A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

zaunysim

gramatinės formos
zaunyti → zaunysim – veiksmažodis, mes,bus. l.,ties. nuos.,trump.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
zauniju zaunijau zaunydavau zaunysiu
Tu zauniji zaunijai zaunydavai zaunysi
Jis/ji zaunija zaunijo zaunydavo zaunys
Mes zaunijame, zaunijam zaunijom, zaunijome zaunydavome, zaunydavom zaunysim, zaunysime
Jūs zaunijate, zaunijat zaunijot, zaunijote zaunydavot, zaunydavote zaunysite, zaunysit
Jie/jos zaunija zaunijo zaunydavo zaunys
Tariamoji nuosaka
zaunyčiau
Tu zaunytum, zaunytumei
Jis/ji zaunytų
Mes zaunytume, zaunytumėm, zaunytumėme
Jūs zaunytumėte, zaunytumėt
Jie/jos zaunytų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu zaunyk, zaunyki
Jis/ji tezaunijie, tezaunija
Mes zaunykime, zaunykim
Jūs zaunykit, zaunykite
Jie/jos tezaunijie, tezaunija