A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

vabalauti

gramatinės formos
vabalauti → vabalauti – veiksmažodis, pagr. f. vabalautas → vabalauti – dalyvis, vyr. g.,V.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
vabalauju vabalavau vabalaudavau vabalausiu
Tu vabalauji vabalavai vabalaudavai vabalausi
Jis/ji vabalauja vabalavo vabalaudavo vabalaus
Mes vabalaujam, vabalaujame vabalavom, vabalavome vabalaudavome, vabalaudavom vabalausim, vabalausime
Jūs vabalaujate, vabalaujat vabalavote, vabalavot vabalaudavot, vabalaudavote vabalausit, vabalausite
Jie/jos vabalauja vabalavo vabalaudavo vabalaus
Tariamoji nuosaka
vabalaučiau
Tu vabalautum, vabalautumei
Jis/ji vabalautų
Mes vabalautumėme, vabalautumėm, vabalautume
Jūs vabalautumėt, vabalautumėte
Jie/jos vabalautų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu vabalauk, vabalauki
Jis/ji tevabalauja, tevabalaujie
Mes vabalaukime, vabalaukim
Jūs vabalaukite, vabalaukit
Jie/jos tevabalauja, tevabalaujie
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. vabalautas (vyr. g.) vabalauti (vyr. g.) vabalauta vabalautos
K. vabalauto (vyr. g.) vabalautų (vyr. g.) vabalautos vabalautų
N. vabalautam (vyr. g.) vabalautiems (vyr. g.) vabalautai vabalautoms
G. vabalautą (vyr. g.) vabalautus (vyr. g.) vabalautą vabalautas
Įn. vabalautu (vyr. g.) vabalautais (vyr. g.) vabalauta vabalautomis
Vt. vabalautame (vyr. g.) vabalautuose (vyr. g.) vabalautoje vabalautose
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. vabalautasis (vyr. g.) vabalautieji (vyr. g.) vabalautoji vabalautosios
K. vabalautojo (vyr. g.) vabalautųjų (vyr. g.) vabalautosios vabalautųjų
N. vabalautajam (vyr. g.) vabalautiesiems (vyr. g.) vabalautajai vabalautosioms
G. vabalautąjį (vyr. g.) vabalautuosius (vyr. g.) vabalautąją vabalautąsias
Įn. vabalautuoju (vyr. g.) vabalautaisiais (vyr. g.) vabalautąja vabalautosiomis
Vt. vabalautajame (vyr. g.) vabalautuosiuose (vyr. g.) vabalautojoje vabalautosiose