A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

metiesi

gramatinės formos
mestis → metiesi – veiksmažodis, tu,es. l.,ties. nuos.,sangr. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
metuosi, metuos mečiaus, mečiausi mesdavausi, mesdavaus mesiuosi, mesiuos
Tu meties, metiesi meteis, meteisi mesdavaisi, mesdavais mesiesi, mesies
Jis/ji metasi, metas metės, metėsi mesdavos, mesdavosi mesis
Mes metamės metėmės mesdavomės mesimės
Jūs metatės metėtės mesdavotės mesitės
Jie/jos metasi, metas metės, metėsi mesdavos, mesdavosi mesis
Tariamoji nuosaka
mesčiausi, mesčiaus
Tu mestumeisi, mestumeis
Jis/ji mestųs, mestųsi
Mes mestumėmės, mestumės
Jūs mestumėtės
Jie/jos mestųs, mestųsi
Liepiamoji nuosaka
-
Tu meskis
Jis/ji tesimetie, tesimeta
Mes meskimės
Jūs meskitės
Jie/jos tesimetie, tesimeta