akliesiem (vyr. g.), tikėtiesiems (vyr. g.), tikėtiesiem (vyr. g.), tikėtiesiems (vyr. g.) tikėtajai (mot. g.), aklajai (mot. g.), tikėtajai (mot. g.) aklosioms (mot. g.), aklosiom (mot. g.), tikėtosioms (mot. g.), tikėtosiom (mot. g.), tikėtosioms (mot. g.), tikėtosiom (mot. g.)
G. tikėtąjį (vyr. g.), akląjį (vyr. g.), tikėtąjį (vyr. g.) tikėtuosius (vyr. g.), akluosius (vyr. g.), tikėtuosius (vyr. g.) tikėtąją (mot. g.), akląją (mot. g.), tikėtąją (mot. g.) tikėtąsias (mot. g.), akląsias (mot. g.), tikėtąsias (mot. g.)
Įn. akluoju (vyr. g.), tikėtuoju (vyr. g.), tikėtuoju (vyr. g.) aklaisiais (vyr. g.), tikėtaisiais (vyr. g.), tikėtaisiais (vyr. g.) tikėtąja (mot. g.), akląja (mot. g.), tikėtąja (mot. g.) aklosiomis (mot. g.), tikėtosiom (mot. g.), aklosiom (mot. g.), tikėtosiomis (mot. g.), tikėtosiom (mot. g.), tikėtosiomis (mot. g.)
Vt. aklajam (vyr. g.), tikėtajame (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.), aklajame (vyr. g.), tikėtajame (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.) akluosiuose (vyr. g.), akluosiuos (vyr. g.), tikėtuosiuose (vyr. g.), tikėtuosiuos (vyr. g.), tikėtuosiuose (vyr. g.), tikėtuosiuos (vyr. g.) tikėtojoje (mot. g.), aklojoj (mot. g.), aklojoje (mot. g.), tikėtojoj (mot. g.), tikėtojoje (mot. g.), tikėtojoj (mot. g.) tikėtosiose (mot. g.), aklosiose (mot. g.), tikėtosiose (mot. g.)
Š. aklasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.) aklieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.) tikėtoji (mot. g.), akloji (mot. g.), tikėtoji (mot. g.) aklosios (mot. g.), tikėtosios (mot. g.), tikėtosios (mot. g.)
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėtesnis (vyr. g.), aklesnis (vyr. g.), tikėtesnis (vyr. g.) tikėtesni (vyr. g.), aklesni (vyr. g.), tikėtesni (vyr. g.) tikėtesnė (mot. g.), aklesnė (mot. g.), tikėtesnė (mot. g.) tikėtesnės (mot. g.), aklesnės (mot. g.), tikėtesnės (mot. g.)
K. tikėtesnio (vyr. g.), aklesnio (vyr. g.), tikėtesnio (vyr. g.) tikėtesnių (vyr. g.), aklesnių (vyr. g.), tikėtesnių (vyr. g.) tikėtesnės (mot. g.), aklesnės (mot. g.), tikėtesnės (mot. g.) aklesnių (mot. g.), tikėtesnių (mot. g.), tikėtesnių (mot. g.)
N. tikėtesniam (vyr. g.), aklesniam (vyr. g.), tikėtesniam (vyr. g.) aklesniems (vyr. g.), tikėtesniems (vyr. g.), tikėtesniems (vyr. g.) tikėtesnei (mot. g.), aklesnei (mot. g.), tikėtesnei (mot. g.) aklesnėms (mot. g.), tikėtesnėms (mot. g.), tikėtesnėms (mot. g.)
G. aklesnį (vyr. g.), tikėtesnį (vyr. g.), tikėtesnį (vyr. g.) tikėtesnius (vyr. g.), aklesnius (vyr. g.), tikėtesnius (vyr. g.) aklesnę (mot. g.), tikėtesnę (mot. g.), tikėtesnę (mot. g.) tikėtesnes (mot. g.), aklesnes (mot. g.), tikėtesnes (mot. g.)
Įn. aklesniu (vyr. g.), tikėtesniu (vyr. g.), tikėtesniu (vyr. g.) tikėtesniais (vyr. g.), aklesniais (vyr. g.), tikėtesniais (vyr. g.) aklesne (mot. g.), tikėtesne (mot. g.), tikėtesne (mot. g.) tikėtesnėmis (mot. g.), aklesnėmis (mot. g.), tikėtesnėmis (mot. g.)
Vt. tikėtesniame (vyr. g.), aklesniame (vyr. g.), tikėtesniame (vyr. g.) aklesniuose (vyr. g.), tikėtesniuose (vyr. g.), tikėtesniuose (vyr. g.) tikėtesnėje (mot. g.), aklesnėje (mot. g.), tikėtesnėje (mot. g.) tikėtesnėse (mot. g.), aklesnėse (mot. g.), tikėtesnėse (mot. g.)
Š. tikėtas (vyr. g.), aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) tikėta (mot. g.), akla (mot. g.), tikėta (mot. g.) tikėtos (mot. g.), aklos (mot. g.), tikėtos (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėtesnysis (vyr. g.), aklesnysis (vyr. g.), tikėtesnysis (vyr. g.) aklesnieji (vyr. g.), tikėtesnieji (vyr. g.), tikėtesnieji (vyr. g.) tikėtesnioji (mot. g.), aklesnioji (mot. g.), tikėtesnioji (mot. g.) tikėtesniosios (mot. g.), aklesniosios (mot. g.), tikėtesniosios (mot. g.)
K. tikėtesniojo (vyr. g.), aklesniojo (vyr. g.), tikėtesniojo (vyr. g.) tikėtesniųjų (vyr. g.), aklesniųjų (vyr. g.), tikėtesniųjų (vyr. g.) aklesniosios (mot. g.), tikėtesniosios (mot. g.), tikėtesniosios (mot. g.) tikėtesniųjų (mot. g.), aklesniųjų (mot. g.), tikėtesniųjų (mot. g.)
N. aklesniajam (vyr. g.), tikėtesniajam (vyr. g.), tikėtesniajam (vyr. g.) tikėtesniesiems (vyr. g.), aklesniesiems (vyr. g.), tikėtesniesiems (vyr. g.) aklesniajai (mot. g.), tikėtesniajai (mot. g.), tikėtesniajai (mot. g.) tikėtesniosioms (mot. g.), aklesniosioms (mot. g.), tikėtesniosioms (mot. g.)
G. tikėtesnįjį (vyr. g.), aklesnįjį (vyr. g.), tikėtesnįjį (vyr. g.) tikėtesniuosius (vyr. g.), aklesniuosius (vyr. g.), tikėtesniuosius (vyr. g.) tikėtesniąją (mot. g.), aklesniąją (mot. g.), tikėtesniąją (mot. g.) tikėtesniąsias (mot. g.), aklesniąsias (mot. g.), tikėtesniąsias (mot. g.)
Įn. aklesniuoju (vyr. g.), tikėtesniuoju (vyr. g.), tikėtesniuoju (vyr. g.) tikėtesniaisiais (vyr. g.), aklesniaisiais (vyr. g.), tikėtesniaisiais (vyr. g.) tikėtesniąja (mot. g.), aklesniąja (mot. g.), tikėtesniąja (mot. g.) tikėtesniosiomis (mot. g.), aklesniosiomis (mot. g.), tikėtesniosiomis (mot. g.)
Vt. tikėtesniajame (vyr. g.), aklesniajame (vyr. g.), tikėtesniajame (vyr. g.) tikėtesniuosiuose (vyr. g.), aklesniuosiuose (vyr. g.), tikėtesniuosiuose (vyr. g.) tikėtesniojoje (mot. g.), aklesniojoje (mot. g.), tikėtesniojoje (mot. g.) tikėtesniosiose (mot. g.), aklesniosiose (mot. g.), tikėtesniosiose (mot. g.)
Š. tikėtas (vyr. g.), aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) tikėta (mot. g.), akla (mot. g.), tikėta (mot. g.) tikėtos (mot. g.), aklos (mot. g.), tikėtos (mot. g.)
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėčiausias (vyr. g.), akliausias (vyr. g.), tikėčiausias (vyr. g.) tikėčiausi (vyr. g.), akliausi (vyr. g.), tikėčiausi (vyr. g.) tikėčiausia (mot. g.), akliausia (mot. g.), tikėčiausia (mot. g.) tikėčiausios (mot. g.), akliausios (mot. g.), tikėčiausios (mot. g.)
K. tikėčiausio (vyr. g.), akliausio (vyr. g.), tikėčiausio (vyr. g.) akliausių (vyr. g.), tikėčiausių (vyr. g.), tikėčiausių (vyr. g.) akliausios (mot. g.), tikėčiausios (mot. g.), tikėčiausios (mot. g.) akliausių (mot. g.), tikėčiausių (mot. g.), tikėčiausių (mot. g.)
N. akliausiam (vyr. g.), tikėčiausiam (vyr. g.), tikėčiausiam (vyr. g.) tikėčiausiems (vyr. g.), akliausiems (vyr. g.), tikėčiausiems (vyr. g.) akliausiai (mot. g.), tikėčiausiai (mot. g.), tikėčiausiai (mot. g.) tikėčiausioms (mot. g.), akliausioms (mot. g.), tikėčiausioms (mot. g.)
G. akliausią (vyr. g.), tikėčiausią (vyr. g.), tikėčiausią (vyr. g.) tikėčiausius (vyr. g.), akliausius (vyr. g.), tikėčiausius (vyr. g.) akliausią (mot. g.), tikėčiausią (mot. g.), tikėčiausią (mot. g.) tikėčiausias (mot. g.), akliausias (mot. g.), tikėčiausias (mot. g.)
Įn. tikėčiausiu (vyr. g.), akliausiu (vyr. g.), tikėčiausiu (vyr. g.) akliausiais (vyr. g.), tikėčiausiais (vyr. g.), tikėčiausiais (vyr. g.) tikėčiausia (mot. g.), akliausia (mot. g.), tikėčiausia (mot. g.) akliausiomis (mot. g.), tikėčiausiomis (mot. g.), tikėčiausiomis (mot. g.)
Vt. akliausiame (vyr. g.), tikėčiausiame (vyr. g.), tikėčiausiame (vyr. g.) tikėčiausiuose (vyr. g.), akliausiuose (vyr. g.), tikėčiausiuose (vyr. g.) tikėčiausioje (mot. g.), akliausioje (mot. g.), tikėčiausioje (mot. g.) tikėčiausiose (mot. g.), akliausiose (mot. g.), tikėčiausiose (mot. g.)
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėčiausiasis (vyr. g.), akliausiasis (vyr. g.), tikėčiausiasis (vyr. g.) tikėčiausieji (vyr. g.), akliausieji (vyr. g.), tikėčiausieji (vyr. g.) akliausioji (mot. g.), tikėčiausioji (mot. g.), tikėčiausioji (mot. g.) akliausiosios (mot. g.), tikėčiausiosios (mot. g.), tikėčiausiosios (mot. g.)
K. akliausiojo (vyr. g.), tikėčiausiojo (vyr. g.), tikėčiausiojo (vyr. g.) akliausiųjų (vyr. g.), tikėčiausiųjų (vyr. g.), tikėčiausiųjų (vyr. g.) akliausiosios (mot. g.), tikėčiausiosios (mot. g.), tikėčiausiosios (mot. g.) akliausiųjų (mot. g.), tikėčiausiųjų (mot. g.), tikėčiausiųjų (mot. g.)
N. tikėčiausiajam (vyr. g.), akliausiajam (vyr. g.), tikėčiausiajam (vyr. g.) tikėčiausiesiems (vyr. g.), akliausiesiems (vyr. g.), tikėčiausiesiems (vyr. g.) akliausiajai (mot. g.), tikėčiausiajai (mot. g.), tikėčiausiajai (mot. g.) tikėčiausiosioms (mot. g.), akliausiosioms (mot. g.), tikėčiausiosioms (mot. g.)
G. akliausiąjį (vyr. g.), tikėčiausiąjį (vyr. g.), tikėčiausiąjį (vyr. g.) tikėčiausiuosius (vyr. g.), akliausiuosius (vyr. g.), tikėčiausiuosius (vyr. g.) akliausiąją (mot. g.), tikėčiausiąją (mot. g.), tikėčiausiąją (mot. g.) akliausiąsias (mot. g.), tikėčiausiąsias (mot. g.), tikėčiausiąsias (mot. g.)
Įn. akliausiuoju (vyr. g.), tikėčiausiuoju (vyr. g.), tikėčiausiuoju (vyr. g.) tikėčiausiaisiais (vyr. g.), akliausiaisiais (vyr. g.), tikėčiausiaisiais (vyr. g.) tikėčiausiąja (mot. g.), akliausiąja (mot. g.), tikėčiausiąja (mot. g.) tikėčiausiosiomis (mot. g.), akliausiosiomis (mot. g.), tikėčiausiosiomis (mot. g.)
Vt. akliausiajame (vyr. g.), tikėčiausiajame (vyr. g.), tikėčiausiajame (vyr. g.) akliausiuosiuose (vyr. g.), tikėčiausiuosiuose (vyr. g.), tikėčiausiuosiuose (vyr. g.) akliausiojoje (mot. g.), tikėčiausiojoje (mot. g.), tikėčiausiojoje (mot. g.) tikėčiausiosiose (mot. g.), akliausiosiose (mot. g.), tikėčiausiosiose (mot. g.)
Š. - - - -