A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

dabintumeis

gramatinės formos
dabintis → dabintumeis – veiksmažodis, 2 asm.,vns.,tar. nuos.,trump.,sangr. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
dabinuosi, dabinuos dabinausi, dabinaus dabindavaus, dabindavausi dabinsiuosi, dabinsiuos
Tu dabiniesi, dabinies dabinais, dabinaisi dabindavais, dabindavaisi dabinsies, dabinsiesi
Jis/ji dabinasi, dabinas dabinos, dabinosi dabindavosi, dabindavos dabinsis
Mes dabinamės dabinomės dabindavomės dabinsimės
Jūs dabinatės dabinotės dabindavotės dabinsitės
Jie/jos dabinas, dabinasi dabinosi, dabinos dabindavos, dabindavosi dabinsis
Tariamoji nuosaka
dabinčiausi, dabinčiaus
Tu dabintumeis, dabintumeisi
Jis/ji dabintųsi, dabintųs
Mes dabintumės, dabintumėmės
Jūs dabintumėtės
Jie/jos dabintųsi, dabintųs
Liepiamoji nuosaka
-
Tu dabinkis
Jis/ji tesidabina, tesidabinie
Mes dabinkimės
Jūs dabinkitės
Jie/jos tesidabina, tesidabinie