A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

idealios

gramatinės formos
idealia → idealios – daiktavardis, mot. g.,V.,dgs.
└idealios – daiktavardis, mot. g.,K.,vns.

└idealios – daiktavardis, mot. g.,š.,dgs.
idealus → idealios – būdvardis, mot. g.,V.,dgs.,nelyg. l.,neįv. f.
└idealios – būdvardis, mot. g.,K.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.

└idealios – būdvardis, mot. g.,š.,dgs.,nelyg. l.,neįv. f.
Vienaskaita Daugiskaita
V. idealia, idealus, ideali, idealu, idealusis, idealioji, idealesnis, idealesnė, idealiau, idealesnysis, idealesnioji, idealiausias, idealiausia, idealiausia, idealiausiasis, idealiausioji, idealios, idealūs, idealios, idealieji, idealiosios, idealesni, idealesnės, idealesnieji, idealesniosios, idealiausi, idealiausios, idealiausieji, idealiausiosios,
K. idealios, idealaus, idealios, idealiojo, idealiosios, idealesnio, idealesnės, idealesniojo, idealesniosios, idealiausio, idealiausios, idealiausiojo, idealiausiosios, idealių, idealių, idealių, idealiųjų, idealiųjų, idealesnių, idealesnių, idealesniųjų, idealesniųjų, idealiausių, idealiausių, idealiausiųjų, idealiausiųjų,
K. idealiai, idealiam, idealiai, idealiajam, idealiajai, idealesniam, idealesnei, idealesniajam, idealesniajai, idealiausiam, idealiausiai, idealiausiajam, idealiausiajai, idealioms, idealiems, idealiem, idealioms, idealiom, idealiesiem, idealiesiems, idealiosioms, idealiosiom, idealesniems, idealesnėms, idealesniesiems, idealesniosioms, idealiausiems, idealiausioms, idealiausiesiems, idealiausiosioms,
G. idealią, idealų, idealią, idealųjį, idealiąją, idealesnį, idealesnę, idealesnįjį, idealesniąją, idealiausią, idealiausią, idealiausiąjį, idealiausiąją, idealias, idealius, idealias, idealiuosius, idealiąsias, idealesnius, idealesnes, idealesniuosius, idealesniąsias, idealiausius, idealiausias, idealiausiuosius, idealiausiąsias,
Įn. idealia, idealiu, idealia, idealiuoju, idealiąja, idealesniu, idealesne, idealesniuoju, idealesniąja, idealiausiu, idealiausia, idealiausiuoju, idealiausiąja, idealiomis, idealiais, idealiomis, idealiom, idealiaisiais, idealiosiom, idealiosiomis, idealesniais, idealesnėmis, idealesniaisiais, idealesniosiomis, idealiausiais, idealiausiomis, idealiausiaisiais, idealiausiosiomis,
Vt. idealioje, idealiam, idealiame, idealioje, idealioj, idealiajame, idealiajam, idealiojoj, idealiojoje, idealesniame, idealesnėje, idealesniajame, idealesniojoje, idealiausiame, idealiausioje, idealiausiajame, idealiausiojoje, idealiose, idealiuose, idealiuos, idealiose, idealiuosiuose, idealiuosiuos, idealiosiose, idealesniuose, idealesnėse, idealesniuosiuose, idealesniosiose, idealiausiuose, idealiausiose, idealiausiuosiuose, idealiausiosiose,
Š. idealia, idealus, ideali, idealusis, idealioji, idealios, idealūs, idealios, idealieji, idealiosios,
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealus idealūs ideali idealios
K. idealaus idealių idealios idealių
N. idealiam idealiems, idealiem, idealiai idealioms, idealiom,
G. idealų idealius idealią idealias
Įn. idealiu idealiais idealia idealiomis, idealiom,
Vt. idealiam, idealiame, idealiuose, idealiuos, idealioje, idealioj, idealiose
Š. idealus idealūs ideali idealios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealusis idealieji idealioji idealiosios
K. idealiojo idealiųjų idealiosios idealiųjų
N. idealiajam idealiesiem, idealiesiems, idealiajai idealiosioms, idealiosiom,
G. idealųjį idealiuosius idealiąją idealiąsias
Įn. idealiuoju idealiaisiais idealiąja idealiosiom, idealiosiomis,
Vt. idealiajame, idealiajam, idealiuosiuose, idealiuosiuos, idealiojoj, idealiojoje, idealiosiose
Š. idealusis idealieji idealioji idealiosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealesnis idealesni idealesnė idealesnės
K. idealesnio idealesnių idealesnės idealesnių
N. idealesniam idealesniems idealesnei idealesnėms
G. idealesnį idealesnius idealesnę idealesnes
Įn. idealesniu idealesniais idealesne idealesnėmis
Vt. idealesniame idealesniuose idealesnėje idealesnėse
Š. idealus idealūs ideali idealios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealesnysis idealesnieji idealesnioji idealesniosios
K. idealesniojo idealesniųjų idealesniosios idealesniųjų
N. idealesniajam idealesniesiems idealesniajai idealesniosioms
G. idealesnįjį idealesniuosius idealesniąją idealesniąsias
Įn. idealesniuoju idealesniaisiais idealesniąja idealesniosiomis
Vt. idealesniajame idealesniuosiuose idealesniojoje idealesniosiose
Š. idealus idealūs ideali idealios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealiausias idealiausi idealiausia idealiausios
K. idealiausio idealiausių idealiausios idealiausių
N. idealiausiam idealiausiems idealiausiai idealiausioms
G. idealiausią idealiausius idealiausią idealiausias
Įn. idealiausiu idealiausiais idealiausia idealiausiomis
Vt. idealiausiame idealiausiuose idealiausioje idealiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealiausiasis idealiausieji idealiausioji idealiausiosios
K. idealiausiojo idealiausiųjų idealiausiosios idealiausiųjų
N. idealiausiajam idealiausiesiems idealiausiajai idealiausiosioms
G. idealiausiąjį idealiausiuosius idealiausiąją idealiausiąsias
Įn. idealiausiuoju idealiausiaisiais idealiausiąja idealiausiosiomis
Vt. idealiausiajame idealiausiuosiuose idealiausiojoje idealiausiosiose
Š. - - - -