A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

ilgo

gramatinės formos
ilgas → ilgo – būdvardis, vyr. g.,K.,vns.,nelyg. l.,neįv. f. ilgti → ilgo – veiksmažodis, jis,būt. k. l.,ties. nuos.
└ilgo – veiksmažodis, jie,būt. k. l.,ties. nuos.
metus → ilgo – būdvardis, vyr. g.,K.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.,trump.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.) ilgi (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, meti, ilga, ilgi ilgos, mečios, ilgos, ilgios
K. ilgo (vyr. g.), ilgo (vyr. g.), metaus (vyr. g.), ilgaus (vyr. g.) ilgų (vyr. g.), ilgių (vyr. g.), mečių (vyr. g.), ilgų (vyr. g.) ilgos, mečios, ilgos, ilgios ilgų, ilgų, ilgių, mečių
N. ilgam (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.) ilgiems (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), metiem (vyr. g.), metiems (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.) ilgai, mečiai, ilgai, ilgiai ilgom, ilgoms, mečiom, ilgioms, ilgom, ilgoms, ilgiom, mečioms
G. ilgą (vyr. g.), ilgą (vyr. g.), ilgų (vyr. g.), metų (vyr. g.) ilgus (vyr. g.), mečius (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgius (vyr. g.) ilgą, ilgą, ilgią, mečią ilgas, mečias, ilgas, ilgias
Įn. ilgu (vyr. g.), mečiu (vyr. g.), ilgu (vyr. g.), ilgiu (vyr. g.) ilgais (vyr. g.), ilgiais (vyr. g.), ilgais (vyr. g.), mečiais (vyr. g.) ilga, ilgia, mečia, ilga ilgom, ilgomis, mečiom, ilgiomis, ilgom, ilgomis, mečiomis, ilgiom
Vt. ilgame (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.), ilgame (vyr. g.), mečiame (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgiame (vyr. g.), ilgam (vyr. g.) ilguose (vyr. g.), ilguos (vyr. g.), mečiuos (vyr. g.), ilguose (vyr. g.), mečiuose (vyr. g.), ilgiuos (vyr. g.), ilguos (vyr. g.), ilgiuose (vyr. g.) ilgoj, ilgoje, mečioje, mečioj, ilgoj, ilgioje, ilgioj, ilgoje ilgose, mečiose, ilgiose, ilgose
Š. ilgas (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) ilgi (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, ilga, ilgi, meti ilgos, ilgos, ilgios, mečios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgasis (vyr. g.), ilgasis (vyr. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.) ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.) ilgoji, ilgioji, ilgoji, mečioji ilgosios, mečiosios, ilgiosios, ilgosios
K. ilgojo (vyr. g.), ilgiojo (vyr. g.), ilgojo (vyr. g.), mečiojo (vyr. g.) ilgųjų (vyr. g.), ilgųjų (vyr. g.), mečiųjų (vyr. g.), ilgiųjų (vyr. g.) ilgosios, ilgosios, mečiosios, ilgiosios ilgųjų, ilgiųjų, ilgųjų, mečiųjų
N. ilgajam (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.) ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.), metiesiems (vyr. g.), metiesiem (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.) ilgajai, ilgiajai, ilgajai, mečiajai ilgosiom, ilgosioms, ilgiosiom, ilgosiom, ilgosioms, ilgiosioms, mečiosioms, mečiosiom
G. ilgąjį (vyr. g.), metųjį (vyr. g.), ilgąjį (vyr. g.), ilgųjį (vyr. g.) ilguosius (vyr. g.), ilguosius (vyr. g.), ilgiuosius (vyr. g.), mečiuosius (vyr. g.) ilgąją, ilgiąją, ilgąją, mečiąją ilgąsias, mečiąsias, ilgiąsias, ilgąsias
Įn. ilguoju (vyr. g.), ilgiuoju (vyr. g.), ilguoju (vyr. g.), mečiuoju (vyr. g.) ilgaisiais (vyr. g.), ilgiaisiais (vyr. g.), ilgaisiais (vyr. g.), mečiaisiais (vyr. g.) ilgąja, mečiąja, ilgiąja, ilgąja ilgosiom, ilgosiomis, mečiosiom, ilgiosiomis, ilgiosiom, ilgosiom, ilgosiomis, mečiosiomis
Vt. ilgajame (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajame (vyr. g.), ilgiajame (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.), ilgajame (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.) ilguosiuose (vyr. g.), ilguosiuos (vyr. g.), mečiuosiuos (vyr. g.), mečiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuos (vyr. g.), ilguosiuose (vyr. g.), ilguosiuos (vyr. g.) ilgojoj, ilgojoje, ilgojoj, mečiojoj, mečiojoje, ilgiojoje, ilgojoje, ilgiojoj ilgosiose, ilgosiose, ilgiosiose, mečiosiose
Š. ilgasis (vyr. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.), ilgasis (vyr. g.) ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.) ilgoji, ilgoji, mečioji, ilgioji ilgosios, mečiosios, ilgiosios, ilgosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgesnis (vyr. g.), metesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.) ilgesni (vyr. g.), ilgesni (vyr. g.), ilgesni (vyr. g.), metesni (vyr. g.) ilgesnė, ilgesnė, ilgesnė, metesnė ilgesnės, ilgesnės, metesnės, ilgesnės
K. ilgesnio (vyr. g.), metesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.) ilgesnių (vyr. g.), ilgesnių (vyr. g.), metesnių (vyr. g.), ilgesnių (vyr. g.) ilgesnės, ilgesnės, metesnės, ilgesnės ilgesnių, ilgesnių, metesnių, ilgesnių
N. ilgesniam (vyr. g.), ilgesniam (vyr. g.), ilgesniam (vyr. g.), metesniam (vyr. g.) ilgesniems (vyr. g.), ilgesniems (vyr. g.), ilgesniems (vyr. g.), metesniems (vyr. g.) ilgesnei, metesnei, ilgesnei, ilgesnei ilgesnėms, ilgesnėms, ilgesnėms, metesnėms
G. ilgesnį (vyr. g.), ilgesnį (vyr. g.), ilgesnį (vyr. g.), metesnį (vyr. g.) ilgesnius (vyr. g.), ilgesnius (vyr. g.), metesnius (vyr. g.), ilgesnius (vyr. g.) ilgesnę, metesnę, ilgesnę, ilgesnę ilgesnes, ilgesnes, metesnes, ilgesnes
Įn. ilgesniu (vyr. g.), ilgesniu (vyr. g.), ilgesniu (vyr. g.), metesniu (vyr. g.) ilgesniais (vyr. g.), ilgesniais (vyr. g.), ilgesniais (vyr. g.), metesniais (vyr. g.) ilgesne, ilgesne, ilgesne, metesne ilgesnėmis, ilgesnėmis, ilgesnėmis, metesnėmis
Vt. ilgesniame (vyr. g.), ilgesniame (vyr. g.), metesniame (vyr. g.), ilgesniame (vyr. g.) ilgesniuose (vyr. g.), ilgesniuose (vyr. g.), ilgesniuose (vyr. g.), metesniuose (vyr. g.) ilgesnėje, ilgesnėje, ilgesnėje, metesnėje ilgesnėse, ilgesnėse, ilgesnėse, metesnėse
Š. ilgas (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) ilgi (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, ilga, ilgi, meti ilgos, ilgos, ilgios, mečios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgesnysis (vyr. g.), ilgesnysis (vyr. g.), metesnysis (vyr. g.), ilgesnysis (vyr. g.) ilgesnieji (vyr. g.), metesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.) ilgesnioji, ilgesnioji, ilgesnioji, metesnioji ilgesniosios, metesniosios, ilgesniosios, ilgesniosios
K. ilgesniojo (vyr. g.), ilgesniojo (vyr. g.), ilgesniojo (vyr. g.), metesniojo (vyr. g.) ilgesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (vyr. g.), metesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (vyr. g.) ilgesniosios, metesniosios, ilgesniosios, ilgesniosios ilgesniųjų, ilgesniųjų, ilgesniųjų, metesniųjų
N. ilgesniajam (vyr. g.), ilgesniajam (vyr. g.), ilgesniajam (vyr. g.), metesniajam (vyr. g.) ilgesniesiems (vyr. g.), metesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.) ilgesniajai, ilgesniajai, ilgesniajai, metesniajai ilgesniosioms, ilgesniosioms, ilgesniosioms, metesniosioms
G. ilgesnįjį (vyr. g.), ilgesnįjį (vyr. g.), metesnįjį (vyr. g.), ilgesnįjį (vyr. g.) ilgesniuosius (vyr. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), metesniuosius (vyr. g.) ilgesniąją, ilgesniąją, ilgesniąją, metesniąją ilgesniąsias, metesniąsias, ilgesniąsias, ilgesniąsias
Įn. ilgesniuoju (vyr. g.), ilgesniuoju (vyr. g.), metesniuoju (vyr. g.), ilgesniuoju (vyr. g.) ilgesniaisiais (vyr. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.), metesniaisiais (vyr. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.) ilgesniąja, ilgesniąja, ilgesniąja, metesniąja ilgesniosiomis, ilgesniosiomis, metesniosiomis, ilgesniosiomis
Vt. ilgesniajame (vyr. g.), metesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.) ilgesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), metesniuosiuose (vyr. g.) ilgesniojoje, ilgesniojoje, ilgesniojoje, metesniojoje ilgesniosiose, ilgesniosiose, ilgesniosiose, metesniosiose
Š. ilgas (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) ilgi (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, ilga, ilgi, meti ilgos, ilgos, ilgios, mečios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgiausias (vyr. g.), ilgiausias (vyr. g.), mečiausias (vyr. g.), ilgiausias (vyr. g.) ilgiausi (vyr. g.), ilgiausi (vyr. g.), ilgiausi (vyr. g.), mečiausi (vyr. g.) ilgiausia, ilgiausia, mečiausia, ilgiausia ilgiausios, ilgiausios, mečiausios, ilgiausios
K. ilgiausio (vyr. g.), mečiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.) ilgiausių (vyr. g.), ilgiausių (vyr. g.), mečiausių (vyr. g.), ilgiausių (vyr. g.) ilgiausios, mečiausios, ilgiausios, ilgiausios ilgiausių, ilgiausių, mečiausių, ilgiausių
N. ilgiausiam (vyr. g.), mečiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.) ilgiausiems (vyr. g.), ilgiausiems (vyr. g.), mečiausiems (vyr. g.), ilgiausiems (vyr. g.) ilgiausiai, mečiausiai, ilgiausiai, ilgiausiai ilgiausioms, mečiausioms, ilgiausioms, ilgiausioms
G. ilgiausią (vyr. g.), ilgiausią (vyr. g.), mečiausią (vyr. g.), ilgiausią (vyr. g.) ilgiausius (vyr. g.), ilgiausius (vyr. g.), mečiausius (vyr. g.), ilgiausius (vyr. g.) ilgiausią, ilgiausią, mečiausią, ilgiausią ilgiausias, mečiausias, ilgiausias, ilgiausias
Įn. ilgiausiu (vyr. g.), ilgiausiu (vyr. g.), ilgiausiu (vyr. g.), mečiausiu (vyr. g.) ilgiausiais (vyr. g.), ilgiausiais (vyr. g.), ilgiausiais (vyr. g.), mečiausiais (vyr. g.) ilgiausia, mečiausia, ilgiausia, ilgiausia ilgiausiomis, ilgiausiomis, mečiausiomis, ilgiausiomis
Vt. ilgiausiame (vyr. g.), ilgiausiame (vyr. g.), mečiausiame (vyr. g.), ilgiausiame (vyr. g.) ilgiausiuose (vyr. g.), ilgiausiuose (vyr. g.), mečiausiuose (vyr. g.), ilgiausiuose (vyr. g.) ilgiausioje, ilgiausioje, mečiausioje, ilgiausioje ilgiausiose, ilgiausiose, mečiausiose, ilgiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgiausiasis (vyr. g.), ilgiausiasis (vyr. g.), mečiausiasis (vyr. g.), ilgiausiasis (vyr. g.) ilgiausieji (vyr. g.), ilgiausieji (vyr. g.), mečiausieji (vyr. g.), ilgiausieji (vyr. g.) ilgiausioji, ilgiausioji, ilgiausioji, mečiausioji ilgiausiosios, mečiausiosios, ilgiausiosios, ilgiausiosios
K. ilgiausiojo (vyr. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), mečiausiojo (vyr. g.) ilgiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.), mečiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.) ilgiausiosios, mečiausiosios, ilgiausiosios, ilgiausiosios ilgiausiųjų, ilgiausiųjų, ilgiausiųjų, mečiausiųjų
N. ilgiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajam (vyr. g.), mečiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajam (vyr. g.) ilgiausiesiems (vyr. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.), mečiausiesiems (vyr. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.) ilgiausiajai, ilgiausiajai, mečiausiajai, ilgiausiajai ilgiausiosioms, mečiausiosioms, ilgiausiosioms, ilgiausiosioms
G. ilgiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), mečiausiąjį (vyr. g.) ilgiausiuosius (vyr. g.), mečiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.) ilgiausiąją, ilgiausiąją, ilgiausiąją, mečiausiąją ilgiausiąsias, mečiausiąsias, ilgiausiąsias, ilgiausiąsias
Įn. ilgiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.), mečiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.) ilgiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), mečiausiaisiais (vyr. g.) ilgiausiąja, ilgiausiąja, mečiausiąja, ilgiausiąja ilgiausiosiomis, ilgiausiosiomis, ilgiausiosiomis, mečiausiosiomis
Vt. ilgiausiajame (vyr. g.), mečiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.) ilgiausiuosiuose (vyr. g.), mečiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.) ilgiausiojoje, ilgiausiojoje, ilgiausiojoje, mečiausiojoje ilgiausiosiose, ilgiausiosiose, mečiausiosiose, ilgiausiosiose
Š. - - - -
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
ilgstu ilgau ilgdavau ilgsiu
Tu ilgsti ilgai ilgdavai ilgsi
Jis/ji ilgsta ilgo ilgdavo ilgs
Mes ilgstam, ilgstame ilgome, ilgom ilgdavome, ilgdavom ilgsime, ilgsim
Jūs ilgstate, ilgstat ilgot, ilgote ilgdavot, ilgdavote ilgsit, ilgsite
Jie/jos ilgsta ilgo ilgdavo ilgs
Tariamoji nuosaka
ilgčiau
Tu ilgtum, ilgtumei
Jis/ji ilgtų
Mes ilgtume, ilgtumėme, ilgtumėm
Jūs ilgtumėt, ilgtumėte
Jie/jos ilgtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu ilki, ilk
Jis/ji teilgsta, teilgstie
Mes ilkim, ilkime
Jūs ilkite, ilkit
Jie/jos teilgsta, teilgstie
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.) ilgi (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, meti, ilga, ilgi ilgos, mečios, ilgos, ilgios
K. ilgo (vyr. g.), ilgo (vyr. g.), metaus (vyr. g.), ilgaus (vyr. g.) ilgų (vyr. g.), ilgių (vyr. g.), mečių (vyr. g.), ilgų (vyr. g.) ilgos, mečios, ilgos, ilgios ilgų, ilgų, ilgių, mečių
N. ilgam (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.) ilgiems (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), metiem (vyr. g.), metiems (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.) ilgai, mečiai, ilgai, ilgiai ilgom, ilgoms, mečiom, ilgioms, ilgom, ilgoms, ilgiom, mečioms
G. ilgą (vyr. g.), ilgą (vyr. g.), ilgų (vyr. g.), metų (vyr. g.) ilgus (vyr. g.), mečius (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgius (vyr. g.) ilgą, ilgą, ilgią, mečią ilgas, mečias, ilgas, ilgias
Įn. ilgu (vyr. g.), mečiu (vyr. g.), ilgu (vyr. g.), ilgiu (vyr. g.) ilgais (vyr. g.), ilgiais (vyr. g.), ilgais (vyr. g.), mečiais (vyr. g.) ilga, ilgia, mečia, ilga ilgom, ilgomis, mečiom, ilgiomis, ilgom, ilgomis, mečiomis, ilgiom
Vt. ilgame (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.), ilgame (vyr. g.), mečiame (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgiame (vyr. g.), ilgam (vyr. g.) ilguose (vyr. g.), ilguos (vyr. g.), mečiuos (vyr. g.), ilguose (vyr. g.), mečiuose (vyr. g.), ilgiuos (vyr. g.), ilguos (vyr. g.), ilgiuose (vyr. g.) ilgoj, ilgoje, mečioje, mečioj, ilgoj, ilgioje, ilgioj, ilgoje ilgose, mečiose, ilgiose, ilgose
Š. ilgas (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) ilgi (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, ilga, ilgi, meti ilgos, ilgos, ilgios, mečios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgasis (vyr. g.), ilgasis (vyr. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.) ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.) ilgoji, ilgioji, ilgoji, mečioji ilgosios, mečiosios, ilgiosios, ilgosios
K. ilgojo (vyr. g.), ilgiojo (vyr. g.), ilgojo (vyr. g.), mečiojo (vyr. g.) ilgųjų (vyr. g.), ilgųjų (vyr. g.), mečiųjų (vyr. g.), ilgiųjų (vyr. g.) ilgosios, ilgosios, mečiosios, ilgiosios ilgųjų, ilgiųjų, ilgųjų, mečiųjų
N. ilgajam (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.) ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.), metiesiems (vyr. g.), metiesiem (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.) ilgajai, ilgiajai, ilgajai, mečiajai ilgosiom, ilgosioms, ilgiosiom, ilgosiom, ilgosioms, ilgiosioms, mečiosioms, mečiosiom
G. ilgąjį (vyr. g.), metųjį (vyr. g.), ilgąjį (vyr. g.), ilgųjį (vyr. g.) ilguosius (vyr. g.), ilguosius (vyr. g.), ilgiuosius (vyr. g.), mečiuosius (vyr. g.) ilgąją, ilgiąją, ilgąją, mečiąją ilgąsias, mečiąsias, ilgiąsias, ilgąsias
Įn. ilguoju (vyr. g.), ilgiuoju (vyr. g.), ilguoju (vyr. g.), mečiuoju (vyr. g.) ilgaisiais (vyr. g.), ilgiaisiais (vyr. g.), ilgaisiais (vyr. g.), mečiaisiais (vyr. g.) ilgąja, mečiąja, ilgiąja, ilgąja ilgosiom, ilgosiomis, mečiosiom, ilgiosiomis, ilgiosiom, ilgosiom, ilgosiomis, mečiosiomis
Vt. ilgajame (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajame (vyr. g.), ilgiajame (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.), ilgajame (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.) ilguosiuose (vyr. g.), ilguosiuos (vyr. g.), mečiuosiuos (vyr. g.), mečiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuos (vyr. g.), ilguosiuose (vyr. g.), ilguosiuos (vyr. g.) ilgojoj, ilgojoje, ilgojoj, mečiojoj, mečiojoje, ilgiojoje, ilgojoje, ilgiojoj ilgosiose, ilgosiose, ilgiosiose, mečiosiose
Š. ilgasis (vyr. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.), ilgasis (vyr. g.) ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.) ilgoji, ilgoji, mečioji, ilgioji ilgosios, mečiosios, ilgiosios, ilgosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgesnis (vyr. g.), metesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.) ilgesni (vyr. g.), ilgesni (vyr. g.), ilgesni (vyr. g.), metesni (vyr. g.) ilgesnė, ilgesnė, ilgesnė, metesnė ilgesnės, ilgesnės, metesnės, ilgesnės
K. ilgesnio (vyr. g.), metesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.) ilgesnių (vyr. g.), ilgesnių (vyr. g.), metesnių (vyr. g.), ilgesnių (vyr. g.) ilgesnės, ilgesnės, metesnės, ilgesnės ilgesnių, ilgesnių, metesnių, ilgesnių
N. ilgesniam (vyr. g.), ilgesniam (vyr. g.), ilgesniam (vyr. g.), metesniam (vyr. g.) ilgesniems (vyr. g.), ilgesniems (vyr. g.), ilgesniems (vyr. g.), metesniems (vyr. g.) ilgesnei, metesnei, ilgesnei, ilgesnei ilgesnėms, ilgesnėms, ilgesnėms, metesnėms
G. ilgesnį (vyr. g.), ilgesnį (vyr. g.), ilgesnį (vyr. g.), metesnį (vyr. g.) ilgesnius (vyr. g.), ilgesnius (vyr. g.), metesnius (vyr. g.), ilgesnius (vyr. g.) ilgesnę, metesnę, ilgesnę, ilgesnę ilgesnes, ilgesnes, metesnes, ilgesnes
Įn. ilgesniu (vyr. g.), ilgesniu (vyr. g.), ilgesniu (vyr. g.), metesniu (vyr. g.) ilgesniais (vyr. g.), ilgesniais (vyr. g.), ilgesniais (vyr. g.), metesniais (vyr. g.) ilgesne, ilgesne, ilgesne, metesne ilgesnėmis, ilgesnėmis, ilgesnėmis, metesnėmis
Vt. ilgesniame (vyr. g.), ilgesniame (vyr. g.), metesniame (vyr. g.), ilgesniame (vyr. g.) ilgesniuose (vyr. g.), ilgesniuose (vyr. g.), ilgesniuose (vyr. g.), metesniuose (vyr. g.) ilgesnėje, ilgesnėje, ilgesnėje, metesnėje ilgesnėse, ilgesnėse, ilgesnėse, metesnėse
Š. ilgas (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) ilgi (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, ilga, ilgi, meti ilgos, ilgos, ilgios, mečios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgesnysis (vyr. g.), ilgesnysis (vyr. g.), metesnysis (vyr. g.), ilgesnysis (vyr. g.) ilgesnieji (vyr. g.), metesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.) ilgesnioji, ilgesnioji, ilgesnioji, metesnioji ilgesniosios, metesniosios, ilgesniosios, ilgesniosios
K. ilgesniojo (vyr. g.), ilgesniojo (vyr. g.), ilgesniojo (vyr. g.), metesniojo (vyr. g.) ilgesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (vyr. g.), metesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (vyr. g.) ilgesniosios, metesniosios, ilgesniosios, ilgesniosios ilgesniųjų, ilgesniųjų, ilgesniųjų, metesniųjų
N. ilgesniajam (vyr. g.), ilgesniajam (vyr. g.), ilgesniajam (vyr. g.), metesniajam (vyr. g.) ilgesniesiems (vyr. g.), metesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.) ilgesniajai, ilgesniajai, ilgesniajai, metesniajai ilgesniosioms, ilgesniosioms, ilgesniosioms, metesniosioms
G. ilgesnįjį (vyr. g.), ilgesnįjį (vyr. g.), metesnįjį (vyr. g.), ilgesnįjį (vyr. g.) ilgesniuosius (vyr. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), metesniuosius (vyr. g.) ilgesniąją, ilgesniąją, ilgesniąją, metesniąją ilgesniąsias, metesniąsias, ilgesniąsias, ilgesniąsias
Įn. ilgesniuoju (vyr. g.), ilgesniuoju (vyr. g.), metesniuoju (vyr. g.), ilgesniuoju (vyr. g.) ilgesniaisiais (vyr. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.), metesniaisiais (vyr. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.) ilgesniąja, ilgesniąja, ilgesniąja, metesniąja ilgesniosiomis, ilgesniosiomis, metesniosiomis, ilgesniosiomis
Vt. ilgesniajame (vyr. g.), metesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.) ilgesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), metesniuosiuose (vyr. g.) ilgesniojoje, ilgesniojoje, ilgesniojoje, metesniojoje ilgesniosiose, ilgesniosiose, ilgesniosiose, metesniosiose
Š. ilgas (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) ilgi (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, ilga, ilgi, meti ilgos, ilgos, ilgios, mečios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgiausias (vyr. g.), ilgiausias (vyr. g.), mečiausias (vyr. g.), ilgiausias (vyr. g.) ilgiausi (vyr. g.), ilgiausi (vyr. g.), ilgiausi (vyr. g.), mečiausi (vyr. g.) ilgiausia, ilgiausia, mečiausia, ilgiausia ilgiausios, ilgiausios, mečiausios, ilgiausios
K. ilgiausio (vyr. g.), mečiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.) ilgiausių (vyr. g.), ilgiausių (vyr. g.), mečiausių (vyr. g.), ilgiausių (vyr. g.) ilgiausios, mečiausios, ilgiausios, ilgiausios ilgiausių, ilgiausių, mečiausių, ilgiausių
N. ilgiausiam (vyr. g.), mečiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.) ilgiausiems (vyr. g.), ilgiausiems (vyr. g.), mečiausiems (vyr. g.), ilgiausiems (vyr. g.) ilgiausiai, mečiausiai, ilgiausiai, ilgiausiai ilgiausioms, mečiausioms, ilgiausioms, ilgiausioms
G. ilgiausią (vyr. g.), ilgiausią (vyr. g.), mečiausią (vyr. g.), ilgiausią (vyr. g.) ilgiausius (vyr. g.), ilgiausius (vyr. g.), mečiausius (vyr. g.), ilgiausius (vyr. g.) ilgiausią, ilgiausią, mečiausią, ilgiausią ilgiausias, mečiausias, ilgiausias, ilgiausias
Įn. ilgiausiu (vyr. g.), ilgiausiu (vyr. g.), ilgiausiu (vyr. g.), mečiausiu (vyr. g.) ilgiausiais (vyr. g.), ilgiausiais (vyr. g.), ilgiausiais (vyr. g.), mečiausiais (vyr. g.) ilgiausia, mečiausia, ilgiausia, ilgiausia ilgiausiomis, ilgiausiomis, mečiausiomis, ilgiausiomis
Vt. ilgiausiame (vyr. g.), ilgiausiame (vyr. g.), mečiausiame (vyr. g.), ilgiausiame (vyr. g.) ilgiausiuose (vyr. g.), ilgiausiuose (vyr. g.), mečiausiuose (vyr. g.), ilgiausiuose (vyr. g.) ilgiausioje, ilgiausioje, mečiausioje, ilgiausioje ilgiausiose, ilgiausiose, mečiausiose, ilgiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgiausiasis (vyr. g.), ilgiausiasis (vyr. g.), mečiausiasis (vyr. g.), ilgiausiasis (vyr. g.) ilgiausieji (vyr. g.), ilgiausieji (vyr. g.), mečiausieji (vyr. g.), ilgiausieji (vyr. g.) ilgiausioji, ilgiausioji, ilgiausioji, mečiausioji ilgiausiosios, mečiausiosios, ilgiausiosios, ilgiausiosios
K. ilgiausiojo (vyr. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), mečiausiojo (vyr. g.) ilgiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.), mečiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.) ilgiausiosios, mečiausiosios, ilgiausiosios, ilgiausiosios ilgiausiųjų, ilgiausiųjų, ilgiausiųjų, mečiausiųjų
N. ilgiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajam (vyr. g.), mečiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajam (vyr. g.) ilgiausiesiems (vyr. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.), mečiausiesiems (vyr. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.) ilgiausiajai, ilgiausiajai, mečiausiajai, ilgiausiajai ilgiausiosioms, mečiausiosioms, ilgiausiosioms, ilgiausiosioms
G. ilgiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), mečiausiąjį (vyr. g.) ilgiausiuosius (vyr. g.), mečiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.) ilgiausiąją, ilgiausiąją, ilgiausiąją, mečiausiąją ilgiausiąsias, mečiausiąsias, ilgiausiąsias, ilgiausiąsias
Įn. ilgiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.), mečiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.) ilgiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), mečiausiaisiais (vyr. g.) ilgiausiąja, ilgiausiąja, mečiausiąja, ilgiausiąja ilgiausiosiomis, ilgiausiosiomis, ilgiausiosiomis, mečiausiosiomis
Vt. ilgiausiajame (vyr. g.), mečiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.) ilgiausiuosiuose (vyr. g.), mečiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.) ilgiausiojoje, ilgiausiojoje, ilgiausiojoje, mečiausiojoje ilgiausiosiose, ilgiausiosiose, mečiausiosiose, ilgiausiosiose
Š. - - - -