A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

gvildenti

gramatinės formos
gvildenti → gvildenti – veiksmažodis, pagr. f. gvildentas → gvildenti – dalyvis, vyr. g.,V.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
gvildenu gvildenau gvildendavau gvildensiu
Tu gvildeni gvildenai gvildendavai gvildensi
Jis/ji gvildena gvildeno gvildendavo gvildens
Mes gvildenam, gvildename gvildenome, gvildenom gvildendavom, gvildendavome gvildensime, gvildensim
Jūs gvildenate, gvildenat gvildenot, gvildenote gvildendavote, gvildendavot gvildensit, gvildensite
Jie/jos gvildena gvildeno gvildendavo gvildens
Tariamoji nuosaka
gvildenčiau
Tu gvildentumei, gvildentum
Jis/ji gvildentų
Mes gvildentumėme, gvildentume, gvildentumėm
Jūs gvildentumėte, gvildentumėt
Jie/jos gvildentų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu gvildenk, gvildenki
Jis/ji tegvildena, tegvildenie
Mes gvildenkim, gvildenkime
Jūs gvildenkit, gvildenkite
Jie/jos tegvildenie, tegvildena
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. gvildentas (vyr. g.) gvildenti (vyr. g.) gvildenta gvildentos
K. gvildento (vyr. g.) gvildentų (vyr. g.) gvildentos gvildentų
N. gvildentam (vyr. g.) gvildentiems (vyr. g.) gvildentai gvildentoms
G. gvildentą (vyr. g.) gvildentus (vyr. g.) gvildentą gvildentas
Įn. gvildentu (vyr. g.) gvildentais (vyr. g.) gvildenta gvildentomis
Vt. gvildentame (vyr. g.) gvildentuose (vyr. g.) gvildentoje gvildentose
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. gvildentasis (vyr. g.) gvildentieji (vyr. g.) gvildentoji gvildentosios
K. gvildentojo (vyr. g.) gvildentųjų (vyr. g.) gvildentosios gvildentųjų
N. gvildentajam (vyr. g.) gvildentiesiems (vyr. g.) gvildentajai gvildentosioms
G. gvildentąjį (vyr. g.) gvildentuosius (vyr. g.) gvildentąją gvildentąsias
Įn. gvildentuoju (vyr. g.) gvildentaisiais (vyr. g.) gvildentąja gvildentosiomis
Vt. gvildentajame (vyr. g.) gvildentuosiuose (vyr. g.) gvildentojoje gvildentosiose