A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

ugninga

gramatinės formos
ugningas → ugninga – būdvardis, mot. g.,V.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
└ugninga – būdvardis, bev. g.,V.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.

└ugninga – būdvardis, mot. g.,Įn.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.

└ugninga – būdvardis, mot. g.,š.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ugningas (vyr. g.) ugningi (vyr. g.) ugninga ugningos
K. ugningo (vyr. g.) ugningų (vyr. g.) ugningos ugningų
N. ugningam (vyr. g.) ugningiem (vyr. g.), ugningiems (vyr. g.) ugningai ugningom, ugningoms
G. ugningą (vyr. g.) ugningus (vyr. g.) ugningą ugningas
Įn. ugningu (vyr. g.) ugningais (vyr. g.) ugninga ugningom, ugningomis
Vt. ugningame (vyr. g.), ugningam (vyr. g.) ugninguose (vyr. g.), ugninguos (vyr. g.) ugningoj, ugningoje ugningose
Š. ugningas (vyr. g.) ugningi (vyr. g.) ugninga ugningos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ugningasis (vyr. g.) ugningieji (vyr. g.) ugningoji ugningosios
K. ugningojo (vyr. g.) ugningųjų (vyr. g.) ugningosios ugningųjų
N. ugningajam (vyr. g.) ugningiesiem (vyr. g.), ugningiesiems (vyr. g.) ugningajai ugningosiom, ugningosioms
G. ugningąjį (vyr. g.) ugninguosius (vyr. g.) ugningąją ugningąsias
Įn. ugninguoju (vyr. g.) ugningaisiais (vyr. g.) ugningąja ugningosiom, ugningosiomis
Vt. ugningajame (vyr. g.), ugningajam (vyr. g.) ugninguosiuose (vyr. g.), ugninguosiuos (vyr. g.) ugningojoj, ugningojoje ugningosiose
Š. ugningasis (vyr. g.) ugningieji (vyr. g.) ugningoji ugningosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ugningesnis (vyr. g.) ugningesni (vyr. g.) ugningesnė ugningesnės
K. ugningesnio (vyr. g.) ugningesnių (vyr. g.) ugningesnės ugningesnių
N. ugningesniam (vyr. g.) ugningesniems (vyr. g.) ugningesnei ugningesnėms
G. ugningesnį (vyr. g.) ugningesnius (vyr. g.) ugningesnę ugningesnes
Įn. ugningesniu (vyr. g.) ugningesniais (vyr. g.) ugningesne ugningesnėmis
Vt. ugningesniame (vyr. g.) ugningesniuose (vyr. g.) ugningesnėje ugningesnėse
Š. ugningas (vyr. g.) ugningi (vyr. g.) ugninga ugningos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ugningesnysis (vyr. g.) ugningesnieji (vyr. g.) ugningesnioji ugningesniosios
K. ugningesniojo (vyr. g.) ugningesniųjų (vyr. g.) ugningesniosios ugningesniųjų
N. ugningesniajam (vyr. g.) ugningesniesiems (vyr. g.) ugningesniajai ugningesniosioms
G. ugningesnįjį (vyr. g.) ugningesniuosius (vyr. g.) ugningesniąją ugningesniąsias
Įn. ugningesniuoju (vyr. g.) ugningesniaisiais (vyr. g.) ugningesniąja ugningesniosiomis
Vt. ugningesniajame (vyr. g.) ugningesniuosiuose (vyr. g.) ugningesniojoje ugningesniosiose
Š. ugningas (vyr. g.) ugningi (vyr. g.) ugninga ugningos
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ugningiausias (vyr. g.) ugningiausi (vyr. g.) ugningiausia ugningiausios
K. ugningiausio (vyr. g.) ugningiausių (vyr. g.) ugningiausios ugningiausių
N. ugningiausiam (vyr. g.) ugningiausiems (vyr. g.) ugningiausiai ugningiausioms
G. ugningiausią (vyr. g.) ugningiausius (vyr. g.) ugningiausią ugningiausias
Įn. ugningiausiu (vyr. g.) ugningiausiais (vyr. g.) ugningiausia ugningiausiomis
Vt. ugningiausiame (vyr. g.) ugningiausiuose (vyr. g.) ugningiausioje ugningiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ugningiausiasis (vyr. g.) ugningiausieji (vyr. g.) ugningiausioji ugningiausiosios
K. ugningiausiojo (vyr. g.) ugningiausiųjų (vyr. g.) ugningiausiosios ugningiausiųjų
N. ugningiausiajam (vyr. g.) ugningiausiesiems (vyr. g.) ugningiausiajai ugningiausiosioms
G. ugningiausiąjį (vyr. g.) ugningiausiuosius (vyr. g.) ugningiausiąją ugningiausiąsias
Įn. ugningiausiuoju (vyr. g.) ugningiausiaisiais (vyr. g.) ugningiausiąja ugningiausiosiomis
Vt. ugningiausiajame (vyr. g.) ugningiausiuosiuose (vyr. g.) ugningiausiojoje ugningiausiosiose
Š. - - - -