A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

ilgiuosi

gramatinės formos
ilgėtis → ilgiuosi – veiksmažodis, aš,es. l.,ties. nuos.,sangr. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
ilgėjuos, ilgiuos, ilgiuosi, ilgėjuosi ilgėjausi, ilgėjaus ilgėdavaus, ilgėdavausi ilgėsiuosi, ilgėsiuos
Tu ilgėjiesi, ilgiesi, ilgies, ilgėjies ilgėjaisi, ilgėjais ilgėdavaisi, ilgėdavais ilgėsies, ilgėsiesi
Jis/ji ilgėjas, ilgis, ilgėjasi, ilgisi ilgėjosi, ilgėjos ilgėdavosi, ilgėdavos ilgėsis
Mes ilgimės, ilgėjamės ilgėjomės ilgėdavomės ilgėsimės
Jūs ilgitės, ilgėjatės ilgėjotės ilgėdavotės ilgėsitės
Jie/jos ilgisi, ilgėjas, ilgis, ilgėjasi ilgėjos, ilgėjosi ilgėdavosi, ilgėdavos ilgėsis
Tariamoji nuosaka
ilgėčiaus, ilgėčiausi
Tu ilgėtumeisi, ilgėtumeis
Jis/ji ilgėtųsi, ilgėtųs
Mes ilgėtumėmės, ilgėtumės
Jūs ilgėtumėtės
Jie/jos ilgėtųsi, ilgėtųs
Liepiamoji nuosaka
-
Tu ilgėkis
Jis/ji tesiilgėja, tesiilgie, tesiilgėjie, tesiilgi
Mes ilgėkimės
Jūs ilgėkitės
Jie/jos tesiilgėjie, tesiilgėja, tesiilgie, tesiilgi