A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

idealu

gramatinės formos
idealas → idealu – daiktavardis, vyr. g.,Įn.,vns. idealus → idealu – būdvardis, bev. g.,V.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
Vienaskaita Daugiskaita
V. idealas (vyr. g.), idealus (vyr. g.), ideali (mot. g.), idealu, idealusis (vyr. g.), idealioji (mot. g.), idealesnis (vyr. g.), idealesnė (mot. g.), idealiau, idealesnysis (vyr. g.), idealesnioji (mot. g.), idealiausias (vyr. g.), idealiausia (mot. g.), idealiausia, idealiausiasis (vyr. g.), idealiausioji (mot. g.) idealai (vyr. g.), idealūs (vyr. g.), idealios (mot. g.), idealieji (vyr. g.), idealiosios (mot. g.), idealesni (vyr. g.), idealesnės (mot. g.), idealesnieji (vyr. g.), idealesniosios (mot. g.), idealiausi (vyr. g.), idealiausios (mot. g.), idealiausieji (vyr. g.), idealiausiosios (mot. g.)
K. idealo (vyr. g.), idealaus (vyr. g.), idealios (mot. g.), idealiojo (vyr. g.), idealiosios (mot. g.), idealesnio (vyr. g.), idealesnės (mot. g.), idealesniojo (vyr. g.), idealesniosios (mot. g.), idealiausio (vyr. g.), idealiausios (mot. g.), idealiausiojo (vyr. g.), idealiausiosios (mot. g.) idealų (vyr. g.), idealių (vyr. g.), idealių (mot. g.), idealiųjų (vyr. g.), idealiųjų (mot. g.), idealesnių (vyr. g.), idealesnių (mot. g.), idealesniųjų (vyr. g.), idealesniųjų (mot. g.), idealiausių (vyr. g.), idealiausių (mot. g.), idealiausiųjų (vyr. g.), idealiausiųjų (mot. g.)
K. idealui (vyr. g.), idealiam (vyr. g.), idealiai (mot. g.), idealiajam (vyr. g.), idealiajai (mot. g.), idealesniam (vyr. g.), idealesnei (mot. g.), idealesniajam (vyr. g.), idealesniajai (mot. g.), idealiausiam (vyr. g.), idealiausiai (mot. g.), idealiausiajam (vyr. g.), idealiausiajai (mot. g.) idealams (vyr. g.), idealiems (vyr. g.), idealiem (vyr. g.), idealioms (mot. g.), idealiom (mot. g.), idealiesiem (vyr. g.), idealiesiems (vyr. g.), idealiosioms (mot. g.), idealiosiom (mot. g.), idealesniems (vyr. g.), idealesnėms (mot. g.), idealesniesiems (vyr. g.), idealesniosioms (mot. g.), idealiausiems (vyr. g.), idealiausioms (mot. g.), idealiausiesiems (vyr. g.), idealiausiosioms (mot. g.)
G. idealą (vyr. g.), idealų (vyr. g.), idealią (mot. g.), idealųjį (vyr. g.), idealiąją (mot. g.), idealesnį (vyr. g.), idealesnę (mot. g.), idealesnįjį (vyr. g.), idealesniąją (mot. g.), idealiausią (vyr. g.), idealiausią (mot. g.), idealiausiąjį (vyr. g.), idealiausiąją (mot. g.) idealus (vyr. g.), idealius (vyr. g.), idealias (mot. g.), idealiuosius (vyr. g.), idealiąsias (mot. g.), idealesnius (vyr. g.), idealesnes (mot. g.), idealesniuosius (vyr. g.), idealesniąsias (mot. g.), idealiausius (vyr. g.), idealiausias (mot. g.), idealiausiuosius (vyr. g.), idealiausiąsias (mot. g.)
Įn. idealu (vyr. g.), idealiu (vyr. g.), idealia (mot. g.), idealiuoju (vyr. g.), idealiąja (mot. g.), idealesniu (vyr. g.), idealesne (mot. g.), idealesniuoju (vyr. g.), idealesniąja (mot. g.), idealiausiu (vyr. g.), idealiausia (mot. g.), idealiausiuoju (vyr. g.), idealiausiąja (mot. g.) idealais (vyr. g.), idealiais (vyr. g.), idealiomis (mot. g.), idealiom (mot. g.), idealiaisiais (vyr. g.), idealiosiom (mot. g.), idealiosiomis (mot. g.), idealesniais (vyr. g.), idealesnėmis (mot. g.), idealesniaisiais (vyr. g.), idealesniosiomis (mot. g.), idealiausiais (vyr. g.), idealiausiomis (mot. g.), idealiausiaisiais (vyr. g.), idealiausiosiomis (mot. g.)
Vt. ideale (vyr. g.), idealiam (vyr. g.), idealiame (vyr. g.), idealioje (mot. g.), idealioj (mot. g.), idealiajame (vyr. g.), idealiajam (vyr. g.), idealiojoj (mot. g.), idealiojoje (mot. g.), idealesniame (vyr. g.), idealesnėje (mot. g.), idealesniajame (vyr. g.), idealesniojoje (mot. g.), idealiausiame (vyr. g.), idealiausioje (mot. g.), idealiausiajame (vyr. g.), idealiausiojoje (mot. g.) idealuose (vyr. g.), idealiuose (vyr. g.), idealiuos (vyr. g.), idealiose (mot. g.), idealiuosiuose (vyr. g.), idealiuosiuos (vyr. g.), idealiosiose (mot. g.), idealesniuose (vyr. g.), idealesnėse (mot. g.), idealesniuosiuose (vyr. g.), idealesniosiose (mot. g.), idealiausiuose (vyr. g.), idealiausiose (mot. g.), idealiausiuosiuose (vyr. g.), idealiausiosiose (mot. g.)
Š. ideale (vyr. g.), idealus (vyr. g.), ideali (mot. g.), idealusis (vyr. g.), idealioji (mot. g.) idealai (vyr. g.), idealūs (vyr. g.), idealios (mot. g.), idealieji (vyr. g.), idealiosios (mot. g.)
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealus (vyr. g.) idealūs (vyr. g.) ideali (mot. g.) idealios (mot. g.)
K. idealaus (vyr. g.) idealių (vyr. g.) idealios (mot. g.) idealių (mot. g.)
N. idealiam (vyr. g.) idealiems (vyr. g.), idealiem (vyr. g.) idealiai (mot. g.) idealioms (mot. g.), idealiom (mot. g.)
G. idealų (vyr. g.) idealius (vyr. g.) idealią (mot. g.) idealias (mot. g.)
Įn. idealiu (vyr. g.) idealiais (vyr. g.) idealia (mot. g.) idealiomis (mot. g.), idealiom (mot. g.)
Vt. idealiam (vyr. g.), idealiame (vyr. g.) idealiuose (vyr. g.), idealiuos (vyr. g.) idealioje (mot. g.), idealioj (mot. g.) idealiose (mot. g.)
Š. idealus (vyr. g.) idealūs (vyr. g.) ideali (mot. g.) idealios (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealusis (vyr. g.) idealieji (vyr. g.) idealioji (mot. g.) idealiosios (mot. g.)
K. idealiojo (vyr. g.) idealiųjų (vyr. g.) idealiosios (mot. g.) idealiųjų (mot. g.)
N. idealiajam (vyr. g.) idealiesiem (vyr. g.), idealiesiems (vyr. g.) idealiajai (mot. g.) idealiosioms (mot. g.), idealiosiom (mot. g.)
G. idealųjį (vyr. g.) idealiuosius (vyr. g.) idealiąją (mot. g.) idealiąsias (mot. g.)
Įn. idealiuoju (vyr. g.) idealiaisiais (vyr. g.) idealiąja (mot. g.) idealiosiom (mot. g.), idealiosiomis (mot. g.)
Vt. idealiajame (vyr. g.), idealiajam (vyr. g.) idealiuosiuose (vyr. g.), idealiuosiuos (vyr. g.) idealiojoj (mot. g.), idealiojoje (mot. g.) idealiosiose (mot. g.)
Š. idealusis (vyr. g.) idealieji (vyr. g.) idealioji (mot. g.) idealiosios (mot. g.)
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealesnis (vyr. g.) idealesni (vyr. g.) idealesnė (mot. g.) idealesnės (mot. g.)
K. idealesnio (vyr. g.) idealesnių (vyr. g.) idealesnės (mot. g.) idealesnių (mot. g.)
N. idealesniam (vyr. g.) idealesniems (vyr. g.) idealesnei (mot. g.) idealesnėms (mot. g.)
G. idealesnį (vyr. g.) idealesnius (vyr. g.) idealesnę (mot. g.) idealesnes (mot. g.)
Įn. idealesniu (vyr. g.) idealesniais (vyr. g.) idealesne (mot. g.) idealesnėmis (mot. g.)
Vt. idealesniame (vyr. g.) idealesniuose (vyr. g.) idealesnėje (mot. g.) idealesnėse (mot. g.)
Š. idealus (vyr. g.) idealūs (vyr. g.) ideali (mot. g.) idealios (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealesnysis (vyr. g.) idealesnieji (vyr. g.) idealesnioji (mot. g.) idealesniosios (mot. g.)
K. idealesniojo (vyr. g.) idealesniųjų (vyr. g.) idealesniosios (mot. g.) idealesniųjų (mot. g.)
N. idealesniajam (vyr. g.) idealesniesiems (vyr. g.) idealesniajai (mot. g.) idealesniosioms (mot. g.)
G. idealesnįjį (vyr. g.) idealesniuosius (vyr. g.) idealesniąją (mot. g.) idealesniąsias (mot. g.)
Įn. idealesniuoju (vyr. g.) idealesniaisiais (vyr. g.) idealesniąja (mot. g.) idealesniosiomis (mot. g.)
Vt. idealesniajame (vyr. g.) idealesniuosiuose (vyr. g.) idealesniojoje (mot. g.) idealesniosiose (mot. g.)
Š. idealus (vyr. g.) idealūs (vyr. g.) ideali (mot. g.) idealios (mot. g.)
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealiausias (vyr. g.) idealiausi (vyr. g.) idealiausia (mot. g.) idealiausios (mot. g.)
K. idealiausio (vyr. g.) idealiausių (vyr. g.) idealiausios (mot. g.) idealiausių (mot. g.)
N. idealiausiam (vyr. g.) idealiausiems (vyr. g.) idealiausiai (mot. g.) idealiausioms (mot. g.)
G. idealiausią (vyr. g.) idealiausius (vyr. g.) idealiausią (mot. g.) idealiausias (mot. g.)
Įn. idealiausiu (vyr. g.) idealiausiais (vyr. g.) idealiausia (mot. g.) idealiausiomis (mot. g.)
Vt. idealiausiame (vyr. g.) idealiausiuose (vyr. g.) idealiausioje (mot. g.) idealiausiose (mot. g.)
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealiausiasis (vyr. g.) idealiausieji (vyr. g.) idealiausioji (mot. g.) idealiausiosios (mot. g.)
K. idealiausiojo (vyr. g.) idealiausiųjų (vyr. g.) idealiausiosios (mot. g.) idealiausiųjų (mot. g.)
N. idealiausiajam (vyr. g.) idealiausiesiems (vyr. g.) idealiausiajai (mot. g.) idealiausiosioms (mot. g.)
G. idealiausiąjį (vyr. g.) idealiausiuosius (vyr. g.) idealiausiąją (mot. g.) idealiausiąsias (mot. g.)
Įn. idealiausiuoju (vyr. g.) idealiausiaisiais (vyr. g.) idealiausiąja (mot. g.) idealiausiosiomis (mot. g.)
Vt. idealiausiajame (vyr. g.) idealiausiuosiuose (vyr. g.) idealiausiojoje (mot. g.) idealiausiosiose (mot. g.)
Š. - - - -