A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

akdavai

gramatinės formos
akti → akdavai – veiksmažodis, tu,būt. d. l.,ties. nuos.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
anku, alkstu alkau, akau akdavau aksiu
Tu anki, alksti alkai, akai akdavai aksi
Jis/ji anka, alksta ako, alko akdavo aks
Mes alkstame, ankam, ankame, alkstam akom, alkome, akome, alkom akdavom, akdavome aksime, aksim
Jūs alkstate, ankate, ankat, alkstat alkot, alkote, akot, akote akdavot, akdavote aksit, aksite
Jie/jos anka, alksta alko, ako akdavo aks
Tariamoji nuosaka
akčiau
Tu aktumei, aktum
Jis/ji aktų
Mes aktumėm, aktume, aktumėme
Jūs aktumėte, aktumėt
Jie/jos aktų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu aki, ak
Jis/ji tealkstie, tealksta, teankie, teanka
Mes akim, akime
Jūs akit, akite
Jie/jos teankie, teanka, tealkstie, tealksta