A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

tebunda

gramatinės formos
būti → tebunda – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,liep. nuos.
└tebunda – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,liep. nuos.
busti → tebunda – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,liep. nuos.
└tebunda – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,liep. nuos.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
esu, bundu buvau, budau būdavau, busdavau būsiu, busiu
Tu esi, bundi buvai, budai būdavai, busdavai busi, busi
Jis/ji yra, bunda buvo, budo būdavo, busdavo bus, bus
Mes esam, esame, bundam, bundame buvome, buvom, budom, budome būdavome, būdavom, busdavom, busdavome būsime, būsim, busime, busim
Jūs esat, esate, bundat, bundate buvot, buvote, budot, budote būdavot, būdavote, busdavote, busdavot būsite, būsit, busite, busit
Jie/jos yra, bunda buvo, budo būdavo, busdavo bus, bus
Tariamoji nuosaka
būčiau, busčiau
Tu būtumei, būtum, bustum, bustumei
Jis/ji būtų, bustų
Mes būtumėme, būtumėm, būtume, bustumėm, bustume, bustumėme
Jūs būtumėt, būtumėte, bustumėte, bustumėt
Jie/jos būtų, bustų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu būki, būk, buski, busk
Jis/ji tebūnie, tebunda, tebundie, tebunda
Mes būkime, būkim, buskime, buskim
Jūs būkit, būkite, buskite, buskit
Jie/jos tebunda, tebūnie, tebunda, tebundie
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
esu, bundu buvau, budau būdavau, busdavau būsiu, busiu
Tu esi, bundi buvai, budai būdavai, busdavai busi, busi
Jis/ji yra, bunda buvo, budo būdavo, busdavo bus, bus
Mes esam, esame, bundam, bundame buvome, buvom, budom, budome būdavome, būdavom, busdavom, busdavome būsime, būsim, busime, busim
Jūs esat, esate, bundat, bundate buvot, buvote, budot, budote būdavot, būdavote, busdavote, busdavot būsite, būsit, busite, busit
Jie/jos yra, bunda buvo, budo būdavo, busdavo bus, bus
Tariamoji nuosaka
būčiau, busčiau
Tu būtumei, būtum, bustum, bustumei
Jis/ji būtų, bustų
Mes būtumėme, būtumėm, būtume, bustumėm, bustume, bustumėme
Jūs būtumėt, būtumėte, bustumėte, bustumėt
Jie/jos būtų, bustų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu būki, būk, buski, busk
Jis/ji tebūnie, tebunda, tebundie, tebunda
Mes būkime, būkim, buskime, buskim
Jūs būkit, būkite, buskite, buskit
Jie/jos tebunda, tebūnie, tebunda, tebundie