A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

idealu

gramatinės formos
idealas → idealu – daiktavardis, vyr. g.,Įn.,vns. idealus → idealu – būdvardis, bev. g.,V.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
Vienaskaita Daugiskaita
V. idealas (vyr. g.), idealus (vyr. g.), ideali, idealu, idealusis (vyr. g.), idealioji, idealesnis (vyr. g.), idealesnė, idealiau, idealesnysis (vyr. g.), idealesnioji, idealiausias (vyr. g.), idealiausia, idealiausia, idealiausiasis (vyr. g.), idealiausioji idealai (vyr. g.), idealūs (vyr. g.), idealios, idealieji (vyr. g.), idealiosios, idealesni (vyr. g.), idealesnės, idealesnieji (vyr. g.), idealesniosios, idealiausi (vyr. g.), idealiausios, idealiausieji (vyr. g.), idealiausiosios
K. idealo (vyr. g.), idealaus (vyr. g.), idealios, idealiojo (vyr. g.), idealiosios, idealesnio (vyr. g.), idealesnės, idealesniojo (vyr. g.), idealesniosios, idealiausio (vyr. g.), idealiausios, idealiausiojo (vyr. g.), idealiausiosios idealų (vyr. g.), idealių (vyr. g.), idealių, idealiųjų (vyr. g.), idealiųjų, idealesnių (vyr. g.), idealesnių, idealesniųjų (vyr. g.), idealesniųjų, idealiausių (vyr. g.), idealiausių, idealiausiųjų (vyr. g.), idealiausiųjų
K. idealui (vyr. g.), idealiam (vyr. g.), idealiai, idealiajam (vyr. g.), idealiajai, idealesniam (vyr. g.), idealesnei, idealesniajam (vyr. g.), idealesniajai, idealiausiam (vyr. g.), idealiausiai, idealiausiajam (vyr. g.), idealiausiajai idealams (vyr. g.), idealiems (vyr. g.), idealiem (vyr. g.), idealioms, idealiom, idealiesiem (vyr. g.), idealiesiems (vyr. g.), idealiosioms, idealiosiom, idealesniems (vyr. g.), idealesnėms, idealesniesiems (vyr. g.), idealesniosioms, idealiausiems (vyr. g.), idealiausioms, idealiausiesiems (vyr. g.), idealiausiosioms
G. idealą (vyr. g.), idealų (vyr. g.), idealią, idealųjį (vyr. g.), idealiąją, idealesnį (vyr. g.), idealesnę, idealesnįjį (vyr. g.), idealesniąją, idealiausią (vyr. g.), idealiausią, idealiausiąjį (vyr. g.), idealiausiąją idealus (vyr. g.), idealius (vyr. g.), idealias, idealiuosius (vyr. g.), idealiąsias, idealesnius (vyr. g.), idealesnes, idealesniuosius (vyr. g.), idealesniąsias, idealiausius (vyr. g.), idealiausias, idealiausiuosius (vyr. g.), idealiausiąsias
Įn. idealu (vyr. g.), idealiu (vyr. g.), idealia, idealiuoju (vyr. g.), idealiąja, idealesniu (vyr. g.), idealesne, idealesniuoju (vyr. g.), idealesniąja, idealiausiu (vyr. g.), idealiausia, idealiausiuoju (vyr. g.), idealiausiąja idealais (vyr. g.), idealiais (vyr. g.), idealiomis, idealiom, idealiaisiais (vyr. g.), idealiosiom, idealiosiomis, idealesniais (vyr. g.), idealesnėmis, idealesniaisiais (vyr. g.), idealesniosiomis, idealiausiais (vyr. g.), idealiausiomis, idealiausiaisiais (vyr. g.), idealiausiosiomis
Vt. ideale (vyr. g.), idealiam (vyr. g.), idealiame (vyr. g.), idealioje, idealioj, idealiajame (vyr. g.), idealiajam (vyr. g.), idealiojoj, idealiojoje, idealesniame (vyr. g.), idealesnėje, idealesniajame (vyr. g.), idealesniojoje, idealiausiame (vyr. g.), idealiausioje, idealiausiajame (vyr. g.), idealiausiojoje idealuose (vyr. g.), idealiuose (vyr. g.), idealiuos (vyr. g.), idealiose, idealiuosiuose (vyr. g.), idealiuosiuos (vyr. g.), idealiosiose, idealesniuose (vyr. g.), idealesnėse, idealesniuosiuose (vyr. g.), idealesniosiose, idealiausiuose (vyr. g.), idealiausiose, idealiausiuosiuose (vyr. g.), idealiausiosiose
Š. ideale (vyr. g.), idealus (vyr. g.), ideali, idealusis (vyr. g.), idealioji idealai (vyr. g.), idealūs (vyr. g.), idealios, idealieji (vyr. g.), idealiosios
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealus (vyr. g.) idealūs (vyr. g.) ideali idealios
K. idealaus (vyr. g.) idealių (vyr. g.) idealios idealių
N. idealiam (vyr. g.) idealiems (vyr. g.), idealiem (vyr. g.) idealiai idealioms, idealiom
G. idealų (vyr. g.) idealius (vyr. g.) idealią idealias
Įn. idealiu (vyr. g.) idealiais (vyr. g.) idealia idealiomis, idealiom
Vt. idealiam (vyr. g.), idealiame (vyr. g.) idealiuose (vyr. g.), idealiuos (vyr. g.) idealioje, idealioj idealiose
Š. idealus (vyr. g.) idealūs (vyr. g.) ideali idealios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealusis (vyr. g.) idealieji (vyr. g.) idealioji idealiosios
K. idealiojo (vyr. g.) idealiųjų (vyr. g.) idealiosios idealiųjų
N. idealiajam (vyr. g.) idealiesiem (vyr. g.), idealiesiems (vyr. g.) idealiajai idealiosioms, idealiosiom
G. idealųjį (vyr. g.) idealiuosius (vyr. g.) idealiąją idealiąsias
Įn. idealiuoju (vyr. g.) idealiaisiais (vyr. g.) idealiąja idealiosiom, idealiosiomis
Vt. idealiajame (vyr. g.), idealiajam (vyr. g.) idealiuosiuose (vyr. g.), idealiuosiuos (vyr. g.) idealiojoj, idealiojoje idealiosiose
Š. idealusis (vyr. g.) idealieji (vyr. g.) idealioji idealiosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealesnis (vyr. g.) idealesni (vyr. g.) idealesnė idealesnės
K. idealesnio (vyr. g.) idealesnių (vyr. g.) idealesnės idealesnių
N. idealesniam (vyr. g.) idealesniems (vyr. g.) idealesnei idealesnėms
G. idealesnį (vyr. g.) idealesnius (vyr. g.) idealesnę idealesnes
Įn. idealesniu (vyr. g.) idealesniais (vyr. g.) idealesne idealesnėmis
Vt. idealesniame (vyr. g.) idealesniuose (vyr. g.) idealesnėje idealesnėse
Š. idealus (vyr. g.) idealūs (vyr. g.) ideali idealios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealesnysis (vyr. g.) idealesnieji (vyr. g.) idealesnioji idealesniosios
K. idealesniojo (vyr. g.) idealesniųjų (vyr. g.) idealesniosios idealesniųjų
N. idealesniajam (vyr. g.) idealesniesiems (vyr. g.) idealesniajai idealesniosioms
G. idealesnįjį (vyr. g.) idealesniuosius (vyr. g.) idealesniąją idealesniąsias
Įn. idealesniuoju (vyr. g.) idealesniaisiais (vyr. g.) idealesniąja idealesniosiomis
Vt. idealesniajame (vyr. g.) idealesniuosiuose (vyr. g.) idealesniojoje idealesniosiose
Š. idealus (vyr. g.) idealūs (vyr. g.) ideali idealios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealiausias (vyr. g.) idealiausi (vyr. g.) idealiausia idealiausios
K. idealiausio (vyr. g.) idealiausių (vyr. g.) idealiausios idealiausių
N. idealiausiam (vyr. g.) idealiausiems (vyr. g.) idealiausiai idealiausioms
G. idealiausią (vyr. g.) idealiausius (vyr. g.) idealiausią idealiausias
Įn. idealiausiu (vyr. g.) idealiausiais (vyr. g.) idealiausia idealiausiomis
Vt. idealiausiame (vyr. g.) idealiausiuose (vyr. g.) idealiausioje idealiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. idealiausiasis (vyr. g.) idealiausieji (vyr. g.) idealiausioji idealiausiosios
K. idealiausiojo (vyr. g.) idealiausiųjų (vyr. g.) idealiausiosios idealiausiųjų
N. idealiausiajam (vyr. g.) idealiausiesiems (vyr. g.) idealiausiajai idealiausiosioms
G. idealiausiąjį (vyr. g.) idealiausiuosius (vyr. g.) idealiausiąją idealiausiąsias
Įn. idealiausiuoju (vyr. g.) idealiausiaisiais (vyr. g.) idealiausiąja idealiausiosiomis
Vt. idealiausiajame (vyr. g.) idealiausiuosiuose (vyr. g.) idealiausiojoje idealiausiosiose
Š. - - - -