A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

ilgiuos

gramatinės formos
ilgėtis → ilgiuos – veiksmažodis, aš,es. l.,ties. nuos.,trump.,sangr. f. metus → ilgiuos – būdvardis, vyr. g.,Vt.,dgs.,nelyg. l.,neįv. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
ilgėjuos, ilgiuos, ilgiuosi, ilgėjuosi ilgėjausi, ilgėjaus ilgėdavaus, ilgėdavausi ilgėsiuosi, ilgėsiuos
Tu ilgėjiesi, ilgiesi, ilgies, ilgėjies ilgėjaisi, ilgėjais ilgėdavaisi, ilgėdavais ilgėsies, ilgėsiesi
Jis/ji ilgėjas, ilgis, ilgėjasi, ilgisi ilgėjosi, ilgėjos ilgėdavosi, ilgėdavos ilgėsis
Mes ilgimės, ilgėjamės ilgėjomės ilgėdavomės ilgėsimės
Jūs ilgitės, ilgėjatės ilgėjotės ilgėdavotės ilgėsitės
Jie/jos ilgisi, ilgėjas, ilgis, ilgėjasi ilgėjos, ilgėjosi ilgėdavosi, ilgėdavos ilgėsis
Tariamoji nuosaka
ilgėčiaus, ilgėčiausi
Tu ilgėtumeisi, ilgėtumeis
Jis/ji ilgėtųsi, ilgėtųs
Mes ilgėtumėmės, ilgėtumės
Jūs ilgėtumėtės
Jie/jos ilgėtųsi, ilgėtųs
Liepiamoji nuosaka
-
Tu ilgėkis
Jis/ji tesiilgėja, tesiilgie, tesiilgėjie, tesiilgi
Mes ilgėkimės
Jūs ilgėkitės
Jie/jos tesiilgėjie, tesiilgėja, tesiilgie, tesiilgi
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. metus (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) meti, ilga, ilgi mečios, ilgos, ilgios
K. ilgo (vyr. g.), metaus (vyr. g.), ilgaus (vyr. g.) ilgių (vyr. g.), mečių (vyr. g.), ilgų (vyr. g.) mečios, ilgos, ilgios ilgų, ilgių, mečių
N. mečiam (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.) ilgiems (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), metiem (vyr. g.), metiems (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.) mečiai, ilgai, ilgiai mečiom, ilgioms, ilgom, ilgoms, ilgiom, mečioms
G. ilgą (vyr. g.), ilgų (vyr. g.), metų (vyr. g.) mečius (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgius (vyr. g.) ilgą, ilgią, mečią mečias, ilgas, ilgias
Įn. mečiu (vyr. g.), ilgu (vyr. g.), ilgiu (vyr. g.) ilgiais (vyr. g.), ilgais (vyr. g.), mečiais (vyr. g.) ilgia, mečia, ilga mečiom, ilgiomis, ilgom, ilgomis, mečiomis, ilgiom
Vt. ilgiam (vyr. g.), ilgame (vyr. g.), mečiame (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgiame (vyr. g.), ilgam (vyr. g.) mečiuos (vyr. g.), ilguose (vyr. g.), mečiuose (vyr. g.), ilgiuos (vyr. g.), ilguos (vyr. g.), ilgiuose (vyr. g.) mečioje, mečioj, ilgoj, ilgioje, ilgioj, ilgoje mečiose, ilgiose, ilgose
Š. ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, ilgi, meti ilgos, ilgios, mečios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgasis (vyr. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.) ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.) ilgioji, ilgoji, mečioji mečiosios, ilgiosios, ilgosios
K. ilgiojo (vyr. g.), ilgojo (vyr. g.), mečiojo (vyr. g.) ilgųjų (vyr. g.), mečiųjų (vyr. g.), ilgiųjų (vyr. g.) ilgosios, mečiosios, ilgiosios ilgiųjų, ilgųjų, mečiųjų
N. ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.) ilgiesiem (vyr. g.), metiesiems (vyr. g.), metiesiem (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.) ilgiajai, ilgajai, mečiajai ilgiosiom, ilgosiom, ilgosioms, ilgiosioms, mečiosioms, mečiosiom
G. metųjį (vyr. g.), ilgąjį (vyr. g.), ilgųjį (vyr. g.) ilguosius (vyr. g.), ilgiuosius (vyr. g.), mečiuosius (vyr. g.) ilgiąją, ilgąją, mečiąją mečiąsias, ilgiąsias, ilgąsias
Įn. ilgiuoju (vyr. g.), ilguoju (vyr. g.), mečiuoju (vyr. g.) ilgiaisiais (vyr. g.), ilgaisiais (vyr. g.), mečiaisiais (vyr. g.) mečiąja, ilgiąja, ilgąja mečiosiom, ilgiosiomis, ilgiosiom, ilgosiom, ilgosiomis, mečiosiomis
Vt. mečiajame (vyr. g.), ilgiajame (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.), ilgajame (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.) mečiuosiuos (vyr. g.), mečiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuos (vyr. g.), ilguosiuose (vyr. g.), ilguosiuos (vyr. g.) ilgojoj, mečiojoj, mečiojoje, ilgiojoje, ilgojoje, ilgiojoj ilgosiose, ilgiosiose, mečiosiose
Š. ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.), ilgasis (vyr. g.) ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.) ilgoji, mečioji, ilgioji mečiosios, ilgiosios, ilgosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. metesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.) ilgesni (vyr. g.), ilgesni (vyr. g.), metesni (vyr. g.) ilgesnė, ilgesnė, metesnė ilgesnės, metesnės, ilgesnės
K. metesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.) ilgesnių (vyr. g.), metesnių (vyr. g.), ilgesnių (vyr. g.) ilgesnės, metesnės, ilgesnės ilgesnių, metesnių, ilgesnių
N. ilgesniam (vyr. g.), ilgesniam (vyr. g.), metesniam (vyr. g.) ilgesniems (vyr. g.), ilgesniems (vyr. g.), metesniems (vyr. g.) metesnei, ilgesnei, ilgesnei ilgesnėms, ilgesnėms, metesnėms
G. ilgesnį (vyr. g.), ilgesnį (vyr. g.), metesnį (vyr. g.) ilgesnius (vyr. g.), metesnius (vyr. g.), ilgesnius (vyr. g.) metesnę, ilgesnę, ilgesnę ilgesnes, metesnes, ilgesnes
Įn. ilgesniu (vyr. g.), ilgesniu (vyr. g.), metesniu (vyr. g.) ilgesniais (vyr. g.), ilgesniais (vyr. g.), metesniais (vyr. g.) ilgesne, ilgesne, metesne ilgesnėmis, ilgesnėmis, metesnėmis
Vt. ilgesniame (vyr. g.), metesniame (vyr. g.), ilgesniame (vyr. g.) ilgesniuose (vyr. g.), ilgesniuose (vyr. g.), metesniuose (vyr. g.) ilgesnėje, ilgesnėje, metesnėje ilgesnėse, ilgesnėse, metesnėse
Š. ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, ilgi, meti ilgos, ilgios, mečios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgesnysis (vyr. g.), metesnysis (vyr. g.), ilgesnysis (vyr. g.) metesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.) ilgesnioji, ilgesnioji, metesnioji metesniosios, ilgesniosios, ilgesniosios
K. ilgesniojo (vyr. g.), ilgesniojo (vyr. g.), metesniojo (vyr. g.) ilgesniųjų (vyr. g.), metesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (vyr. g.) metesniosios, ilgesniosios, ilgesniosios ilgesniųjų, ilgesniųjų, metesniųjų
N. ilgesniajam (vyr. g.), ilgesniajam (vyr. g.), metesniajam (vyr. g.) metesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.) ilgesniajai, ilgesniajai, metesniajai ilgesniosioms, ilgesniosioms, metesniosioms
G. ilgesnįjį (vyr. g.), metesnįjį (vyr. g.), ilgesnįjį (vyr. g.) ilgesniuosius (vyr. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), metesniuosius (vyr. g.) ilgesniąją, ilgesniąją, metesniąją metesniąsias, ilgesniąsias, ilgesniąsias
Įn. ilgesniuoju (vyr. g.), metesniuoju (vyr. g.), ilgesniuoju (vyr. g.) ilgesniaisiais (vyr. g.), metesniaisiais (vyr. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.) ilgesniąja, ilgesniąja, metesniąja ilgesniosiomis, metesniosiomis, ilgesniosiomis
Vt. metesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.) ilgesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), metesniuosiuose (vyr. g.) ilgesniojoje, ilgesniojoje, metesniojoje ilgesniosiose, ilgesniosiose, metesniosiose
Š. ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, ilgi, meti ilgos, ilgios, mečios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgiausias (vyr. g.), mečiausias (vyr. g.), ilgiausias (vyr. g.) ilgiausi (vyr. g.), ilgiausi (vyr. g.), mečiausi (vyr. g.) ilgiausia, mečiausia, ilgiausia ilgiausios, mečiausios, ilgiausios
K. mečiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.) ilgiausių (vyr. g.), mečiausių (vyr. g.), ilgiausių (vyr. g.) mečiausios, ilgiausios, ilgiausios ilgiausių, mečiausių, ilgiausių
N. mečiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.) ilgiausiems (vyr. g.), mečiausiems (vyr. g.), ilgiausiems (vyr. g.) mečiausiai, ilgiausiai, ilgiausiai mečiausioms, ilgiausioms, ilgiausioms
G. ilgiausią (vyr. g.), mečiausią (vyr. g.), ilgiausią (vyr. g.) ilgiausius (vyr. g.), mečiausius (vyr. g.), ilgiausius (vyr. g.) ilgiausią, mečiausią, ilgiausią mečiausias, ilgiausias, ilgiausias
Įn. ilgiausiu (vyr. g.), ilgiausiu (vyr. g.), mečiausiu (vyr. g.) ilgiausiais (vyr. g.), ilgiausiais (vyr. g.), mečiausiais (vyr. g.) mečiausia, ilgiausia, ilgiausia ilgiausiomis, mečiausiomis, ilgiausiomis
Vt. ilgiausiame (vyr. g.), mečiausiame (vyr. g.), ilgiausiame (vyr. g.) ilgiausiuose (vyr. g.), mečiausiuose (vyr. g.), ilgiausiuose (vyr. g.) ilgiausioje, mečiausioje, ilgiausioje ilgiausiose, mečiausiose, ilgiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgiausiasis (vyr. g.), mečiausiasis (vyr. g.), ilgiausiasis (vyr. g.) ilgiausieji (vyr. g.), mečiausieji (vyr. g.), ilgiausieji (vyr. g.) ilgiausioji, ilgiausioji, mečiausioji mečiausiosios, ilgiausiosios, ilgiausiosios
K. ilgiausiojo (vyr. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), mečiausiojo (vyr. g.) ilgiausiųjų (vyr. g.), mečiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.) mečiausiosios, ilgiausiosios, ilgiausiosios ilgiausiųjų, ilgiausiųjų, mečiausiųjų
N. ilgiausiajam (vyr. g.), mečiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajam (vyr. g.) ilgiausiesiems (vyr. g.), mečiausiesiems (vyr. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.) ilgiausiajai, mečiausiajai, ilgiausiajai mečiausiosioms, ilgiausiosioms, ilgiausiosioms
G. ilgiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), mečiausiąjį (vyr. g.) mečiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.) ilgiausiąją, ilgiausiąją, mečiausiąją mečiausiąsias, ilgiausiąsias, ilgiausiąsias
Įn. ilgiausiuoju (vyr. g.), mečiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.) ilgiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), mečiausiaisiais (vyr. g.) ilgiausiąja, mečiausiąja, ilgiausiąja ilgiausiosiomis, ilgiausiosiomis, mečiausiosiomis
Vt. mečiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.) mečiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.) ilgiausiojoje, ilgiausiojoje, mečiausiojoje ilgiausiosiose, mečiausiosiose, ilgiausiosiose
Š. - - - -