A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

tikim

gramatinės formos
tikėti → tikim – veiksmažodis, mes,es. l.,ties. nuos.,trump. tikti → tikim – veiksmažodis, 1 asm.,dgs.,liep. nuos.,trump.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
tikiu, tinku tikėjau, tikau tikėdavau, tikdavau tikėsiu, tiksiu
Tu tiki, tinki tikėjai, tikai tikėdavai, tikdavai tikėsi, tiksi
Jis/ji tiki, tinka tikėjo, tiko tikėdavo, tikdavo tikės, tiks
Mes tikime, tikim, tinkame, tinkam tikėjome, tikėjom, tikome, tikom tikėdavome, tikėdavom, tikdavom, tikdavome tikėsime, tikėsim, tiksim, tiksime
Jūs tikite, tikit, tinkat, tinkate tikėjot, tikėjote, tikote, tikot tikėdavot, tikėdavote, tikdavot, tikdavote tikėsite, tikėsit, tiksite, tiksit
Jie/jos tiki, tinka tikėjo, tiko tikėdavo, tikdavo tikės, tiks
Tariamoji nuosaka
tikėčiau, tikčiau
Tu tikėtum, tikėtumei, tiktumei, tiktum
Jis/ji tikėtų, tiktų
Mes tikėtumėme, tikėtumėm, tikėtume, tiktume, tiktumėme, tiktumėm
Jūs tikėtumėte, tikėtumėt, tiktumėt, tiktumėte
Jie/jos tikėtų, tiktų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu tikėki, tikėk, tiki, tik
Jis/ji tetiki, tetikie, tetinkie, tetinka
Mes tikėkime, tikėkim, tikime, tikim
Jūs tikėkit, tikėkite, tikite, tikit
Jie/jos tetikie, tetiki, tetinka, tetinkie
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
tikiu, tinku tikėjau, tikau tikėdavau, tikdavau tikėsiu, tiksiu
Tu tiki, tinki tikėjai, tikai tikėdavai, tikdavai tikėsi, tiksi
Jis/ji tiki, tinka tikėjo, tiko tikėdavo, tikdavo tikės, tiks
Mes tikime, tikim, tinkame, tinkam tikėjome, tikėjom, tikome, tikom tikėdavome, tikėdavom, tikdavom, tikdavome tikėsime, tikėsim, tiksim, tiksime
Jūs tikite, tikit, tinkat, tinkate tikėjot, tikėjote, tikote, tikot tikėdavot, tikėdavote, tikdavot, tikdavote tikėsite, tikėsit, tiksite, tiksit
Jie/jos tiki, tinka tikėjo, tiko tikėdavo, tikdavo tikės, tiks
Tariamoji nuosaka
tikėčiau, tikčiau
Tu tikėtum, tikėtumei, tiktumei, tiktum
Jis/ji tikėtų, tiktų
Mes tikėtumėme, tikėtumėm, tikėtume, tiktume, tiktumėme, tiktumėm
Jūs tikėtumėte, tikėtumėt, tiktumėt, tiktumėte
Jie/jos tikėtų, tiktų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu tikėki, tikėk, tiki, tik
Jis/ji tetiki, tetikie, tetinkie, tetinka
Mes tikėkime, tikėkim, tikime, tikim
Jūs tikėkit, tikėkite, tikite, tikit
Jie/jos tetikie, tetiki, tetinka, tetinkie