A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

zauktumėm

gramatinės formos
zaukti → zauktumėm – veiksmažodis, 1 asm.,dgs.,tar. nuos.,trump.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
zaukiu zaukiau zaukdavau zauksiu
Tu zauki zaukei zaukdavai zauksi
Jis/ji zaukia zaukė zaukdavo zauks
Mes zaukiam, zaukiame zaukėm, zaukėme zaukdavome, zaukdavom zauksim, zauksime
Jūs zaukiat, zaukiate zaukėt, zaukėte zaukdavote, zaukdavot zauksite, zauksit
Jie/jos zaukia zaukė zaukdavo zauks
Tariamoji nuosaka
zaukčiau
Tu zauktum, zauktumei
Jis/ji zauktų
Mes zauktume, zauktumėme, zauktumėm
Jūs zauktumėte, zauktumėt
Jie/jos zauktų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu -
Jis/ji tezaukia, tezaukie
Mes -
Jūs -
Jie/jos tezaukia, tezaukie