A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

pareigesniajam

gramatinės formos
pareigus → pareigesniajam – būdvardis, vyr. g.,N.,vns.,aukšt. l.,įv. f.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. pareigus (vyr. g.), aplaidus (vyr. g.) pareigūs (vyr. g.), aplaidūs (vyr. g.) pareigi, aplaidi aplaidžios, pareigios
K. pareigaus (vyr. g.), aplaidaus (vyr. g.) aplaidžių (vyr. g.), pareigių (vyr. g.) aplaidžios, pareigios pareigių, aplaidžių
N. aplaidžiam (vyr. g.), pareigiam (vyr. g.) pareigiems (vyr. g.), aplaidiems (vyr. g.), pareigiem (vyr. g.), aplaidiem (vyr. g.) aplaidžiai, pareigiai pareigioms, aplaidžiom, aplaidžioms, pareigiom
G. aplaidų (vyr. g.), pareigų (vyr. g.) aplaidžius (vyr. g.), pareigius (vyr. g.) pareigią, aplaidžią aplaidžias, pareigias
Įn. pareigiu (vyr. g.), aplaidžiu (vyr. g.) aplaidžiais (vyr. g.), pareigiais (vyr. g.) aplaidžia, pareigia pareigiomis, aplaidžiomis, aplaidžiom, pareigiom
Vt. pareigiam (vyr. g.), aplaidžiame (vyr. g.), pareigiame (vyr. g.), aplaidžiam (vyr. g.) pareigiuos (vyr. g.), pareigiuose (vyr. g.), aplaidžiuos (vyr. g.), aplaidžiuose (vyr. g.) pareigioje, aplaidžioj, pareigioj, aplaidžioje pareigiose, aplaidžiose
Š. aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.) aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.) aplaidi, pareigi aplaidžios, pareigios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. pareigusis (vyr. g.), aplaidusis (vyr. g.) pareigieji (vyr. g.), aplaidieji (vyr. g.) aplaidžioji, pareigioji pareigiosios, aplaidžiosios
K. aplaidžiojo (vyr. g.), pareigiojo (vyr. g.) aplaidžiųjų (vyr. g.), pareigiųjų (vyr. g.) pareigiosios, aplaidžiosios aplaidžiųjų, pareigiųjų
N. pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.) aplaidiesiem (vyr. g.), pareigiesiems (vyr. g.), pareigiesiem (vyr. g.), aplaidiesiems (vyr. g.) pareigiajai, aplaidžiajai pareigiosioms, pareigiosiom, aplaidžiosiom, aplaidžiosioms
G. pareigųjį (vyr. g.), aplaidųjį (vyr. g.) aplaidžiuosius (vyr. g.), pareigiuosius (vyr. g.) aplaidžiąją, pareigiąją aplaidžiąsias, pareigiąsias
Įn. pareigiuoju (vyr. g.), aplaidžiuoju (vyr. g.) pareigiaisiais (vyr. g.), aplaidžiaisiais (vyr. g.) pareigiąja, aplaidžiąja pareigiosiomis, pareigiosiom, aplaidžiosiom, aplaidžiosiomis
Vt. pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.), pareigiajame (vyr. g.), aplaidžiajame (vyr. g.) aplaidžiuosiuos (vyr. g.), pareigiuosiuose (vyr. g.), aplaidžiuosiuose (vyr. g.), pareigiuosiuos (vyr. g.) pareigiojoje, aplaidžiojoje, pareigiojoj, aplaidžiojoj pareigiosiose, aplaidžiosiose
Š. aplaidusis (vyr. g.), pareigusis (vyr. g.) aplaidieji (vyr. g.), pareigieji (vyr. g.) pareigioji, aplaidžioji pareigiosios, aplaidžiosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aplaidesnis (vyr. g.), pareigesnis (vyr. g.) pareigesni (vyr. g.), aplaidesni (vyr. g.) pareigesnė, aplaidesnė aplaidesnės, pareigesnės
K. aplaidesnio (vyr. g.), pareigesnio (vyr. g.) aplaidesnių (vyr. g.), pareigesnių (vyr. g.) aplaidesnės, pareigesnės aplaidesnių, pareigesnių
N. aplaidesniam (vyr. g.), pareigesniam (vyr. g.) pareigesniems (vyr. g.), aplaidesniems (vyr. g.) aplaidesnei, pareigesnei pareigesnėms, aplaidesnėms
G. pareigesnį (vyr. g.), aplaidesnį (vyr. g.) aplaidesnius (vyr. g.), pareigesnius (vyr. g.) pareigesnę, aplaidesnę aplaidesnes, pareigesnes
Įn. aplaidesniu (vyr. g.), pareigesniu (vyr. g.) aplaidesniais (vyr. g.), pareigesniais (vyr. g.) aplaidesne, pareigesne aplaidesnėmis, pareigesnėmis
Vt. aplaidesniame (vyr. g.), pareigesniame (vyr. g.) aplaidesniuose (vyr. g.), pareigesniuose (vyr. g.) aplaidesnėje, pareigesnėje aplaidesnėse, pareigesnėse
Š. aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.) aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.) aplaidi, pareigi aplaidžios, pareigios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aplaidesnysis (vyr. g.), pareigesnysis (vyr. g.) aplaidesnieji (vyr. g.), pareigesnieji (vyr. g.) pareigesnioji, aplaidesnioji aplaidesniosios, pareigesniosios
K. aplaidesniojo (vyr. g.), pareigesniojo (vyr. g.) aplaidesniųjų (vyr. g.), pareigesniųjų (vyr. g.) aplaidesniosios, pareigesniosios aplaidesniųjų, pareigesniųjų
N. aplaidesniajam (vyr. g.), pareigesniajam (vyr. g.) aplaidesniesiems (vyr. g.), pareigesniesiems (vyr. g.) aplaidesniajai, pareigesniajai aplaidesniosioms, pareigesniosioms
G. aplaidesnįjį (vyr. g.), pareigesnįjį (vyr. g.) pareigesniuosius (vyr. g.), aplaidesniuosius (vyr. g.) pareigesniąją, aplaidesniąją pareigesniąsias, aplaidesniąsias
Įn. aplaidesniuoju (vyr. g.), pareigesniuoju (vyr. g.) aplaidesniaisiais (vyr. g.), pareigesniaisiais (vyr. g.) pareigesniąja, aplaidesniąja aplaidesniosiomis, pareigesniosiomis
Vt. aplaidesniajame (vyr. g.), pareigesniajame (vyr. g.) aplaidesniuosiuose (vyr. g.), pareigesniuosiuose (vyr. g.) aplaidesniojoje, pareigesniojoje aplaidesniosiose, pareigesniosiose
Š. aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.) aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.) aplaidi, pareigi aplaidžios, pareigios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aplaidžiausias (vyr. g.), pareigiausias (vyr. g.) aplaidžiausi (vyr. g.), pareigiausi (vyr. g.) pareigiausia, aplaidžiausia aplaidžiausios, pareigiausios
K. pareigiausio (vyr. g.), aplaidžiausio (vyr. g.) pareigiausių (vyr. g.), aplaidžiausių (vyr. g.) pareigiausios, aplaidžiausios pareigiausių, aplaidžiausių
N. aplaidžiausiam (vyr. g.), pareigiausiam (vyr. g.) aplaidžiausiems (vyr. g.), pareigiausiems (vyr. g.) aplaidžiausiai, pareigiausiai aplaidžiausioms, pareigiausioms
G. pareigiausią (vyr. g.), aplaidžiausią (vyr. g.) aplaidžiausius (vyr. g.), pareigiausius (vyr. g.) pareigiausią, aplaidžiausią aplaidžiausias, pareigiausias
Įn. pareigiausiu (vyr. g.), aplaidžiausiu (vyr. g.) pareigiausiais (vyr. g.), aplaidžiausiais (vyr. g.) pareigiausia, aplaidžiausia pareigiausiomis, aplaidžiausiomis
Vt. pareigiausiame (vyr. g.), aplaidžiausiame (vyr. g.) pareigiausiuose (vyr. g.), aplaidžiausiuose (vyr. g.) aplaidžiausioje, pareigiausioje aplaidžiausiose, pareigiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. pareigiausiasis (vyr. g.), aplaidžiausiasis (vyr. g.) aplaidžiausieji (vyr. g.), pareigiausieji (vyr. g.) pareigiausioji, aplaidžiausioji aplaidžiausiosios, pareigiausiosios
K. pareigiausiojo (vyr. g.), aplaidžiausiojo (vyr. g.) pareigiausiųjų (vyr. g.), aplaidžiausiųjų (vyr. g.) aplaidžiausiosios, pareigiausiosios pareigiausiųjų, aplaidžiausiųjų
N. pareigiausiajam (vyr. g.), aplaidžiausiajam (vyr. g.) aplaidžiausiesiems (vyr. g.), pareigiausiesiems (vyr. g.) pareigiausiajai, aplaidžiausiajai aplaidžiausiosioms, pareigiausiosioms
G. pareigiausiąjį (vyr. g.), aplaidžiausiąjį (vyr. g.) aplaidžiausiuosius (vyr. g.), pareigiausiuosius (vyr. g.) pareigiausiąją, aplaidžiausiąją aplaidžiausiąsias, pareigiausiąsias
Įn. aplaidžiausiuoju (vyr. g.), pareigiausiuoju (vyr. g.) pareigiausiaisiais (vyr. g.), aplaidžiausiaisiais (vyr. g.) aplaidžiausiąja, pareigiausiąja pareigiausiosiomis, aplaidžiausiosiomis
Vt. aplaidžiausiajame (vyr. g.), pareigiausiajame (vyr. g.) aplaidžiausiuosiuose (vyr. g.), pareigiausiuosiuose (vyr. g.) aplaidžiausiojoje, pareigiausiojoje aplaidžiausiosiose, pareigiausiosiose
Š. - - - -