A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

bus

gramatinės formos
būnti → bus – veiksmažodis, jis,bus. l.,ties. nuos.
└bus – veiksmažodis, jie,bus. l.,ties. nuos.
būti → bus – veiksmažodis, jis,bus. l.,ties. nuos.
└bus – veiksmažodis, jie,bus. l.,ties. nuos.
busti → bus – veiksmažodis, jis,bus. l.,ties. nuos.
└bus – veiksmažodis, jie,bus. l.,ties. nuos.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
esu, esu, bundu buvau, buvau, budau būdavau, būdavau, busdavau būsiu, būsiu, busiu
Tu esi, esi, bundi buvai, buvai, budai būdavai, būdavai, busdavai būsi, busi, busi
Jis/ji yra, yra, bunda buvo, buvo, budo būdavo, būdavo, busdavo bus, bus, bus
Mes esam, esame, esam, esame, bundam, bundame buvome, buvom, buvome, buvom, budom, budome būdavome, būdavom, būdavome, būdavom, busdavom, busdavome būsime, būsim, būsime, būsim, busime, busim
Jūs esat, esate, esat, esate, bundat, bundate buvot, buvote, buvot, buvote, budot, budote būdavot, būdavote, būdavot, būdavote, busdavote, busdavot būsite, būsit, būsite, būsit, busite, busit
Jie/jos yra, yra, bunda buvo, buvo, budo būdavo, būdavo, busdavo bus, bus, bus
Tariamoji nuosaka
būčiau, būčiau, busčiau
Tu būtumei, būtum, būtumei, būtum, bustum, bustumei
Jis/ji būtų, būtų, bustų
Mes būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume, bustumėm, bustume, bustumėme
Jūs būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte, bustumėte, bustumėt
Jie/jos būtų, būtų, bustų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu būki, būk, būki, būk, buski, busk
Jis/ji tebūnie, tebūnie, tebunda, tebundie, tebunda
Mes būkime, būkim, būkime, būkim, buskime, buskim
Jūs būkit, būkite, būkit, būkite, buskite, buskit
Jie/jos tebūnie, tebunda, tebūnie, tebunda, tebundie
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
esu, esu, bundu buvau, buvau, budau būdavau, būdavau, busdavau būsiu, būsiu, busiu
Tu esi, esi, bundi buvai, buvai, budai būdavai, būdavai, busdavai būsi, busi, busi
Jis/ji yra, yra, bunda buvo, buvo, budo būdavo, būdavo, busdavo bus, bus, bus
Mes esam, esame, esam, esame, bundam, bundame buvome, buvom, buvome, buvom, budom, budome būdavome, būdavom, būdavome, būdavom, busdavom, busdavome būsime, būsim, būsime, būsim, busime, busim
Jūs esat, esate, esat, esate, bundat, bundate buvot, buvote, buvot, buvote, budot, budote būdavot, būdavote, būdavot, būdavote, busdavote, busdavot būsite, būsit, būsite, būsit, busite, busit
Jie/jos yra, yra, bunda buvo, buvo, budo būdavo, būdavo, busdavo bus, bus, bus
Tariamoji nuosaka
būčiau, būčiau, busčiau
Tu būtumei, būtum, būtumei, būtum, bustum, bustumei
Jis/ji būtų, būtų, bustų
Mes būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume, bustumėm, bustume, bustumėme
Jūs būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte, bustumėte, bustumėt
Jie/jos būtų, būtų, bustų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu būki, būk, būki, būk, buski, busk
Jis/ji tebūnie, tebūnie, tebunda, tebundie, tebunda
Mes būkime, būkim, būkime, būkim, buskime, buskim
Jūs būkit, būkite, būkit, būkite, buskite, buskit
Jie/jos tebūnie, tebunda, tebūnie, tebunda, tebundie
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
esu, esu, bundu buvau, buvau, budau būdavau, būdavau, busdavau būsiu, būsiu, busiu
Tu esi, esi, bundi buvai, buvai, budai būdavai, būdavai, busdavai būsi, busi, busi
Jis/ji yra, yra, bunda buvo, buvo, budo būdavo, būdavo, busdavo bus, bus, bus
Mes esam, esame, esam, esame, bundam, bundame buvome, buvom, buvome, buvom, budom, budome būdavome, būdavom, būdavome, būdavom, busdavom, busdavome būsime, būsim, būsime, būsim, busime, busim
Jūs esat, esate, esat, esate, bundat, bundate buvot, buvote, buvot, buvote, budot, budote būdavot, būdavote, būdavot, būdavote, busdavote, busdavot būsite, būsit, būsite, būsit, busite, busit
Jie/jos yra, yra, bunda buvo, buvo, budo būdavo, būdavo, busdavo bus, bus, bus
Tariamoji nuosaka
būčiau, būčiau, busčiau
Tu būtumei, būtum, būtumei, būtum, bustum, bustumei
Jis/ji būtų, būtų, bustų
Mes būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume, bustumėm, bustume, bustumėme
Jūs būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte, bustumėte, bustumėt
Jie/jos būtų, būtų, bustų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu būki, būk, būki, būk, buski, busk
Jis/ji tebūnie, tebūnie, tebunda, tebundie, tebunda
Mes būkime, būkim, būkime, būkim, buskime, buskim
Jūs būkit, būkite, būkit, būkite, buskite, buskit
Jie/jos tebūnie, tebunda, tebūnie, tebunda, tebundie