A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

alkdavom

gramatinės formos
alkti → alkdavom – veiksmažodis, mes,būt. d. l.,ties. nuos.,trump.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
alkstu alkau alkdavau alksiu
Tu alksti alkai alkdavai alksi
Jis/ji alksta alko alkdavo alks
Mes alkstam, alkstame alkome, alkom alkdavome, alkdavom alksime, alksim
Jūs alkstate, alkstat alkot, alkote alkdavote, alkdavot alksite, alksit
Jie/jos alksta alko alkdavo alks
Tariamoji nuosaka
alkčiau
Tu alktum, alktumei
Jis/ji alktų
Mes alktume, alktumėme, alktumėm
Jūs alktumėt, alktumėte
Jie/jos alktų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu alk, alki
Jis/ji tealkstie, tealksta
Mes alkim, alkime
Jūs alkite, alkit
Jie/jos tealksta, tealkstie