A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

labosios

gramatinės formos
labas → labosios – būdvardis, mot. g.,V.,dgs.,nelyg. l.,įv. f.
└labosios – būdvardis, mot. g.,K.,vns.,nelyg. l.,įv. f.

└labosios – būdvardis, mot. g.,š.,dgs.,nelyg. l.,įv. f.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. labas labi laba labos
K. labo labų labos labų
N. labam labiem, labiems, labai labom, laboms,
G. labą labus labą labas
Įn. labu labais laba labomis, labom,
Vt. labame, labam, labuos, labuose, laboje, laboj, labose
Š. labas labi laba labos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. labasis labieji laboji labosios
K. labojo labųjų labosios labųjų
N. labajam labiesiems, labiesiem, labajai labosioms, labosiom,
G. labąjį labuosius labąją labąsias
Įn. labuoju labaisiais labąja labosiom, labosiomis,
Vt. labajame, labajam, labuosiuose, labuosiuos, labojoje, labojoj, labosiose
Š. labasis labieji laboji labosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. labesnis labesni labesnė labesnės
K. labesnio labesnių labesnės labesnių
N. labesniam labesniems labesnei labesnėms
G. labesnį labesnius labesnę labesnes
Įn. labesniu labesniais labesne labesnėmis
Vt. labesniame labesniuose labesnėje labesnėse
Š. labas labi laba labos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. labesnysis labesnieji labesnioji labesniosios
K. labesniojo labesniųjų labesniosios labesniųjų
N. labesniajam labesniesiems labesniajai labesniosioms
G. labesnįjį labesniuosius labesniąją labesniąsias
Įn. labesniuoju labesniaisiais labesniąja labesniosiomis
Vt. labesniajame labesniuosiuose labesniojoje labesniosiose
Š. labas labi laba labos
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. labiausias labiausi labiausia labiausios
K. labiausio labiausių labiausios labiausių
N. labiausiam labiausiems labiausiai labiausioms
G. labiausią labiausius labiausią labiausias
Įn. labiausiu labiausiais labiausia labiausiomis
Vt. labiausiame labiausiuose labiausioje labiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. labiausiasis labiausieji labiausioji labiausiosios
K. labiausiojo labiausiųjų labiausiosios labiausiųjų
N. labiausiajam labiausiesiems labiausiajai labiausiosioms
G. labiausiąjį labiausiuosius labiausiąją labiausiąsias
Įn. labiausiuoju labiausiaisiais labiausiąja labiausiosiomis
Vt. labiausiajame labiausiuosiuose labiausiojoje labiausiosiose
Š. - - - -