A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

alkote

gramatinės formos
akti → alkote – veiksmažodis, jūs,būt. k. l.,ties. nuos. alkti → alkote – veiksmažodis, jūs,būt. k. l.,ties. nuos.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
anku, alkstu, alkstu alkau, akau, alkau akdavau, alkdavau aksiu, alksiu
Tu anki, alksti, alksti alkai, akai, alkai akdavai, alkdavai aksi, alksi
Jis/ji anka, alksta, alksta ako, alko, alko akdavo, alkdavo aks, alks
Mes alkstame, ankam, ankame, alkstam, alkstam, alkstame akom, alkome, akome, alkom, alkome, alkom akdavom, akdavome, alkdavome, alkdavom aksime, aksim, alksime, alksim
Jūs alkstate, ankate, ankat, alkstat, alkstate, alkstat alkot, alkote, akot, akote, alkot, alkote akdavot, akdavote, alkdavote, alkdavot aksit, aksite, alksite, alksit
Jie/jos anka, alksta, alksta alko, ako, alko akdavo, alkdavo aks, alks
Tariamoji nuosaka
akčiau, alkčiau
Tu aktumei, aktum, alktum, alktumei
Jis/ji aktų, alktų
Mes aktumėm, aktume, aktumėme, alktume, alktumėme, alktumėm
Jūs aktumėte, aktumėt, alktumėt, alktumėte
Jie/jos aktų, alktų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu aki, ak, alk, alki
Jis/ji tealkstie, tealksta, teankie, teanka, tealkstie, tealksta
Mes akim, akime, alkim, alkime
Jūs akit, akite, alkite, alkit
Jie/jos teankie, teanka, tealkstie, tealksta, tealksta, tealkstie
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
anku, alkstu, alkstu alkau, akau, alkau akdavau, alkdavau aksiu, alksiu
Tu anki, alksti, alksti alkai, akai, alkai akdavai, alkdavai aksi, alksi
Jis/ji anka, alksta, alksta ako, alko, alko akdavo, alkdavo aks, alks
Mes alkstame, ankam, ankame, alkstam, alkstam, alkstame akom, alkome, akome, alkom, alkome, alkom akdavom, akdavome, alkdavome, alkdavom aksime, aksim, alksime, alksim
Jūs alkstate, ankate, ankat, alkstat, alkstate, alkstat alkot, alkote, akot, akote, alkot, alkote akdavot, akdavote, alkdavote, alkdavot aksit, aksite, alksite, alksit
Jie/jos anka, alksta, alksta alko, ako, alko akdavo, alkdavo aks, alks
Tariamoji nuosaka
akčiau, alkčiau
Tu aktumei, aktum, alktum, alktumei
Jis/ji aktų, alktų
Mes aktumėm, aktume, aktumėme, alktume, alktumėme, alktumėm
Jūs aktumėte, aktumėt, alktumėt, alktumėte
Jie/jos aktų, alktų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu aki, ak, alk, alki
Jis/ji tealkstie, tealksta, teankie, teanka, tealkstie, tealksta
Mes akim, akime, alkim, alkime
Jūs akit, akite, alkite, alkit
Jie/jos teankie, teanka, tealkstie, tealksta, tealksta, tealkstie