A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

fabriko

gramatinės formos
fabrikas → fabriko – daiktavardis, vyr. g.,K.,vns.
Vienaskaita Daugiskaita
V. fabrikas fabrikai
K. fabriko fabrikų
K. fabrikui fabrikams
G. fabriką fabrikus
Įn. fabriku fabrikais
Vt. fabrike fabrikuose
Š. fabrike fabrikai