A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

objektyviausiems

gramatinės formos
objektyvus → objektyviausiems – būdvardis, vyr. g.,N.,dgs.,aukšč. l.,neįv. f.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. objektyvus (vyr. g.) objektyvūs (vyr. g.) objektyvi objektyvios
K. objektyvaus (vyr. g.) objektyvių (vyr. g.) objektyvios objektyvių
N. objektyviam (vyr. g.) objektyviem (vyr. g.), objektyviems (vyr. g.) objektyviai objektyvioms, objektyviom
G. objektyvų (vyr. g.) objektyvius (vyr. g.) objektyvią objektyvias
Įn. objektyviu (vyr. g.) objektyviais (vyr. g.) objektyvia objektyviomis, objektyviom
Vt. objektyviame (vyr. g.), objektyviam (vyr. g.) objektyviuose (vyr. g.), objektyviuos (vyr. g.) objektyvioje, objektyvioj objektyviose
Š. objektyvus (vyr. g.) objektyvūs (vyr. g.) objektyvi objektyvios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. objektyvusis (vyr. g.) objektyvieji (vyr. g.) objektyvioji objektyviosios
K. objektyviojo (vyr. g.) objektyviųjų (vyr. g.) objektyviosios objektyviųjų
N. objektyviajam (vyr. g.) objektyviesiems (vyr. g.), objektyviesiem (vyr. g.) objektyviajai objektyviosiom, objektyviosioms
G. objektyvųjį (vyr. g.) objektyviuosius (vyr. g.) objektyviąją objektyviąsias
Įn. objektyviuoju (vyr. g.) objektyviaisiais (vyr. g.) objektyviąja objektyviosiomis, objektyviosiom
Vt. objektyviajame (vyr. g.), objektyviajam (vyr. g.) objektyviuosiuose (vyr. g.), objektyviuosiuos (vyr. g.) objektyviojoj, objektyviojoje objektyviosiose
Š. objektyvusis (vyr. g.) objektyvieji (vyr. g.) objektyvioji objektyviosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. objektyvesnis (vyr. g.) objektyvesni (vyr. g.) objektyvesnė objektyvesnės
K. objektyvesnio (vyr. g.) objektyvesnių (vyr. g.) objektyvesnės objektyvesnių
N. objektyvesniam (vyr. g.) objektyvesniems (vyr. g.) objektyvesnei objektyvesnėms
G. objektyvesnį (vyr. g.) objektyvesnius (vyr. g.) objektyvesnę objektyvesnes
Įn. objektyvesniu (vyr. g.) objektyvesniais (vyr. g.) objektyvesne objektyvesnėmis
Vt. objektyvesniame (vyr. g.) objektyvesniuose (vyr. g.) objektyvesnėje objektyvesnėse
Š. objektyvus (vyr. g.) objektyvūs (vyr. g.) objektyvi objektyvios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. objektyvesnysis (vyr. g.) objektyvesnieji (vyr. g.) objektyvesnioji objektyvesniosios
K. objektyvesniojo (vyr. g.) objektyvesniųjų (vyr. g.) objektyvesniosios objektyvesniųjų
N. objektyvesniajam (vyr. g.) objektyvesniesiems (vyr. g.) objektyvesniajai objektyvesniosioms
G. objektyvesnįjį (vyr. g.) objektyvesniuosius (vyr. g.) objektyvesniąją objektyvesniąsias
Įn. objektyvesniuoju (vyr. g.) objektyvesniaisiais (vyr. g.) objektyvesniąja objektyvesniosiomis
Vt. objektyvesniajame (vyr. g.) objektyvesniuosiuose (vyr. g.) objektyvesniojoje objektyvesniosiose
Š. objektyvus (vyr. g.) objektyvūs (vyr. g.) objektyvi objektyvios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. objektyviausias (vyr. g.) objektyviausi (vyr. g.) objektyviausia objektyviausios
K. objektyviausio (vyr. g.) objektyviausių (vyr. g.) objektyviausios objektyviausių
N. objektyviausiam (vyr. g.) objektyviausiems (vyr. g.) objektyviausiai objektyviausioms
G. objektyviausią (vyr. g.) objektyviausius (vyr. g.) objektyviausią objektyviausias
Įn. objektyviausiu (vyr. g.) objektyviausiais (vyr. g.) objektyviausia objektyviausiomis
Vt. objektyviausiame (vyr. g.) objektyviausiuose (vyr. g.) objektyviausioje objektyviausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. objektyviausiasis (vyr. g.) objektyviausieji (vyr. g.) objektyviausioji objektyviausiosios
K. objektyviausiojo (vyr. g.) objektyviausiųjų (vyr. g.) objektyviausiosios objektyviausiųjų
N. objektyviausiajam (vyr. g.) objektyviausiesiems (vyr. g.) objektyviausiajai objektyviausiosioms
G. objektyviausiąjį (vyr. g.) objektyviausiuosius (vyr. g.) objektyviausiąją objektyviausiąsias
Įn. objektyviausiuoju (vyr. g.) objektyviausiaisiais (vyr. g.) objektyviausiąja objektyviausiosiomis
Vt. objektyviausiajame (vyr. g.) objektyviausiuosiuose (vyr. g.) objektyviausiojoje objektyviausiosiose
Š. - - - -