A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

kabiausiam

gramatinės formos
kabus → kabiausiam – būdvardis, vyr. g.,N.,vns.,aukšč. l.,neįv. f.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabus (vyr. g.) kabūs (vyr. g.) kabi kabios
K. kabaus (vyr. g.) kabių (vyr. g.) kabios kabių
N. kabiam (vyr. g.) kabiems (vyr. g.), kabiem (vyr. g.) kabiai kabiom, kabioms
G. kabų (vyr. g.) kabius (vyr. g.) kabią kabias
Įn. kabiu (vyr. g.) kabiais (vyr. g.) kabia kabiomis, kabiom
Vt. kabiam (vyr. g.), kabiame (vyr. g.) kabiuos (vyr. g.), kabiuose (vyr. g.) kabioje, kabioj kabiose
Š. kabus (vyr. g.) kabūs (vyr. g.) kabi kabios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabusis (vyr. g.) kabieji (vyr. g.) kabioji kabiosios
K. kabiojo (vyr. g.) kabiųjų (vyr. g.) kabiosios kabiųjų
N. kabiajam (vyr. g.) kabiesiem (vyr. g.), kabiesiems (vyr. g.) kabiajai kabiosioms, kabiosiom
G. kabųjį (vyr. g.) kabiuosius (vyr. g.) kabiąją kabiąsias
Įn. kabiuoju (vyr. g.) kabiaisiais (vyr. g.) kabiąja kabiosiom, kabiosiomis
Vt. kabiajame (vyr. g.), kabiajam (vyr. g.) kabiuosiuos (vyr. g.), kabiuosiuose (vyr. g.) kabiojoj, kabiojoje kabiosiose
Š. kabusis (vyr. g.) kabieji (vyr. g.) kabioji kabiosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabesnis (vyr. g.) kabesni (vyr. g.) kabesnė kabesnės
K. kabesnio (vyr. g.) kabesnių (vyr. g.) kabesnės kabesnių
N. kabesniam (vyr. g.) kabesniems (vyr. g.) kabesnei kabesnėms
G. kabesnį (vyr. g.) kabesnius (vyr. g.) kabesnę kabesnes
Įn. kabesniu (vyr. g.) kabesniais (vyr. g.) kabesne kabesnėmis
Vt. kabesniame (vyr. g.) kabesniuose (vyr. g.) kabesnėje kabesnėse
Š. kabus (vyr. g.) kabūs (vyr. g.) kabi kabios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabesnysis (vyr. g.) kabesnieji (vyr. g.) kabesnioji kabesniosios
K. kabesniojo (vyr. g.) kabesniųjų (vyr. g.) kabesniosios kabesniųjų
N. kabesniajam (vyr. g.) kabesniesiems (vyr. g.) kabesniajai kabesniosioms
G. kabesnįjį (vyr. g.) kabesniuosius (vyr. g.) kabesniąją kabesniąsias
Įn. kabesniuoju (vyr. g.) kabesniaisiais (vyr. g.) kabesniąja kabesniosiomis
Vt. kabesniajame (vyr. g.) kabesniuosiuose (vyr. g.) kabesniojoje kabesniosiose
Š. kabus (vyr. g.) kabūs (vyr. g.) kabi kabios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabiausias (vyr. g.) kabiausi (vyr. g.) kabiausia kabiausios
K. kabiausio (vyr. g.) kabiausių (vyr. g.) kabiausios kabiausių
N. kabiausiam (vyr. g.) kabiausiems (vyr. g.) kabiausiai kabiausioms
G. kabiausią (vyr. g.) kabiausius (vyr. g.) kabiausią kabiausias
Įn. kabiausiu (vyr. g.) kabiausiais (vyr. g.) kabiausia kabiausiomis
Vt. kabiausiame (vyr. g.) kabiausiuose (vyr. g.) kabiausioje kabiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabiausiasis (vyr. g.) kabiausieji (vyr. g.) kabiausioji kabiausiosios
K. kabiausiojo (vyr. g.) kabiausiųjų (vyr. g.) kabiausiosios kabiausiųjų
N. kabiausiajam (vyr. g.) kabiausiesiems (vyr. g.) kabiausiajai kabiausiosioms
G. kabiausiąjį (vyr. g.) kabiausiuosius (vyr. g.) kabiausiąją kabiausiąsias
Įn. kabiausiuoju (vyr. g.) kabiausiaisiais (vyr. g.) kabiausiąja kabiausiosiomis
Vt. kabiausiajame (vyr. g.) kabiausiuosiuose (vyr. g.) kabiausiojoje kabiausiosiose
Š. - - - -