A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

tikėjau

gramatinės formos
tikėti → tikėjau – veiksmažodis, aš,būt. k. l.,ties. nuos.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
tikiu tikėjau tikėdavau tikėsiu
Tu tiki tikėjai tikėdavai tikėsi
Jis/ji tiki tikėjo tikėdavo tikės
Mes tikime, tikim tikėjome, tikėjom tikėdavome, tikėdavom tikėsime, tikėsim
Jūs tikite, tikit tikėjot, tikėjote tikėdavot, tikėdavote tikėsite, tikėsit
Jie/jos tiki tikėjo tikėdavo tikės
Tariamoji nuosaka
tikėčiau
Tu tikėtum, tikėtumei
Jis/ji tikėtų
Mes tikėtumėme, tikėtumėm, tikėtume
Jūs tikėtumėte, tikėtumėt
Jie/jos tikėtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu tikėki, tikėk
Jis/ji tetiki, tetikie
Mes tikėkime, tikėkim
Jūs tikėkit, tikėkite
Jie/jos tetikie, tetiki