A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

vabalui

gramatinės formos
vabalas → vabalui – daiktavardis, vyr. g.,N.,vns.
Vienaskaita Daugiskaita
V. vabalas (vyr. g.) vabalai (vyr. g.)
K. vabalo (vyr. g.) vabalų (vyr. g.)
K. vabalui (vyr. g.) vabalams (vyr. g.)
G. vabalą (vyr. g.) vabalus (vyr. g.)
Įn. vabalu (vyr. g.) vabalais (vyr. g.)
Vt. vabale (vyr. g.) vabaluose (vyr. g.)
Š. vabale (vyr. g.) vabalai (vyr. g.)