A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

zauktų

gramatinės formos
zaukti → zauktų – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,tar. nuos.
└zauktų – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,tar. nuos.
zauktas → zauktų – dalyvis, vyr. g.,K.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
└zauktų – dalyvis, mot. g.,K.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
zaukiu zaukiau zaukdavau zauksiu
Tu zauki zaukei zaukdavai zauksi
Jis/ji zaukia zaukė zaukdavo zauks
Mes zaukiam, zaukiame zaukėm, zaukėme zaukdavome, zaukdavom zauksim, zauksime
Jūs zaukiat, zaukiate zaukėt, zaukėte zaukdavote, zaukdavot zauksite, zauksit
Jie/jos zaukia zaukė zaukdavo zauks
Tariamoji nuosaka
zaukčiau
Tu zauktum, zauktumei
Jis/ji zauktų
Mes zauktume, zauktumėme, zauktumėm
Jūs zauktumėte, zauktumėt
Jie/jos zauktų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu -
Jis/ji tezaukia, tezaukie
Mes -
Jūs -
Jie/jos tezaukia, tezaukie
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. zauktas (vyr. g.) zaukti (vyr. g.) zaukta zauktos
K. zaukto (vyr. g.) zauktų (vyr. g.) zauktos zauktų
N. zauktam (vyr. g.) zauktiems (vyr. g.) zauktai zauktoms
G. zauktą (vyr. g.) zauktus (vyr. g.) zauktą zauktas
Įn. zauktu (vyr. g.) zauktais (vyr. g.) zaukta zauktomis
Vt. zauktame (vyr. g.) zauktuose (vyr. g.) zauktoje zauktose
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. zauktasis (vyr. g.) zauktieji (vyr. g.) zauktoji zauktosios
K. zauktojo (vyr. g.) zauktųjų (vyr. g.) zauktosios zauktųjų
N. zauktajam (vyr. g.) zauktiesiems (vyr. g.) zauktajai zauktosioms
G. zauktąjį (vyr. g.) zauktuosius (vyr. g.) zauktąją zauktąsias
Įn. zauktuoju (vyr. g.) zauktaisiais (vyr. g.) zauktąja zauktosiomis
Vt. zauktajame (vyr. g.) zauktuosiuose (vyr. g.) zauktojoje zauktosiose