A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

tikėtų

gramatinės formos
aklas → tikėtų – būdvardis, vyr. g.,K.,dgs.,nelyg. l.,neįv. f.
└tikėtų – būdvardis, mot. g.,K.,dgs.,nelyg. l.,neįv. f.
tikėti → tikėtų – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,tar. nuos.
└tikėtų – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,tar. nuos.
tikėtas → tikėtų – dalyvis, vyr. g.,K.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
└tikėtų – dalyvis, mot. g.,K.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
tikėtas → tikėtų – būdvardis, vyr. g.,K.,dgs.,nelyg. l.,neįv. f.
└tikėtų – būdvardis, mot. g.,K.,dgs.,nelyg. l.,neįv. f.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) akla, tikėta, tikėta tikėtos, aklos, tikėtos
K. aklo (vyr. g.), tikėto (vyr. g.), tikėto (vyr. g.) tikėtų (vyr. g.), aklų (vyr. g.), tikėtų (vyr. g.) tikėtos, aklos, tikėtos tikėtų, aklų, tikėtų
N. tikėtam (vyr. g.), aklam (vyr. g.), tikėtam (vyr. g.) tikėtiems (vyr. g.), tikėtiem (vyr. g.), akliem (vyr. g.), akliems (vyr. g.), tikėtiems (vyr. g.), tikėtiem (vyr. g.) tikėtai, aklai, tikėtai tikėtom, tikėtoms, akloms, aklom, tikėtom, tikėtoms
G. tikėtą (vyr. g.), aklą (vyr. g.), tikėtą (vyr. g.) tikėtus (vyr. g.), aklus (vyr. g.), tikėtus (vyr. g.) tikėtą, aklą, tikėtą tikėtas, aklas, tikėtas
Įn. aklu (vyr. g.), tikėtu (vyr. g.), tikėtu (vyr. g.) tikėtais (vyr. g.), aklais (vyr. g.), tikėtais (vyr. g.) akla, tikėta, tikėta aklomis, tikėtomis, tikėtom, aklom, tikėtomis, tikėtom
Vt. tikėtame (vyr. g.), aklame (vyr. g.), aklam (vyr. g.), tikėtam (vyr. g.), tikėtame (vyr. g.), tikėtam (vyr. g.) akluose (vyr. g.), tikėtuos (vyr. g.), akluos (vyr. g.), tikėtuose (vyr. g.), tikėtuos (vyr. g.), tikėtuose (vyr. g.) tikėtoj, tikėtoje, akloje, akloj, tikėtoj, tikėtoje tikėtose, aklose, tikėtose
Š. tikėtas (vyr. g.), aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) tikėta, akla, tikėta tikėtos, aklos, tikėtos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aklasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.) aklieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.) tikėtoji, akloji, tikėtoji tikėtosios, aklosios, tikėtosios
K. tikėtojo (vyr. g.), aklojo (vyr. g.), tikėtojo (vyr. g.) tikėtųjų (vyr. g.), aklųjų (vyr. g.), tikėtųjų (vyr. g.) aklosios, tikėtosios, tikėtosios tikėtųjų, aklųjų, tikėtųjų
N. aklajam (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.) akliesiems (vyr. g.), tikėtiesiem (vyr. g.), akliesiem (vyr. g.), tikėtiesiems (vyr. g.), tikėtiesiem (vyr. g.), tikėtiesiems (vyr. g.) tikėtajai, aklajai, tikėtajai aklosioms, aklosiom, tikėtosioms, tikėtosiom, tikėtosioms, tikėtosiom
G. tikėtąjį (vyr. g.), akląjį (vyr. g.), tikėtąjį (vyr. g.) tikėtuosius (vyr. g.), akluosius (vyr. g.), tikėtuosius (vyr. g.) tikėtąją, akląją, tikėtąją tikėtąsias, akląsias, tikėtąsias
Įn. akluoju (vyr. g.), tikėtuoju (vyr. g.), tikėtuoju (vyr. g.) aklaisiais (vyr. g.), tikėtaisiais (vyr. g.), tikėtaisiais (vyr. g.) tikėtąja, akląja, tikėtąja aklosiomis, tikėtosiom, aklosiom, tikėtosiomis, tikėtosiom, tikėtosiomis
Vt. aklajam (vyr. g.), tikėtajame (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.), aklajame (vyr. g.), tikėtajame (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.) akluosiuose (vyr. g.), akluosiuos (vyr. g.), tikėtuosiuose (vyr. g.), tikėtuosiuos (vyr. g.), tikėtuosiuose (vyr. g.), tikėtuosiuos (vyr. g.) tikėtojoje, aklojoj, aklojoje, tikėtojoj, tikėtojoje, tikėtojoj tikėtosiose, aklosiose, tikėtosiose
Š. aklasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.) aklieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.) tikėtoji, akloji, tikėtoji aklosios, tikėtosios, tikėtosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėtesnis (vyr. g.), aklesnis (vyr. g.), tikėtesnis (vyr. g.) tikėtesni (vyr. g.), aklesni (vyr. g.), tikėtesni (vyr. g.) tikėtesnė, aklesnė, tikėtesnė tikėtesnės, aklesnės, tikėtesnės
K. tikėtesnio (vyr. g.), aklesnio (vyr. g.), tikėtesnio (vyr. g.) tikėtesnių (vyr. g.), aklesnių (vyr. g.), tikėtesnių (vyr. g.) tikėtesnės, aklesnės, tikėtesnės aklesnių, tikėtesnių, tikėtesnių
N. tikėtesniam (vyr. g.), aklesniam (vyr. g.), tikėtesniam (vyr. g.) aklesniems (vyr. g.), tikėtesniems (vyr. g.), tikėtesniems (vyr. g.) tikėtesnei, aklesnei, tikėtesnei aklesnėms, tikėtesnėms, tikėtesnėms
G. aklesnį (vyr. g.), tikėtesnį (vyr. g.), tikėtesnį (vyr. g.) tikėtesnius (vyr. g.), aklesnius (vyr. g.), tikėtesnius (vyr. g.) aklesnę, tikėtesnę, tikėtesnę tikėtesnes, aklesnes, tikėtesnes
Įn. aklesniu (vyr. g.), tikėtesniu (vyr. g.), tikėtesniu (vyr. g.) tikėtesniais (vyr. g.), aklesniais (vyr. g.), tikėtesniais (vyr. g.) aklesne, tikėtesne, tikėtesne tikėtesnėmis, aklesnėmis, tikėtesnėmis
Vt. tikėtesniame (vyr. g.), aklesniame (vyr. g.), tikėtesniame (vyr. g.) aklesniuose (vyr. g.), tikėtesniuose (vyr. g.), tikėtesniuose (vyr. g.) tikėtesnėje, aklesnėje, tikėtesnėje tikėtesnėse, aklesnėse, tikėtesnėse
Š. tikėtas (vyr. g.), aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) tikėta, akla, tikėta tikėtos, aklos, tikėtos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėtesnysis (vyr. g.), aklesnysis (vyr. g.), tikėtesnysis (vyr. g.) aklesnieji (vyr. g.), tikėtesnieji (vyr. g.), tikėtesnieji (vyr. g.) tikėtesnioji, aklesnioji, tikėtesnioji tikėtesniosios, aklesniosios, tikėtesniosios
K. tikėtesniojo (vyr. g.), aklesniojo (vyr. g.), tikėtesniojo (vyr. g.) tikėtesniųjų (vyr. g.), aklesniųjų (vyr. g.), tikėtesniųjų (vyr. g.) aklesniosios, tikėtesniosios, tikėtesniosios tikėtesniųjų, aklesniųjų, tikėtesniųjų
N. aklesniajam (vyr. g.), tikėtesniajam (vyr. g.), tikėtesniajam (vyr. g.) tikėtesniesiems (vyr. g.), aklesniesiems (vyr. g.), tikėtesniesiems (vyr. g.) aklesniajai, tikėtesniajai, tikėtesniajai tikėtesniosioms, aklesniosioms, tikėtesniosioms
G. tikėtesnįjį (vyr. g.), aklesnįjį (vyr. g.), tikėtesnįjį (vyr. g.) tikėtesniuosius (vyr. g.), aklesniuosius (vyr. g.), tikėtesniuosius (vyr. g.) tikėtesniąją, aklesniąją, tikėtesniąją tikėtesniąsias, aklesniąsias, tikėtesniąsias
Įn. aklesniuoju (vyr. g.), tikėtesniuoju (vyr. g.), tikėtesniuoju (vyr. g.) tikėtesniaisiais (vyr. g.), aklesniaisiais (vyr. g.), tikėtesniaisiais (vyr. g.) tikėtesniąja, aklesniąja, tikėtesniąja tikėtesniosiomis, aklesniosiomis, tikėtesniosiomis
Vt. tikėtesniajame (vyr. g.), aklesniajame (vyr. g.), tikėtesniajame (vyr. g.) tikėtesniuosiuose (vyr. g.), aklesniuosiuose (vyr. g.), tikėtesniuosiuose (vyr. g.) tikėtesniojoje, aklesniojoje, tikėtesniojoje tikėtesniosiose, aklesniosiose, tikėtesniosiose
Š. tikėtas (vyr. g.), aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) tikėta, akla, tikėta tikėtos, aklos, tikėtos
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėčiausias (vyr. g.), akliausias (vyr. g.), tikėčiausias (vyr. g.) tikėčiausi (vyr. g.), akliausi (vyr. g.), tikėčiausi (vyr. g.) tikėčiausia, akliausia, tikėčiausia tikėčiausios, akliausios, tikėčiausios
K. tikėčiausio (vyr. g.), akliausio (vyr. g.), tikėčiausio (vyr. g.) akliausių (vyr. g.), tikėčiausių (vyr. g.), tikėčiausių (vyr. g.) akliausios, tikėčiausios, tikėčiausios akliausių, tikėčiausių, tikėčiausių
N. akliausiam (vyr. g.), tikėčiausiam (vyr. g.), tikėčiausiam (vyr. g.) tikėčiausiems (vyr. g.), akliausiems (vyr. g.), tikėčiausiems (vyr. g.) akliausiai, tikėčiausiai, tikėčiausiai tikėčiausioms, akliausioms, tikėčiausioms
G. akliausią (vyr. g.), tikėčiausią (vyr. g.), tikėčiausią (vyr. g.) tikėčiausius (vyr. g.), akliausius (vyr. g.), tikėčiausius (vyr. g.) akliausią, tikėčiausią, tikėčiausią tikėčiausias, akliausias, tikėčiausias
Įn. tikėčiausiu (vyr. g.), akliausiu (vyr. g.), tikėčiausiu (vyr. g.) akliausiais (vyr. g.), tikėčiausiais (vyr. g.), tikėčiausiais (vyr. g.) tikėčiausia, akliausia, tikėčiausia akliausiomis, tikėčiausiomis, tikėčiausiomis
Vt. akliausiame (vyr. g.), tikėčiausiame (vyr. g.), tikėčiausiame (vyr. g.) tikėčiausiuose (vyr. g.), akliausiuose (vyr. g.), tikėčiausiuose (vyr. g.) tikėčiausioje, akliausioje, tikėčiausioje tikėčiausiose, akliausiose, tikėčiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėčiausiasis (vyr. g.), akliausiasis (vyr. g.), tikėčiausiasis (vyr. g.) tikėčiausieji (vyr. g.), akliausieji (vyr. g.), tikėčiausieji (vyr. g.) akliausioji, tikėčiausioji, tikėčiausioji akliausiosios, tikėčiausiosios, tikėčiausiosios
K. akliausiojo (vyr. g.), tikėčiausiojo (vyr. g.), tikėčiausiojo (vyr. g.) akliausiųjų (vyr. g.), tikėčiausiųjų (vyr. g.), tikėčiausiųjų (vyr. g.) akliausiosios, tikėčiausiosios, tikėčiausiosios akliausiųjų, tikėčiausiųjų, tikėčiausiųjų
N. tikėčiausiajam (vyr. g.), akliausiajam (vyr. g.), tikėčiausiajam (vyr. g.) tikėčiausiesiems (vyr. g.), akliausiesiems (vyr. g.), tikėčiausiesiems (vyr. g.) akliausiajai, tikėčiausiajai, tikėčiausiajai tikėčiausiosioms, akliausiosioms, tikėčiausiosioms
G. akliausiąjį (vyr. g.), tikėčiausiąjį (vyr. g.), tikėčiausiąjį (vyr. g.) tikėčiausiuosius (vyr. g.), akliausiuosius (vyr. g.), tikėčiausiuosius (vyr. g.) akliausiąją, tikėčiausiąją, tikėčiausiąją akliausiąsias, tikėčiausiąsias, tikėčiausiąsias
Įn. akliausiuoju (vyr. g.), tikėčiausiuoju (vyr. g.), tikėčiausiuoju (vyr. g.) tikėčiausiaisiais (vyr. g.), akliausiaisiais (vyr. g.), tikėčiausiaisiais (vyr. g.) tikėčiausiąja, akliausiąja, tikėčiausiąja tikėčiausiosiomis, akliausiosiomis, tikėčiausiosiomis
Vt. akliausiajame (vyr. g.), tikėčiausiajame (vyr. g.), tikėčiausiajame (vyr. g.) akliausiuosiuose (vyr. g.), tikėčiausiuosiuose (vyr. g.), tikėčiausiuosiuose (vyr. g.) akliausiojoje, tikėčiausiojoje, tikėčiausiojoje tikėčiausiosiose, akliausiosiose, tikėčiausiosiose
Š. - - - -
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
tikiu tikėjau tikėdavau tikėsiu
Tu tiki tikėjai tikėdavai tikėsi
Jis/ji tiki tikėjo tikėdavo tikės
Mes tikime, tikim tikėjome, tikėjom tikėdavome, tikėdavom tikėsime, tikėsim
Jūs tikite, tikit tikėjot, tikėjote tikėdavot, tikėdavote tikėsite, tikėsit
Jie/jos tiki tikėjo tikėdavo tikės
Tariamoji nuosaka
tikėčiau
Tu tikėtum, tikėtumei
Jis/ji tikėtų
Mes tikėtumėme, tikėtumėm, tikėtume
Jūs tikėtumėte, tikėtumėt
Jie/jos tikėtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu tikėki, tikėk
Jis/ji tetiki, tetikie
Mes tikėkime, tikėkim
Jūs tikėkit, tikėkite
Jie/jos tetikie, tetiki
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.) tikėta tikėtos
K. tikėto (vyr. g.) tikėtų (vyr. g.) tikėtos tikėtų
N. tikėtam (vyr. g.) tikėtiems (vyr. g.) tikėtai tikėtoms
G. tikėtą (vyr. g.) tikėtus (vyr. g.) tikėtą tikėtas
Įn. tikėtu (vyr. g.) tikėtais (vyr. g.) tikėta tikėtomis
Vt. tikėtame (vyr. g.) tikėtuose (vyr. g.) tikėtoje tikėtose
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėtasis (vyr. g.) tikėtieji (vyr. g.) tikėtoji tikėtosios
K. tikėtojo (vyr. g.) tikėtųjų (vyr. g.) tikėtosios tikėtųjų
N. tikėtajam (vyr. g.) tikėtiesiems (vyr. g.) tikėtajai tikėtosioms
G. tikėtąjį (vyr. g.) tikėtuosius (vyr. g.) tikėtąją tikėtąsias
Įn. tikėtuoju (vyr. g.) tikėtaisiais (vyr. g.) tikėtąja tikėtosiomis
Vt. tikėtajame (vyr. g.) tikėtuosiuose (vyr. g.) tikėtojoje tikėtosiose
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) akla, tikėta, tikėta tikėtos, aklos, tikėtos
K. aklo (vyr. g.), tikėto (vyr. g.), tikėto (vyr. g.) tikėtų (vyr. g.), aklų (vyr. g.), tikėtų (vyr. g.) tikėtos, aklos, tikėtos tikėtų, aklų, tikėtų
N. tikėtam (vyr. g.), aklam (vyr. g.), tikėtam (vyr. g.) tikėtiems (vyr. g.), tikėtiem (vyr. g.), akliem (vyr. g.), akliems (vyr. g.), tikėtiems (vyr. g.), tikėtiem (vyr. g.) tikėtai, aklai, tikėtai tikėtom, tikėtoms, akloms, aklom, tikėtom, tikėtoms
G. tikėtą (vyr. g.), aklą (vyr. g.), tikėtą (vyr. g.) tikėtus (vyr. g.), aklus (vyr. g.), tikėtus (vyr. g.) tikėtą, aklą, tikėtą tikėtas, aklas, tikėtas
Įn. aklu (vyr. g.), tikėtu (vyr. g.), tikėtu (vyr. g.) tikėtais (vyr. g.), aklais (vyr. g.), tikėtais (vyr. g.) akla, tikėta, tikėta aklomis, tikėtomis, tikėtom, aklom, tikėtomis, tikėtom
Vt. tikėtame (vyr. g.), aklame (vyr. g.), aklam (vyr. g.), tikėtam (vyr. g.), tikėtame (vyr. g.), tikėtam (vyr. g.) akluose (vyr. g.), tikėtuos (vyr. g.), akluos (vyr. g.), tikėtuose (vyr. g.), tikėtuos (vyr. g.), tikėtuose (vyr. g.) tikėtoj, tikėtoje, akloje, akloj, tikėtoj, tikėtoje tikėtose, aklose, tikėtose
Š. tikėtas (vyr. g.), aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) tikėta, akla, tikėta tikėtos, aklos, tikėtos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aklasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.) aklieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.) tikėtoji, akloji, tikėtoji tikėtosios, aklosios, tikėtosios
K. tikėtojo (vyr. g.), aklojo (vyr. g.), tikėtojo (vyr. g.) tikėtųjų (vyr. g.), aklųjų (vyr. g.), tikėtųjų (vyr. g.) aklosios, tikėtosios, tikėtosios tikėtųjų, aklųjų, tikėtųjų
N. aklajam (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.) akliesiems (vyr. g.), tikėtiesiem (vyr. g.), akliesiem (vyr. g.), tikėtiesiems (vyr. g.), tikėtiesiem (vyr. g.), tikėtiesiems (vyr. g.) tikėtajai, aklajai, tikėtajai aklosioms, aklosiom, tikėtosioms, tikėtosiom, tikėtosioms, tikėtosiom
G. tikėtąjį (vyr. g.), akląjį (vyr. g.), tikėtąjį (vyr. g.) tikėtuosius (vyr. g.), akluosius (vyr. g.), tikėtuosius (vyr. g.) tikėtąją, akląją, tikėtąją tikėtąsias, akląsias, tikėtąsias
Įn. akluoju (vyr. g.), tikėtuoju (vyr. g.), tikėtuoju (vyr. g.) aklaisiais (vyr. g.), tikėtaisiais (vyr. g.), tikėtaisiais (vyr. g.) tikėtąja, akląja, tikėtąja aklosiomis, tikėtosiom, aklosiom, tikėtosiomis, tikėtosiom, tikėtosiomis
Vt. aklajam (vyr. g.), tikėtajame (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.), aklajame (vyr. g.), tikėtajame (vyr. g.), tikėtajam (vyr. g.) akluosiuose (vyr. g.), akluosiuos (vyr. g.), tikėtuosiuose (vyr. g.), tikėtuosiuos (vyr. g.), tikėtuosiuose (vyr. g.), tikėtuosiuos (vyr. g.) tikėtojoje, aklojoj, aklojoje, tikėtojoj, tikėtojoje, tikėtojoj tikėtosiose, aklosiose, tikėtosiose
Š. aklasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.), tikėtasis (vyr. g.) aklieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.), tikėtieji (vyr. g.) tikėtoji, akloji, tikėtoji aklosios, tikėtosios, tikėtosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėtesnis (vyr. g.), aklesnis (vyr. g.), tikėtesnis (vyr. g.) tikėtesni (vyr. g.), aklesni (vyr. g.), tikėtesni (vyr. g.) tikėtesnė, aklesnė, tikėtesnė tikėtesnės, aklesnės, tikėtesnės
K. tikėtesnio (vyr. g.), aklesnio (vyr. g.), tikėtesnio (vyr. g.) tikėtesnių (vyr. g.), aklesnių (vyr. g.), tikėtesnių (vyr. g.) tikėtesnės, aklesnės, tikėtesnės aklesnių, tikėtesnių, tikėtesnių
N. tikėtesniam (vyr. g.), aklesniam (vyr. g.), tikėtesniam (vyr. g.) aklesniems (vyr. g.), tikėtesniems (vyr. g.), tikėtesniems (vyr. g.) tikėtesnei, aklesnei, tikėtesnei aklesnėms, tikėtesnėms, tikėtesnėms
G. aklesnį (vyr. g.), tikėtesnį (vyr. g.), tikėtesnį (vyr. g.) tikėtesnius (vyr. g.), aklesnius (vyr. g.), tikėtesnius (vyr. g.) aklesnę, tikėtesnę, tikėtesnę tikėtesnes, aklesnes, tikėtesnes
Įn. aklesniu (vyr. g.), tikėtesniu (vyr. g.), tikėtesniu (vyr. g.) tikėtesniais (vyr. g.), aklesniais (vyr. g.), tikėtesniais (vyr. g.) aklesne, tikėtesne, tikėtesne tikėtesnėmis, aklesnėmis, tikėtesnėmis
Vt. tikėtesniame (vyr. g.), aklesniame (vyr. g.), tikėtesniame (vyr. g.) aklesniuose (vyr. g.), tikėtesniuose (vyr. g.), tikėtesniuose (vyr. g.) tikėtesnėje, aklesnėje, tikėtesnėje tikėtesnėse, aklesnėse, tikėtesnėse
Š. tikėtas (vyr. g.), aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) tikėta, akla, tikėta tikėtos, aklos, tikėtos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėtesnysis (vyr. g.), aklesnysis (vyr. g.), tikėtesnysis (vyr. g.) aklesnieji (vyr. g.), tikėtesnieji (vyr. g.), tikėtesnieji (vyr. g.) tikėtesnioji, aklesnioji, tikėtesnioji tikėtesniosios, aklesniosios, tikėtesniosios
K. tikėtesniojo (vyr. g.), aklesniojo (vyr. g.), tikėtesniojo (vyr. g.) tikėtesniųjų (vyr. g.), aklesniųjų (vyr. g.), tikėtesniųjų (vyr. g.) aklesniosios, tikėtesniosios, tikėtesniosios tikėtesniųjų, aklesniųjų, tikėtesniųjų
N. aklesniajam (vyr. g.), tikėtesniajam (vyr. g.), tikėtesniajam (vyr. g.) tikėtesniesiems (vyr. g.), aklesniesiems (vyr. g.), tikėtesniesiems (vyr. g.) aklesniajai, tikėtesniajai, tikėtesniajai tikėtesniosioms, aklesniosioms, tikėtesniosioms
G. tikėtesnįjį (vyr. g.), aklesnįjį (vyr. g.), tikėtesnįjį (vyr. g.) tikėtesniuosius (vyr. g.), aklesniuosius (vyr. g.), tikėtesniuosius (vyr. g.) tikėtesniąją, aklesniąją, tikėtesniąją tikėtesniąsias, aklesniąsias, tikėtesniąsias
Įn. aklesniuoju (vyr. g.), tikėtesniuoju (vyr. g.), tikėtesniuoju (vyr. g.) tikėtesniaisiais (vyr. g.), aklesniaisiais (vyr. g.), tikėtesniaisiais (vyr. g.) tikėtesniąja, aklesniąja, tikėtesniąja tikėtesniosiomis, aklesniosiomis, tikėtesniosiomis
Vt. tikėtesniajame (vyr. g.), aklesniajame (vyr. g.), tikėtesniajame (vyr. g.) tikėtesniuosiuose (vyr. g.), aklesniuosiuose (vyr. g.), tikėtesniuosiuose (vyr. g.) tikėtesniojoje, aklesniojoje, tikėtesniojoje tikėtesniosiose, aklesniosiose, tikėtesniosiose
Š. tikėtas (vyr. g.), aklas (vyr. g.), tikėtas (vyr. g.) tikėti (vyr. g.), akli (vyr. g.), tikėti (vyr. g.) tikėta, akla, tikėta tikėtos, aklos, tikėtos
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėčiausias (vyr. g.), akliausias (vyr. g.), tikėčiausias (vyr. g.) tikėčiausi (vyr. g.), akliausi (vyr. g.), tikėčiausi (vyr. g.) tikėčiausia, akliausia, tikėčiausia tikėčiausios, akliausios, tikėčiausios
K. tikėčiausio (vyr. g.), akliausio (vyr. g.), tikėčiausio (vyr. g.) akliausių (vyr. g.), tikėčiausių (vyr. g.), tikėčiausių (vyr. g.) akliausios, tikėčiausios, tikėčiausios akliausių, tikėčiausių, tikėčiausių
N. akliausiam (vyr. g.), tikėčiausiam (vyr. g.), tikėčiausiam (vyr. g.) tikėčiausiems (vyr. g.), akliausiems (vyr. g.), tikėčiausiems (vyr. g.) akliausiai, tikėčiausiai, tikėčiausiai tikėčiausioms, akliausioms, tikėčiausioms
G. akliausią (vyr. g.), tikėčiausią (vyr. g.), tikėčiausią (vyr. g.) tikėčiausius (vyr. g.), akliausius (vyr. g.), tikėčiausius (vyr. g.) akliausią, tikėčiausią, tikėčiausią tikėčiausias, akliausias, tikėčiausias
Įn. tikėčiausiu (vyr. g.), akliausiu (vyr. g.), tikėčiausiu (vyr. g.) akliausiais (vyr. g.), tikėčiausiais (vyr. g.), tikėčiausiais (vyr. g.) tikėčiausia, akliausia, tikėčiausia akliausiomis, tikėčiausiomis, tikėčiausiomis
Vt. akliausiame (vyr. g.), tikėčiausiame (vyr. g.), tikėčiausiame (vyr. g.) tikėčiausiuose (vyr. g.), akliausiuose (vyr. g.), tikėčiausiuose (vyr. g.) tikėčiausioje, akliausioje, tikėčiausioje tikėčiausiose, akliausiose, tikėčiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tikėčiausiasis (vyr. g.), akliausiasis (vyr. g.), tikėčiausiasis (vyr. g.) tikėčiausieji (vyr. g.), akliausieji (vyr. g.), tikėčiausieji (vyr. g.) akliausioji, tikėčiausioji, tikėčiausioji akliausiosios, tikėčiausiosios, tikėčiausiosios
K. akliausiojo (vyr. g.), tikėčiausiojo (vyr. g.), tikėčiausiojo (vyr. g.) akliausiųjų (vyr. g.), tikėčiausiųjų (vyr. g.), tikėčiausiųjų (vyr. g.) akliausiosios, tikėčiausiosios, tikėčiausiosios akliausiųjų, tikėčiausiųjų, tikėčiausiųjų
N. tikėčiausiajam (vyr. g.), akliausiajam (vyr. g.), tikėčiausiajam (vyr. g.) tikėčiausiesiems (vyr. g.), akliausiesiems (vyr. g.), tikėčiausiesiems (vyr. g.) akliausiajai, tikėčiausiajai, tikėčiausiajai tikėčiausiosioms, akliausiosioms, tikėčiausiosioms
G. akliausiąjį (vyr. g.), tikėčiausiąjį (vyr. g.), tikėčiausiąjį (vyr. g.) tikėčiausiuosius (vyr. g.), akliausiuosius (vyr. g.), tikėčiausiuosius (vyr. g.) akliausiąją, tikėčiausiąją, tikėčiausiąją akliausiąsias, tikėčiausiąsias, tikėčiausiąsias
Įn. akliausiuoju (vyr. g.), tikėčiausiuoju (vyr. g.), tikėčiausiuoju (vyr. g.) tikėčiausiaisiais (vyr. g.), akliausiaisiais (vyr. g.), tikėčiausiaisiais (vyr. g.) tikėčiausiąja, akliausiąja, tikėčiausiąja tikėčiausiosiomis, akliausiosiomis, tikėčiausiosiomis
Vt. akliausiajame (vyr. g.), tikėčiausiajame (vyr. g.), tikėčiausiajame (vyr. g.) akliausiuosiuose (vyr. g.), tikėčiausiuosiuose (vyr. g.), tikėčiausiuosiuose (vyr. g.) akliausiojoje, tikėčiausiojoje, tikėčiausiojoje tikėčiausiosiose, akliausiosiose, tikėčiausiosiose
Š. - - - -