A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

bustų

gramatinės formos
busti → bustų – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,tar. nuos.
└bustų – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,tar. nuos.
bustas → bustų – dalyvis, vyr. g.,K.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
└bustų – dalyvis, mot. g.,K.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
bundu budau busdavau busiu
Tu bundi budai busdavai busi
Jis/ji bunda budo busdavo bus
Mes bundam, bundame budom, budome busdavom, busdavome busime, busim
Jūs bundat, bundate budot, budote busdavote, busdavot busite, busit
Jie/jos bunda budo busdavo bus
Tariamoji nuosaka
busčiau
Tu bustum, bustumei
Jis/ji bustų
Mes bustumėm, bustume, bustumėme
Jūs bustumėte, bustumėt
Jie/jos bustų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu buski, busk
Jis/ji tebundie, tebunda
Mes buskime, buskim
Jūs buskite, buskit
Jie/jos tebunda, tebundie
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. bustas (vyr. g.) busti (vyr. g.) busta bustos
K. busto (vyr. g.) bustų (vyr. g.) bustos bustų
N. bustam (vyr. g.) bustiems (vyr. g.) bustai bustoms
G. bustą (vyr. g.) bustus (vyr. g.) bustą bustas
Įn. bustu (vyr. g.) bustais (vyr. g.) busta bustomis
Vt. bustame (vyr. g.) bustuose (vyr. g.) bustoje bustose
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. bustasis (vyr. g.) bustieji (vyr. g.) bustoji bustosios
K. bustojo (vyr. g.) bustųjų (vyr. g.) bustosios bustųjų
N. bustajam (vyr. g.) bustiesiems (vyr. g.) bustajai bustosioms
G. bustąjį (vyr. g.) bustuosius (vyr. g.) bustąją bustąsias
Įn. bustuoju (vyr. g.) bustaisiais (vyr. g.) bustąja bustosiomis
Vt. bustajame (vyr. g.) bustuosiuose (vyr. g.) bustojoje bustosiose