A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

obelis

gramatinės formos
obelis → obelis – daiktavardis, mot. g.,V.,vns.
└obelis – daiktavardis, mot. g.,G.,dgs.
Vienaskaita Daugiskaita
V. obelis (mot. g.) obelys (mot. g.)
K. obelies (mot. g.), obels (mot. g.) obelų (mot. g.)
K. obeliai (mot. g.) obelims (mot. g.)
G. obelį (mot. g.) obelis (mot. g.)
Įn. obelimi (mot. g.) obelimis (mot. g.)
Vt. obelyje (mot. g.) obelyse (mot. g.)
Š. obelie (mot. g.) obelys (mot. g.)