A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

fa

gramatinės formos
fa → fa – daiktavardis, mot. g.,V.,vns.
└fa – daiktavardis, mot. g.,V.,dgs.

└fa – daiktavardis, mot. g.,K.,vns.

└fa – daiktavardis, mot. g.,K.,dgs.

└fa – daiktavardis, mot. g.,N.,vns.

└fa – daiktavardis, mot. g.,N.,dgs.

└fa – daiktavardis, mot. g.,G.,vns.

└fa – daiktavardis, mot. g.,G.,dgs.

└fa – daiktavardis, mot. g.,Įn.,vns.

└fa – daiktavardis, mot. g.,Įn.,dgs.

└fa – daiktavardis, mot. g.,Vt.,vns.

└fa – daiktavardis, mot. g.,Vt.,dgs.

└fa – daiktavardis, mot. g.,š.,vns.

└fa – daiktavardis, mot. g.,š.,dgs.
Vienaskaita Daugiskaita
V. fa fa
K. fa fa
K. fa fa
G. fa fa
Įn. fa fa
Vt. fa fa
Š. fa fa